Posted by & filed under .

Równość czy sprawiedliwość – o co walczyłby Jezus?