Nasze projekty
Alicja Samolewicz-Jeglicka

Na wsi większa, niezachwiana wiara w Boga

Deklaracje wiary i praktyk religijnych są na polskiej wsi ciągle bardzo częste - wynika z raportu CBOS. W ciągu ostatnich ośmiu lat odsetek osób wierzących i regularnie praktykujących zmniejszył się na wsi z 67,4% do 58,2%. Pomimo takiego spadku, liczba wierzących i praktykujących jest zdecydowanie większa niż w mieście.

Reklama

Mieszkańcy wsi zdecydowanie częściej niż osoby mieszkające w miastach wyrażają niezachwiana wiarę w Boga. Częściej też deklarują codzienną modlitwę oraz podtrzymują tradycje bożonarodzeniowe o charakterze religijnym.

 

Zmniejszył się odsetek mieszkańców wsi, którzy określają się jako głęboko wierzący. Tak samo spadł odsetek osób regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) uczestniczących w mszach i nabożeństwach (aż o 9 punktów procentowych). Przybyło natomiast osób praktykujących nieregularnie oraz osób w ogóle niepraktykujących.

Reklama

 

Jak wynika z badań CBOS, mieszkańcy wsi zdecydowanie częściej niż osoby mieszkające w miastach wyrażają niezachwianą wiarę w Boga (miasto – 55%, wieś – 70%). Zapytano respondentów również o życie po śmierci. Niezależnie od miejsca zamieszkania przeważa przekonanie o istnieniu jakiejś egzystencji po śmierci, ale bez stanowczego wskazania jej charakteru. Z raportu wynika, że jedna trzecia mieszkańców wsi i ponad jedna czwarta mieszkańców miasta uważa, że po śmierci idziemy albo do nieba, albo do piekła.

 

Reklama

Mieszkańcy wsi przykładają większą wagę do odmawiania modlitwy niż osoby mieszkające w mieście. Niemal połowa z nich modli się codziennie, a ponad jedna czwarta przynajmniej raz tygodniu.

 

Przebadano również zachowanie dotyczące tradycji świątecznych. Mieszkańcy wsi większą uwagę niż mieszkańcy miasta przykładają do: udziału w pasterce, dzielenia się opłatkiem ze zwierzętami, wypatrywania pierwszej gwiazdki, odmawiania modlitwy oraz odczytywania fragmentu Pisma Świętego, a także wkładania siana pod obrus, zachowywania postu w Wigilię czy odwiedzania grobów bliskich.

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite