Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka

Jak modliła się Matka Jezusa?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków.

Amen.

[01]

Nasza modlitwa do Matki Jezusa to nieustanna prośba o jej modlitwę. W śpiewanych litaniach i w powtarzanym na paciorkach różańca Pozdrowieniu Anielskim o to jedno nam chodzi: Maryjo, módl się za nami. Jej modlitwa zanoszona z wiecznej perspektywy wydaje się nam szczególna. Osoba orędowniczki jest wyjątkowa. To wszystko prawda, ale Maryja modlitwy nauczyła się przecież w ziemskim życiu. Powinno to nas nie tylko prowadzić do zastanowienia, ale także do odkrycia i naśladowania.

Co wiemy, albo raczej: jak wyobrażamy sobie modlitwę Matki Jezusa? Żeby nieco uprościć sprawę, niech to będzie jej nazaretańska modlitwa przy której, lub lepiej napisać na jakiej etapie zaskoczył ją Boży Posłaniec.

Zawsze z radosnym  wzruszeniem wspominam sytuację, gdy kilkanaście lat temu na wakacyjnej oazie, poszczególne grupy dzieci otrzymały zadanie odegrania krótkich scenek ilustrujących radosne tajemnice różańca. Rozpoczęła pierwsza grupa, prawdziwie radośnie: grająca Maryję dziewczynka, ubrana na niebiesko klęczała trzymając w dłoni różaniec, z przymkniętymi oczami modliła się półgłosem. Powtarzając „Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą” czekała na nadejście Anioła.

Scenka wzruszająca. Nie mniej wzruszające są sceny z naszych domów i świątyń, które po katolicku wypełnia odmawiany różaniec. Głośno, szeptem i w myślach. Przed obrazem Niepokalanej, ale też przed wystawionym w monstrancji Ciałem Zbawiciela, w czasie przygotowania do mszy świętej i nadal (może w nielicznych przypadkach) w jej trakcie.

Różaniec poleca, o różaniec prosi i często wręcz domaga się go sama Matka Boża w wielu objawieniach. O różańcu powinniśmy pamiętać, ale będzie on skuteczniej nas przemieniał, gdy uzupełnimy go w treści biblijne. W kolejnych tajemnicach o to chodzi i to właśnie jest naśladowanie modlitwy Maryi z Nazaretu. Modlitwa Maryi była biblijna, oparta na znajomości tekstów świętych. Najwyraźniej świadczy o tym Magnifikat. Dziś niech wystarczy tyle.

Szkoła modlitwy jaką jest czytanie, rozważanie,  poznawanie Pisma Świętego, zapamiętywanie świętych zdań, to z pewnością naśladowanie Nazaretańskiego etapu modlitwy Maryi.

 

Matko Boża z Nazaretu rozmiłowana w zdaniach świętych zwojów Starego Testamentu, oczytana w Mojżeszu, Prorokach i Psalmach, zapal we mnie wielkie pragnienie systematycznego otwierania kart Biblii. Naucz mnie Matko Słowa Bożego jak ubogacać własną modlitwę szczepiąc ją  – z mozołem i delikatnością ogrodnika – świętymi zdaniami i strofami natchnionymi przez Boga.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa

Nasza polska pobożność sprawiła, że przed wiekami polski król uklęknąwszy we lwowskiej katedrze przed ikoną Matki Najświętszej obrał ją za królową narodu.

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Trwający w Kościele od wieków dylemat dotyczący władzy, która ma być służbą – wydaje się, że w jakiejś mierze  – rozwiązaliśmy w naszej narodowej historii. W narodowej historii pobożności rzecz jasna, ale też w żadnej innej przestrzeni władza służbą być nawet nie usiłuje.

Dziś dla Polaków to nie Lwów, lecz Jasna Góra z ikoną Czarnej Madonny obierana jest za cel pielgrzymek. Razem z Kościołem Maryję nazywamy wprost naszą Matką i Królową. Z powagą i wzruszeniem powtarzamy w loretańskiej litanii wezwanie Królowo Polski – módl się za nami.

Dylemat relacji między władzą i służbą wydaje się być rozwiązany, bo sanktuarium częstochowskie jest od wieków niemym świadkiem funkcjonowania urzędu Królowej. A jest to urząd specyficzny i ewangeliczny.

Królowa jest i milczy. Patrzy poprzez ikonę, a nawet intensywnie wygląda za tymi, których jej serce ogarnia troską. Chcą tego czy nie – ogarnia… Jednocześnie nikogo nie przymusza, do niczego nie przynagla. Czeka i działa. Po prostu służy. Jak zechciał wyrazić to św. Jan Paweł, w naszej narodowej Kanie Ona nieustannie powtarza słowa: „Uczyńcie wszystko, co Syn mój wam powie”.

 

Rozważania majowe. Odc. 3 Królowa

 

O skuteczności Jej władzy mogą z pewnością zaświadczyć OO Paulini. Potwierdzają ją cisi świadkowie ludzkich przemian: począwszy od niemych krat wielu czynnych codziennie, od wieków konfesjonałów, przez wielość przyobleczonych do sprawowania Eucharystii ołtarzy i kaplic, aż do deptanych niezliczoną ilość razy butami pielgrzymów i kołami wózków inwalidzkich sanktuaryjnych dróg, ścieżek, jasnogórskich wałów i błoń.

Kto choć trochę zna historię i współczesność Jasnej Góry wie nie tylko to, że „tutaj zawsze byliśmy wolni”; nie tylko tyle, że „tutaj bije serce narodu”; ale wie również, że to miejsce dzięki obecności Królowej żyje tak intensywnie wielością pielgrzymek, ilością pątników, dynamicznymi zmianami pojedynczych osób i całych grup wiernych, że budzi to wręcz fizyczną agresję przeciwników.

Nie wystarczają bluźniercze wyzwiska – pożal się Boże – elity III RP, cynicy nie mogą poprzestać na ironicznych grafikach i quasinaukowych analizach społecznych. Nie, to wszystko mało – musi dochodzić do ataków fizycznych.

To są doprawdy najmocniejsze argumenty na aktywną obecność Królowej narodu, która umie służyć. I króluje skutecznie.

 

Matko Boża z Jasnej Góry, dzisiaj proszę, zatrzymując się myślami przed wymowną, milczącą Czarną Ikoną: wymagaj, wskazuj Prawdę, wypraszaj środki potrzebne do rozwoju i sugeruj stare, sprawdzone metody człowieczych zmian na lepsze.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap