video-jav.net

3 modlitwy za wstawiennictwem św. Wawrzyńca

Wawrzyniec jest czczony jako patron ubogich, piekarzy, kucharzy, bibliotekarzy. Uważano, że chroni od pożarów i pomaga w chorobach reumatycznych i w poparzeniach.

Polub nas na Facebooku!

3 modlitwy za wstawiennictwem św. Wawrzyńca
Wawrzyniec jest czczony jako patron ubogich, piekarzy, kucharzy, bibliotekarzy. Uważano, że chroni od pożarów i pomaga w chorobach reumatycznych i w poparzeniach.

Litania do św. Wawrzyńca

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad pannami, Święty Wawrzyńcze, Męczenniku, Święty Wawrzyńcze, Lewito rzymski Sykstusa Papieża, Święty Wawrzyńcze, Diakonie najniewinniejszy, Święty Wawrzyńcze, kolumno stałości wiary nienaruszona, Święty Wawrzyńcze, laurze cierpliwości zawsze zielony, Święty Wawrzyńcze, naśladowco św. Szczepana diakona, Święty Wawrzyńcze, wspomożycielu sierot i ubogich, Święty Wawrzyńcze, obrońco wdów osieroconych, Święty Wawrzyńcze, czystych panien obrońco, Święty Wawrzyńcze, jałmużniku skarbów kościelnych, Święty Wawrzyńcze, pelikanie krwią męczeńską płynący, Święty Wawrzyńcze, zwycięzco srogich tyranów przez miłość, Święty Wawrzyńcze, wodzu dusz Chrystusowych, Święty Wawrzyńcze, wspomożycielu dusz w czyśćcu cierpiących, Święty Wawrzyńcze, perło najdroższa miasta rzymskiego, Święty Wawrzyńcze, udzielający Ciała I Krwi Chrystusowej przy ołtarzu, Święty Wawrzyńcze, krzaku ogniem miłości gorejący, Święty Wawrzyńcze, źródło żywe pragnących Boga, Święty Wawrzyńcze, od głodu, ognia, zarazy i wojny szczególniejszy Patronie, Święty Wawrzyńcze, tarczo od strzał gniewu Bożego, Święty Wawrzyńcze, od ognia piekielnego wybawicielu, Święty Wawrzyńcze, chorych w gorączkach i upałach jedyna ochłodo, Święty Wawrzyńcze, towarzyszu wszystkich Świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechu świata, przepuść nam Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Święty Wawrzyniec oddał życie za Kościół. O.: Zasłużył na wieniec zwycięstwa i z radością wstąpił do Pana, Jezusa Chrystusa.

Módlmy się: Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł śmierć męczeńską. Spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, i wypełniali to, czego uczył. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Daj nam, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, grzechów naszych płomienie ugasić, któryś błogosławionemu Wawrzyńcowi dozwolił mąk swoich srogość zwyciężyć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa do św. Wawrzyńca

Święty Wawrzyńcze, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.


Prośba do św. Wawrzyńca

Święty Wawrzyńcze Męczenniku, proś za nas, Módl się za nami, U Jezusa Pana, wstawiaj się za nami. Aby nam raczył odpuścić wszystkie nasze złości, A po śmierci nas przyjął do wiecznej radości.

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 

W załamaniu

Wydaje mi się, że utraciłem siły do życia. Nie wiem, co robić! Nic nie podnosi mnie na duchu i dłużej tego nie zniosę

Polub nas na Facebooku!

W załamaniu
Wydaje mi się, że utraciłem siły do życia. Nie wiem, co robić! Nic nie podnosi mnie na duchu i dłużej tego nie zniosę

Panie, kiedy to się skończy? Czuję się, jakbyś nawet Ty o mnie zapomniał.

Proszę nie opuszczaj mnie. Jesteś wszystkim, co teraz mam.

Pokaż mi, co robić, z kim rozmawiać. Daj mi odwagę do zaczynania wciąż od początku. Nie mogę zrobić tego sam, więc bądź przy mnie i pozwól Twemu światłu świecić w tej ciemności. Amen.

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 

Share via