Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica

Czy Dialog Maryi z Aniołem cię zawstydza?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Usłyszałem niedawno w katolickim radiu komentarz do sceny zwiastowania, który nie daje mi spokoju. Było w nim zdanie, które lokowało Maryję wśród wszystkich kobiet Izraela mających nadzieję, że staną się, dzięki boskim wyrokom, matkami Mesjasza. Dokładniej nawet to one wtedy wszystkie – kobiety Narodu Wybranego – miały mieć taką nadzieję. Byłby to fakt zadziwiający i wskazujący na bardzo wysoką samoocenę Izraelitek, także wszystkich mieszkanek małych miejscowości i wioseczek rozsianych wówczas po Ziemi Świętej.

Jest jednak kilka danych nieco osłabiających tę wizję rzeszy entuzjastek z pokolenia Maryi. Jedną z nich jest ówczesna rozbieżność ocen i opinii, co do oczekiwanego Mesjasza. Drugą, równie istotną wydaje się być naturalna człowiekowi religijnemu zdolność rozeznania grzechu i własnej niegodności.

Zrozumiała wydaje się, w grzesznym i dodatkowo okupowanym narodzie, modlitwa do spodziewanego Wybawcy: „Przyjdź”, ale wątpliwa wydaje się powszechność zawołania: „Przyjdź ze mnie, z mojego łona, za moją przyczyną”. Nie poznałem żadnego argumentu autora twierdzącego inaczej, więc wspominam tą współczesną myśl jedynie jako bladziutkie tło do kolejnego zdania, które naprawdę zapisał św. Łukasz, zdania, które sprowadziło Boga na ziemię. Może lepiej napisać, że jeżeli Boską sprawą było przyjść na ziemię, to tamto zdanie Maryi wpuściło Boga między ludzi. Zdanie w czasie zwiastowania najważniejsze: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.

 

Rozważania majowe. Odc. 9 Służebnica

 

Gdy rozważamy wielkość Bożej miłości i Jego nieodwołalny plan zbawiania ludzi, możemy zadziwiać się takim podejściem, w którym oczekuje On na słowo zgody ze strony człowieka. Wówczas także oczekiwał.

Ponieważ obecnie rozważamy postawę drugiej strony tego zbawczego Dialogu, zawstydzający dla nas (mam nadzieję) jest początek ostatecznej wypowiedzi Dziewicy z Nazaretu: „Oto ja służebnica Pańska”. Służebnica.

Pewnie dlatego, że padło wówczas takie, a nie inne słowo, zgrzyta w głowie ta współczesna wizja dziewczyny, jednej z wielu, wyrywającej się z nadzieją wydania na świat Mesjasza, która woła codziennie do Boga: „To ja. To ja, tutaj jestem”.

Miriam z Nazaretu się nie zgłosiła – została wybrana.

 

Maryjo, Najskromniejsza z Dziewic pomóż mi ustawić się w Dialogu z Panem po Dobrej stronie, pomóż Służyć Bogu i ludziom. Niech ta postawa będzie bliska wszystkim współczesnym dziewczynom, niech dodaje im tej pięknej skromności i pokory, zwłaszcza teraz, gdy tak powszechne jest myślenie o sobie i o własnej wygodzie. Pokorna Służebnico naucz mnie służyć.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana

Wystarczają ci Znaki od Boga, czy prosisz o więcej? Uważaj!

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Jest w orędziu anioła Gabriela zdanie, które nawiązuje do jego wcześniejszego zadania, zwiastowania woli Bożej Zachariaszowi, które wypełnił sześć miesięcy wcześniej w Jerozolimskiej świątyni. Mówi anioł, zupełnie o to przez Maryję niepytany: „A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną”. Warto zauważyć to zdanie i uświadomić sobie różnicę postaw w dialogu z Aniołem, wcześniejszej Zachariasza i obecnej Maryi.

Zachariasz, kapłan, na wieść radosną usłyszaną w czasie pełnienia posługi w świątyni zareagował niedowierzaniem: „Po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”. Na to wyraźną prośbę o znak otrzymuje znak… dodatkowy: milczy i nie może wypowiedzieć żadnego słowa.

 

Rozważania majowe. Odc. 8 Krewna kapłana

 

W pytaniu Zachariasza i pytaniu Maryi jest pewne podobieństwo, ale jest też bardzo istotna różnica.

Może z kapłanami tak już jest, że domagają się od Boga dla siebie dodatkowych sygnałów. Ten przypadek wskazuje, że otrzymują takie. Bóg nie skąpi darów. Jeśli poczęte w małżeństwie starego Zachariasza, upragnione przecież dziecko, miało dla ojca nie wystarczyć jako znak zasadniczy, to otrzymał dodatek: musiał dojrzeć w czasie dziewięciomiesięcznych rekolekcji milczenia.

Maryja nie domagała się znaku. Otrzymała informację jako dodatkowy bonus po zadanym pytaniu. Jednak te pytania, kapłańskie Zachariasza i dziewczęce – przyszłej Matki Zbawiciela, chociaż zadane w podobnych okolicznościach i dotyczące niezwykłego działania Boga, były bardzo różne. W odpowiedzi na nie Zachariasz został zmuszony do wielomiesięcznego postu języka. Natomiast Miriam z Nazaretu po otrzymaniu dodatkowej wiadomości o spodziewanym potomstwie niepłodnej Elżbiety i Zachariasza przyjęła ją jako zadanie. Gotowa natychmiast wyruszyć do Judei, do kapłańskiego domu, czekała tylko na zakończenie dialogu z Bożym Posłańcem…

 

Maryjo Matko Kapłanów, dzisiaj proszę w intencji wszystkich księży, którym się wydaje, że bardzo potrzebują dodatkowych znaków, niech wszyscy będą otwarci na Znak, którym dysponują – na Słowo, któremu służą i w imieniu Którego wypowiadając swoje słowa powinni zmieniać świat i uświęcać, najpierw siebie, potem swoje wspólnoty i cały Kościół.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap