Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna

Maryja rozważna czy romantyczna?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Przy właściwym używaniu władz człowieka nie ma nic zdrożnego w byciu romantycznym, jest to nawet bardzo użyteczne bogactwo umysłu i ducha. Pismo Święte nie zajmuje się jednak tym aspektem osobowości Maryi. Mocno zwraca uwagę natomiast na jej rozważność.

Kiedy w szóstym miesiącu realizacji swojego planu „posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Miraim (Maryja)” – to przecież mogła Ona, wówczas kilkunastoletnia dziewczyna izraelska, wpaść w zachwyt, entuzjazm, ekstazę, a może przeciwnie w przerażenie, paniczny lęk lub jakiś stan bliski omdleniu. Bardzo nam współczesna myśl o tym, że postradała zmysły w tamtej religijności (wychowanej na Torze, Prorokach i Psalmach, a przez to świadomej istnienia aniołów) raczej w grę nie wchodzi.

 

Rozważania majowe. Odc. 5 Rozważna

 

Z pewnością emocje były silne, ale reakcja (mimo nich) bardzo rozważna. Kiedy po wielu latach św. Łukasz przeprowadzał z Matką Jezusa wywiad rzekę, to w relacji z tego momentu w Nazarecie otrzymujemy wiele konkretów i meritum sprawy.

Nie ma w Ewangelii tak dzisiaj nas pociągających elementów drugorzędnych i dekoracyjnych. Nie opisała Maryja ani wyglądu Anioła (z innych miejsc Biblii wiemy, że wygląd Gabriela może przerażać), ani sposobu komunikacji, tym bardziej tembru głosu, itp.

Opis zwiastowania wyraźnie notuje zmieszanie i równoczesne rozważanie, ale nie tego co się dzieje, lecz wyraźnie tego co znaczą usłyszane słowa. Rozważność. Wszystko podszyte naturalnym lękiem, któremu próbuje przeciwdziałać Gabriel na początku drugiej wypowiedzi. Lęk nie okazał się w reakcji na tą niecodzienną i wyjątkową sytuację mocniejszy od rozwagi.

Nic nie okazało się od rozwagi ważniejsze.

 

Matko Boża, rozważna Dziewico z Nazaretu, spraw proszę bym umiał właściwie zadbać o swoje życie i jego powagę. Wyproś mi u Stwórcy tę łaskę, bym właściwie używał swoich władz. W trwającej epoce, która rozbudza wielkie emocje, wibruje uczuciami, manipuluje faktami i przeinacza podstawowe prawdy i wartości, wyproś mi zdolność rozwagi.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka

Jak modliła się Matka Jezusa?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków.

Amen.

[01]

Nasza modlitwa do Matki Jezusa to nieustanna prośba o jej modlitwę. W śpiewanych litaniach i w powtarzanym na paciorkach różańca Pozdrowieniu Anielskim o to jedno nam chodzi: Maryjo, módl się za nami. Jej modlitwa zanoszona z wiecznej perspektywy wydaje się nam szczególna. Osoba orędowniczki jest wyjątkowa. To wszystko prawda, ale Maryja modlitwy nauczyła się przecież w ziemskim życiu. Powinno to nas nie tylko prowadzić do zastanowienia, ale także do odkrycia i naśladowania.

Co wiemy, albo raczej: jak wyobrażamy sobie modlitwę Matki Jezusa? Żeby nieco uprościć sprawę, niech to będzie jej nazaretańska modlitwa przy której, lub lepiej napisać na jakiej etapie zaskoczył ją Boży Posłaniec.

Zawsze z radosnym  wzruszeniem wspominam sytuację, gdy kilkanaście lat temu na wakacyjnej oazie, poszczególne grupy dzieci otrzymały zadanie odegrania krótkich scenek ilustrujących radosne tajemnice różańca. Rozpoczęła pierwsza grupa, prawdziwie radośnie: grająca Maryję dziewczynka, ubrana na niebiesko klęczała trzymając w dłoni różaniec, z przymkniętymi oczami modliła się półgłosem. Powtarzając „Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą” czekała na nadejście Anioła.

Scenka wzruszająca. Nie mniej wzruszające są sceny z naszych domów i świątyń, które po katolicku wypełnia odmawiany różaniec. Głośno, szeptem i w myślach. Przed obrazem Niepokalanej, ale też przed wystawionym w monstrancji Ciałem Zbawiciela, w czasie przygotowania do mszy świętej i nadal (może w nielicznych przypadkach) w jej trakcie.

Różaniec poleca, o różaniec prosi i często wręcz domaga się go sama Matka Boża w wielu objawieniach. O różańcu powinniśmy pamiętać, ale będzie on skuteczniej nas przemieniał, gdy uzupełnimy go w treści biblijne. W kolejnych tajemnicach o to chodzi i to właśnie jest naśladowanie modlitwy Maryi z Nazaretu. Modlitwa Maryi była biblijna, oparta na znajomości tekstów świętych. Najwyraźniej świadczy o tym Magnifikat. Dziś niech wystarczy tyle.

Szkoła modlitwy jaką jest czytanie, rozważanie,  poznawanie Pisma Świętego, zapamiętywanie świętych zdań, to z pewnością naśladowanie Nazaretańskiego etapu modlitwy Maryi.

 

Matko Boża z Nazaretu rozmiłowana w zdaniach świętych zwojów Starego Testamentu, oczytana w Mojżeszu, Prorokach i Psalmach, zapal we mnie wielkie pragnienie systematycznego otwierania kart Biblii. Naucz mnie Matko Słowa Bożego jak ubogacać własną modlitwę szczepiąc ją  – z mozołem i delikatnością ogrodnika – świętymi zdaniami i strofami natchnionymi przez Boga.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap