MARYJA

Śluby Jasnogórskie – współdziałanie z Maryją

Maryja jako nasza Królowa z serdeczną wrażliwością czuwa nad naszym narodem, ale nie możemy biernie oczekiwać Jej pomocy.

Anna
Rastawicka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Śluby Jasnogórskie - współdziałanie z Maryją
Maryja jako nasza Królowa z serdeczną wrażliwością czuwa nad naszym narodem, ale nie możemy biernie oczekiwać Jej pomocy.

Śluby królewskie i jasnogórskie, osobiste oddania i zawierzenia są przymierzem pomiędzy nami a Bogiem. Uświadamiał nam to Prymas Tysiąclecia, mówiąc:

„Do tej pory przywykliśmy u Niej szukać pomocy. Jest to i nadal konieczne. Ale teraz nie możemy czekać, aż Ona wszystko za nas zrobi. Przybyło nam lat, wiele przecierpieliśmy. […] Jako dojrzały naród teraz my stawać mamy Jej do pomocy. Najpierw w dziele naszego odrodzenia, abyśmy mogli potem stanąć przy Niej, pod krzyżem Kościoła powszechnego i razem z Nią czuwać nad dziełem Odkupienia. Musimy Jej ofiarować swą służbę w Jej czuwaniach nad Kościołem świętym. Wszak to Virgo Vigilans! [Dziewica Czuwająca]. Musimy Ją wspomóc w Jej wspomaganiu Chrystusa i Kościoła. Wszak to Virgo Auxiliatrix! [Dziewica Wspomożycielka]. Zamiast oczekiwać tylko od Niej pomocy dla siebie, musimy zgłosić się Jej do pomocy, do wspomagania Jej misji w narodzie polskim i w Kościele”.

 

Kardynał Wyszyński wezwał nas, abyśmy byli pomocnikami Maryi. Rodzi się jednak pytanie: W jaki sposób my możemy pomagać Matce Chrystusowej? To przecież Ona jest Królową, to Ona jest Wszechmocą Błagającą. Jak my, grzeszni, słabi ludzie, możemy Jej nieść pomoc? A jednak w dziejach zbawienia Bóg oczekuje współdziałania człowieka. Nie może bowiem nas zbawić wbrew naszej woli, ponieważ nas kocha i szanuje naszą wolność. Chrystus swoją śmiercią na krzyżu odkupił nas, ale człowiek nawet taką miłość może odrzucić. Nawet Bogu może powiedzieć „nie”. Jest jednak także w stanie nie tylko powiedzieć Bogu „tak” ale i pomóc innym w tej decyzji; przyjąć współodpowiedzialność za zbawienie bliźnich.

Postawa pomocy jest naturalnym ludzkim odniesieniem. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg, widząc, iż nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam, stworzył niewiastę, mówiąc: „uczyńmy mu pomoc, jemu podobną” (zob. Rdz 2,18-25). Tak zaczęły się dzieje rodziny ludzkiej jako wspólnoty. Ugodził w nią grzech pierworodny, zakłócając naszą relację z Bogiem i bliźnimi. Odtąd bardzo często miejsce wzajemnej miłości zajmuje egoizm i postawa roszczeniowa w stosunku do innych ludzi. Trzeba przecież realizować swoje plany, inwestować w siebie, dążyć do sukcesu za wszelką cenę. Mimo to wciąż wokół nas więcej jest cichego dobra i ofiarności na co dzień niż zła i obojętności. W niektórych sprawach nie jesteśmy w stanie pomóc innym własnymi siłami.

Maryja, która stała pod krzyżem Chrystusa, współcierpiąc z Nim dla naszego zbawienia, jest naszą nieustanną pomocą. Dlatego przyzywamy Ją na ratunek i Jej chcemy pomagać, aby żaden człowiek nie zginął na wieki, porwany mitem wolności, konsumpcjonizmu, pseudopostępu. Matka Boża, objawiając się trojgu dzieciom w Fatimie, prosiła je: „Pomóżcie mi ratować świat. Oddajcie mi siebie, odmawiajcie różaniec, ofiarowujcie swoje cierpienia za grzeszników. Wiele dusz idzie na potępienie, ponieważ nikt nie modli się za nie”.

Kogo mogę z Maryją uratować dla Chrystusa? Może kogoś z rodziny? Może kogoś, kto publicznie walczy z Bogiem i Kościołem? Może swoją modlitwą i cierpieniem przyczynię się do ograniczenia działalności międzynarodowych organizacji, które godzą w prawa Boże i ludzką godność, siejąc zamęt i nieład moralny? Odpowiedzialność za wiarę katolicką w Europie i w świecie wpisana jest w naszą tradycję narodową. Prawdę tę przypominał kardynał Stefan Wyszyński:

„Jest w naszym narodzie wartość najwyższa, którą czerpiemy z głębokiej wiary i gorącej pobożności. Polska słynie jako kraj katolicki. Polonia semper fidelis jako ziemia krzyży i miejsc cudownych, gdzie wszystko Boga przypomina. Zadziwiamy narody swą głęboką czcią ku Matce Najświętszej. Są to wartości nieocenione, które czynią z nas apostołów dobrego przykładu mimo naszej woli”.

 


 

Fragment tekstu pochodzi z książki „W Maryi pomoc – rozważania majowe” autorstwa Anny Rastawickiej z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Autorka rozważań wydobywa z dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia swoisty program „pomagania Maryi i pomagania z Maryją” Jezusowi Chrystusowi żyjącemu w Kościele.

Książka powstała w związku z 50. rocznicą powstania Ruchu Pomocników Matki Kościoła.

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


🔷 Jej bajka urzekła o. Adama Szustaka. Obejrzyj odcinek "Piernikowych Bajek"! ⤵️


 

 

Anna Rastawicka

Zobacz inne artykuły tego autora >
Anna
Rastawicka
zobacz artykuly tego autora >

Maryja. Majowa Dziewczyna [ZAPOWIEDŹ]

Maj. Trudno się nim nie zachwycać, trudno nie zachwycać się Maryją w maju. To Jej miesiąc. Tak się składa, że w maju, każdego dnia zachwycamy się nią aż w 53 zawołaniach, które wiele o Niej mówią ale także wiele mówią o nas. Warto zastanowić się, co niektóre z nich naprawdę oznaczają.

Monika Cecot SAC
Monika
Cecot SAC
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Maryja. Majowa Dziewczyna [ZAPOWIEDŹ]
Maj. Trudno się nim nie zachwycać, trudno nie zachwycać się Maryją w maju. To Jej miesiąc. Tak się składa, że w maju, każdego dnia zachwycamy się nią aż w 53 zawołaniach, które wiele o Niej mówią ale także wiele mówią o nas. Warto zastanowić się, co niektóre z nich naprawdę oznaczają.

W tych trudnych momentach ale także w tych radosnych, nazywamy ją: Matką, Królową, Arką, Stolicą, Bramą, Domem. Czy właśnie tym wszystkim jest dla nas Maryja? Co oznaczają poszczególne zawołania? I dlaczego w maju warto być z Nią blisko?

 

Dwa razy w tygodniu będziemy mogli przybliżyć się do tej Najlepszej z nas, razem z Siostrą Moniką Cecot. Pomyślimy, co oznaczają niektóre zawołania Litanii Loretańskiej, jakimi drogowskazami są dla nas. Pomodlimy się wspólnie o wstawiennictwo Tej “która wszystko rozumie”, “która sercem ogarnia każdego z nas”, która wiele razy ratowała nas z różnych opresji…

A czy wiemy dlaczego nazywamy ją Arką Przymierza lub Domem Złotym? Warto się nad tym zastanowić. Warto o tym myśleć w maju, miesiącu, który wyłącznie do Niej należy. 

 

Zapraszamy!

 

 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


🔷 Jej bajka urzekła o. Adama Szustaka. Obejrzyj odcinek "Piernikowych Bajek"! ⤵️


 

 

Monika Cecot SAC

Monika Cecot SAC

Zobacz inne artykuły tego autora >
Monika Cecot SAC
Monika
Cecot SAC
zobacz artykuly tego autora >