Polki chętniej rodzą na Wyspach

Prawie 3 proc. wszystkich urodzeń na Wyspach to dzieci Polek – wynika z opublikowanego przez Office for National Statistics raportu "Childbearing of UK and non-UK born women living in the UK".

Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Z badań wynika, że „wskaźnik dzietności statystycznych Polek mieszkających w Anglii i Walii wynosi 2,13, a w Polsce to zaledwie 1,3”. Jak informuje Rzeczpospolita, „każda z naszych rodaczek rodzi w Wielkiej Brytanii 60 proc. więcej dzieci niż w kraju. Zdaniem ekspertów oznacza to, że w Polsce istnieją bariery, które je do tego zniechęcają”.
 

Brytyjczycy zauważają, że „istnieje polski fenomen dużej różnicy między zachowaniami w kraju macierzystym a państwie emigracji”.

– Różnica między wskaźnikiem dzietności nad Wisłą i Tamizą wynosi aż 0,83. Jest ona, obok Litwinek i Pakistanek, największa wśród wszystkich matek-obcokrajowców – informuje gazeta.

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Dziennikarz ZWWZ – z Zawodu, Wyboru, Wykształcenia i Zamiłowania. Udowadnia, że jest możliwe wstawać o świcie z uśmiechem co dnia i łączyć pracę z pasją. Przez ponad 10 lat w Radiu Plus w Gdańsku. Obecnie w Radiu Gdańsk. Wieloletni korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i studentów z zakresu dziennikarstwa radiowego. Publikuje w prasie i internecie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >

Dla Polaków źródłem największej satysfakcji są dzieci

Tak wynika z raportu Centrum Badań Opinii Społecznej, opublikowanego w minionym miesiącu, pt. "Polacy o swoim szczęściu, pechu i zadowoleniu z życia". Przeważająca większość deklaruje także zadowolenie ze swego małżeństwa, przyjaciół i najbliższych znajomych, oraz miejsca zamieszkania.

Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Jak wynika z badań CBOSu jesteśmy mniej zadowoleni z życia w porównaniu z rokiem 2012. Zadowoleni stanowią obecnie dwie trzecie badanych (66%), w tym blisko jedna piąta zalicza siebie do bardzo zadowolonych, a mniej niż połowa (47%) do raczej zadowolonych. Jak wynika z opracowań "w porównaniu z poprzednim pomiarem (ten był robiony pod koniec 2013) minimalnie zmniejszyły się odsetki osób zaliczających się do szczęśliwców (o 2 punkty) oraz uznających się za pechowców (o 1 punkt)".

Źródłem największej satysfakcji są dla Polaków dzieci i małżeństwo oraz relacje towarzyskie. To podobne wyniki co w latach ubiegłych. Aż 88% pytanych rodziców deklaruje zadowolenie ze swoich dzieci (a wśród nich dominują bardzo zadowoleni (71%)). Połowa małżonków jest bardzo zadowolona ze swojego związku, a łącznie z raczej zadowolonymi satysfakcję z małżeństwa deklaruje ponad trzy czwarte przepytabych Polaków. Ponad 80% badanych ocenia swoje relacje z przyjaciółmi i bliskimi znajomymi pozytywnie.

Ponad połowa badanych deklaruje zadowolenie: z przebiegu pracy zawodowej (59%), ze stanu swojego zdrowia (58%), ze swojego wykształcenia, kwalifikacji (53%) oraz z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp. (51%). Jedynie 40% przepytanych deklaruje zadowolenie ze swoich perspektyw na przyszłość.

Tradycyjnie najmniej satysfakcji Polacy czerpią ze swojej sytuacji finansowej i wysokości dochodów. Obecnie co czwarty badany jest z tego powodu zadowolony, pozostali wyrażają niezadowolenie ze swojej sytuacji finansowej albo postrzegają ją jako przeciętną.

W ciągu ostatniego roku nieco zwiększył się odsetek Polaków bardzo zadowolonych z własnych perspektyw życiowych. Poziom zadowolenia Polaków z własnych perspektyw na przyszłość jest obecnie zbliżony do notowanego w latach 2007–2010. Jak zaznacza Barbara Badora, która opracowała raport "interesujące zmiany nastąpiły także w odniesieniu do relacji rodzinnych i towarzyskich. W porównaniu z rokiem 2012 znacząco zwiększyła się grupa badanych bardzo zadowolonych ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych".

W porównaniu z rokiem 2012 zmalała ogólna satysfakcja Polaków z życia. Zadowoleni z niego stanowią obecnie dwie trzecie badanych (spadek o 5 punktów). "Poczucie zadowolenia z życia jest silnie powiązane z postrzeganiem siebie samego jako szczęśliwca lub pechowca. Wśród zaliczających się do ludzi szczęśliwych nie ma nikogo, kto byłby niezadowolony z życia, a przytłaczająca większość (89%) deklaruje zadowolenie, w tym co trzeci jest bardzo usatysfakcjonowany" – wynika z analiz COBSu.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w grudniu ubiegłego roku na 910 osobowej grupie dorosłych mieszkańców Polski.

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Dziennikarz ZWWZ – z Zawodu, Wyboru, Wykształcenia i Zamiłowania. Udowadnia, że jest możliwe wstawać o świcie z uśmiechem co dnia i łączyć pracę z pasją. Przez ponad 10 lat w Radiu Plus w Gdańsku. Obecnie w Radiu Gdańsk. Wieloletni korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i studentów z zakresu dziennikarstwa radiowego. Publikuje w prasie i internecie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap