Anna Rastawicka

Prymas Wyszyński. Pokorna wielkość

Mówimy o nim: Prymas Tysiąclecia, niekoronowany król Polski, interrex, mąż stanu, a on mówił o sobie: „Jestem tylko Bożym chłopcem na posyłki.” Miał w sobie pewne dostojeństwo, świadomość godności człowieka jako dziecka samego Boga. Pośród wszystkich trudności czuł się synem Ojca Niebieskiego, który nigdy nie pozostawi go bez pomocy. Ufał Bogu całkowicie. Żadne bolesne doświadczenia: […]

Kościół potrzebuje Matki!

Dzieje Kościoła znaczone są stopniowym odkrywaniem prawd zbawienia. Sobór Watykański II przypomniał, że Kościół jest przede wszystkim żyjącym w świecie Chrystusem. Nie zawsze prawda ta była oczywista. Mówił o tym Prymas Stefan Wyszyński: „Gdy uczyłem się katechizmu w moim rodzinnym miasteczku [Andrzejewie] największą dla mnie udręką było nauczyć się definicji Kościoła. Pamiętam ją do dziś […]

Śluby Jasnogórskie – współdziałanie z Maryją

Śluby królewskie i jasnogórskie, osobiste oddania i zawierzenia są przymierzem pomiędzy nami a Bogiem. Uświadamiał nam to Prymas Tysiąclecia, mówiąc: „Do tej pory przywykliśmy u Niej szukać pomocy. Jest to i nadal konieczne. Ale teraz nie możemy czekać, aż Ona wszystko za nas zrobi. Przybyło nam lat, wiele przecierpieliśmy. […] Jako dojrzały naród teraz my […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę