Nasze projekty
fot. Patrycja Książek

Wzruszające Godzinki o Grobie Chrystusowym. Odmów je w Wielką Sobotę

Jezus Chrystus po męce został złożony w Grobie, który następnie stał się niemym świadkiem zmartwychwstania. To właśnie tam z żalem żegnano Jezusa, by po trzech dniach radować się z jego zwycięstwa nad śmiercią. Podczas odmawiania Godzinek o Grobie Chrystusowym rozważa się historię męki Pańskiej od ukrzyżowania, przez złożenie w Grobie po zmartwychwstanie.

Reklama
Reklama

NA JUTRZNIĘ

Do odmawiania o świcie


Zacznijcie wargi moje cześć Grobu Świętego,
i Zmartwychwstanie Pana chwalić umarłego.
Przybądź nam, Zmartwychwstały Jezu, ku pomocy
Nas przez Grób Twój i pogrzeb wyrwij od niemocy.
Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, i dziś niech nie minie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.


HYMN
Naznaczona przed wieki, gdy przyszła godzina,
Aby pierworodnego grzechu była wina zmazana
Chrystus Jezus, Syn Boga żywego
Sam się na okup świata oddał mizernego.
Jest tedy pojmany, wzgardzony, wyśmiany,
Biczowany, w cierniową koronę ubrany.
Później na śmierć sromotną był dekretowany,
Na górze kalwaryjskiej wnet ukrzyżowany.


W. Bóg zaś i Król nasz przed wieki.
O. Sprawił zbawienie w pośrodku ziemi.
W.Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś, aby Syn Twój, Jezus Chrystus za nas umarł i trzeciego dnia zmartwychwstał, daj nam, sługom Twoim, abyśmy odprawiając te modły na chwałę naszego Zbawiciela i na pamiątkę jego świętego Grobu, stali się uczestnikami chrystusowego Zmartwychwstania. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. O:Amen


W: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
W: Błogosławmy Panu,
O: Bogu Chwała.
W: A dusze wiernych, niech odpoczywają w pokoju. O: Amen.NA LAUDES

Do odmawiania o wschodzie słońca

Przybądź nam, zmartwychwstały Jezu, ku pomocy,
Nas, przez Grób Twój i pogrzeb, wyrwij od niemocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i dziś niech nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.


HYMN


Gdy już na drzewie krzyża był między łotrami,
Chrystus Jezus przybity ostrymi gwoździami,
Kiedy z szat obnażone, publicznie wisiało
To, w którym dla nas cierpiał, przenajświętsze Ciało,
Wtedy z Arymatei Józef do Piłata
Idzie i bardzo błaga, aby Stwórcy świata
Ciało nie było dłużej na krzyżu widziane,
Aby według zwyczaju godnie pochowane.

W. W pokoju stało się miejsce Jego.
O. I mieszkanie Jego na Syjonie.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
O. wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś chciał, aby za nas Syn Twój umarł i dnia trzeciego z grobu, złożywszy śmiertelność, zmartwychwstał, daj nam sługom Twoim, abyśmy, którzy na chwałę Syna Twojego pamiątkę Grobu Świętego odprawujemy, chwały tegoż zmartwychwstania z świętemi i wybranemi Twojemi uczestnikami być mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
W. Błogosławmy Panu.
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. O. Amen.NA PRYMĘ

Do odmawiania o godz. 6:00

Przybądź nam, zmartwychwstały Jezu, ku pomocy,
Nas, przez Grób Twój i pogrzeb, wyrwij od niemocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i dziś niech nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.


HYMN


Gdy to usłyszał Piłat, wnet na Józefowe
Słowo, pozwala wydać ciało Jezusowe.
Biegnie więc na Kalwarię Józef, i wstępuje
Prędko na krzyż, i ciało Jezusa zdejmuje.
Do zdjęcia tego swymi Maryja rękami
Dopomogła z innymi jeszcze kobietami.
Zebrała krew i wodę, co z boku płynęła
I gwoździe wyciągnięte z ciała Syna wzięła.
I we wszystkim się taką matką okazała
Żeś śmierć Syna wiele i mądrze bolała.


W. Wstał Pan z Grobu prawdziwie,
O. Który za nas zawisł na drzewie Krzyża.
W Panie, wysłuchaj modlitwy nasze O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie…

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś chciał, aby za nas Syn Twój umarł i dnia trzeciego z grobu, złożywszy śmiertelność, zmartwychwstał, daj nam, sługom Twoim, abyśmy, którzy na chwałę Syna Twojego pamiątkę Grobu Świętego odprawujemy, chwały tegoż zmartwychwstania z świętemi i wybranemi Twojemi uczestnikami być mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
W. Błogosławmy Panu.
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. O. Amen.NA TERCJĘ

Do odmawiania o godz. 9:00


Przybądź nam, zmartwychwstały Jezu, ku pomocy,
Nas, przez Grób Twój i pogrzeb, wyrwij od niemocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i dziś niech nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Amen.


HYMN


Kiedy się już uczuciu matki zadość stało,
Owinął w prześcieradło czyste, Józef ciało
Jezusowe; złożył je w swoim grobie nowym,
Od wieków już przejrzanym i na to gotowym.
Przyszedł też i Nikodem z swoimi darami:
Z mirrą i aloesem, wonnymi maściami.
Następnie ciało Pana w płótno owinęli
I w Grobie, gdzie był ogród z szacunkiem złożyli.


W. Ciało moje odpocznie w pokoju,
O. I nie dasz, by Twój Święty widział skazitelność.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś chciał, aby za nas Syn Twój umarł i dnia trzeciego z grobu, złożywszy śmiertelność, zmartwychwstał, daj nam, sługom Twoim, abyśmy, którzy na chwałę Syna Twojego pamiątkę Grobu Świętego odprawujemy, chwały tegoż zmartwychwstania z świętemi i wybranemi Twojemi uczestnikami być mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
W. Błogosławmy Panu.
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. O. Amen.NA SEKSTĘ

Do odmawiania w południe

Przybądź nam, zmartwychwstały Jezu, ku pomocy,
Nas, przez Grób Twój i pogrzeb, wyrwij od niemocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i dziś niech nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Amen.


HYMN


Drugiego dnia zeszli się wraz faryzeusze
Do Piłata, by radzić o zmarłym Jezusie.
I mówią: pamiętamy, że jeszcze żyjący
ten zwodziciel powiedział, to mocno twierdzący,
Iż On po śmierci swojej z grobu zmartwychwstanie
Trzeciego dnia; co choć się podobno nie stanie.
Jednakże trzeba, aby Grobu pilnowano,
By wykradłszy Go stamtąd, nam nie powiedziano,
Że zmartwychwstał, a wtedy ten błąd ostateczny
Byłby zły i naszemu imieniu wszeteczny.


W. Powstań Boże i osądź ziemię. O. Ponieważ Ty będziesz dziedziczył wszystkie narody.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, któryś chciał, aby za nas Syn Twój umarł i dnia trzeciego z grobu, złożywszy śmiertelność, zmartwychwstał, daj nam, sługom Twoim, abyśmy, którzy na chwałę Syna Twojego pamiątkę Grobu Świętego odprawujemy, chwały tegoż zmartwychwstania z świętemi i wybranemi Twojemi uczestnikami być mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
W. Błogosławmy Panu.
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. O. Amen.NA NONĘ

Do odmawiania o godz. 15:00


Przybądź nam, zmartwychwstały Jezu, ku pomocy,
Nas, przez Grób Twój i pogrzeb, wyrwij od niemocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i dziś niech nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Amen.


HYMN


Rzekł Piłat: macie straże, pilnujcie jak chcecie;
I opieczętujcie Grób, jak tylko umiecie.
Więc poszli i przy Grobie straże postawili,
I w wejściu na kamieniu pieczęć przyłożyli.
Później Maryje przyszły na Grobu widzenie
I wszystkie od anioła miały objawienie,
Że Chrystus Pan zmartwychwstał; idźcie, pośpieszajcie,
To samo Apostołom Jego powiadajcie.


W. Przy zmartwychwstaniu Twoim, Jezu Chryste,
O. Niebo i ziemia niech się weselą.
W.Panie, wysłuchaj modlitwy nasze O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś chciał, aby za nas Syn Twój umarł i dnia trzeciego z grobu, złożywszy śmiertelność, zmartwychwstał, daj nam, sługom Twoim, abyśmy, którzy na chwałę Syna Twojego pamiątkę Grobu Świętego odprawujemy, chwały tegoż zmartwychwstania z świętemi i wybranemi Twojemi uczestnikami być mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
W. Błogosławmy Panu.
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. O. Amen.NA NIESZPORY

Do odmawiania wieczorem

Przybądź nam, zmartwychwstały Jezu, ku pomocy,
Nas, przez Grób Twój i pogrzeb, wyrwij od niemocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i dziś niech nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Amen.


HYMN


Przyszły zatem Maryje, i opowiedziały
Zmartwychwstanie Jezusa tak, jako słyszały.
O czym Arcykapłani, gdy się dowiedzieli
Bardzo się przerazili, a także zdumieli.
Zgromadziwszy się razem, tak się naradzili,
Aby żołnierzom znaczną sumę odliczyli;
Mówiąc: powiedzcie ludziom, że uczniowie Jego
Przyszli i Go wykradli, jako Mistrza swego.


W. Płacz będzie z wieczora,
O. A rankiem wesele.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś chciał, aby za nas Syn Twój umarł i dnia trzeciego z grobu, złożywszy śmiertelność, zmartwychwstał, daj nam, sługom Twoim, abyśmy, którzy na chwałę Syna Twojego pamiątkę Grobu Świętego odprawujemy, chwały tegoż zmartwychwstania z świętemi i wybranemi Twojemi uczestnikami być mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
W. Błogosławmy Panu.
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. O. Amen.NA KOMPLETĘ

Do odmawiania przed snem


Przybądź nam, zmartwychwstały Jezu, ku pomocy,
Nas, przez Grób Twój i pogrzeb, wyrwij od niemocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i dziś niech nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Amen.


HYMN


Żołnierz, gdy pieniądze znaczne odebrali,
Jak byli pouczeni, tak wszystko zeznali.
I to kłamstwo u Żydów do dnia dzisiejszego
Jest rozgłaszane, jakby było coś pewnego.
Ale fałsz słowa tego sam Chrystus wykazał,
Gdy się tak wiele razy uczniom swym pokazał.
I zaświadczył ranami ciała chwalebnego,
Że zmartwychwstał prawdziwie z Grobu zamkniętego.
W to my wierzymy i Grobu Jego rozszerzajmy
Honor, i Zmartwychwstaniu jego chwałę dajmy.


W. Odmieniłeś płacz mój w radość.
O. I otoczyłeś mnie weselem.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś chciał, aby za nas Syn Twój umarł i dnia trzeciego z grobu, złożywszy śmiertelność, zmartwychwstał, daj nam, sługom Twoim, abyśmy, którzy na chwałę Syna Twojego pamiątkę Grobu Świętego odprawujemy, chwały tegoż zmartwychwstania z świętemi i wybranemi Twojemi uczestnikami być mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
W. Błogosławmy Panu.
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. O. Amen.ZAKOŃCZENIE

Przybądź nam, zmartwychwstały Jezu, ku pomocy,
Nas, przez Grób Twój i pogrzeb, wyrwij od niemocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i dziś niech nie minie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Amen.


Z pokłonem słodki Jezu ofiaruję Tobie
Te Godzinki o Twoim Przenajświętszym Grobie;
Prosząc, byś czuwających u Grobu Twojego
Bronił od wszelkich sideł czarta przeklętego.
I byś nam przez Twoje w Grobie pochowanie
Dał szczęśliwe przy śmierci w twej łasce skonanie.
A później zaś, przez Twoje z Grobu Zmartwychwstanie,
Daj nam grzesznym na wieki w niebie królowanie. Amen.

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę