Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona

Maryjo, ucz nas zaufania Bogu.

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Mąż jest potrzebny żonie i matce. Józef był bardzo potrzebny Maryi. Józef był potrzebny Bogu. Pisząc o Józefie jako o narzeczonym Maryi stosuję kalkę współczesnych zwyczajów, zresztą niedokładną: Zaślubiny Maryi z Józefem, o których mówi Ewangelia były rzeczywistym zawarciem małżeństwa. Według ówczesnych zwyczajów w małżeński związek wchodziło się etapami: jednym z nich było zawarcie małżeństwa, innym przygotowanie domu, a jeszcze innym wspólne zamieszkanie pod jednym dachem. Podobieństwa do współczesnych zwyczajów chrześcijańskich dotyczących małżeństwa można szukać w odrębności zaręczyn i zaślubin.

Idąc tropem tego porównania trzeba przypomnieć, że Miriam już zaręczona Józefowi otrzymała od Boga propozycję przyjęcia macierzyństwa wcielonego Bożego Syna. Chociaż odpowiedziała: „Niech mi się stanie” bez porozumiewania się z Józefem, to była świadoma łączącej Ją z nim więzi (nadmieniła o niej Aniołowi).

Te ich zaręczyny były dla Bożego planu bardzo istotne, gdyż w pewnym sensie gwarantowały precyzyjne spełnienie Bożych obietnic. Mesjasz miał się narodzić w rodzie potomków króla Dawida. Do potomków Dawida należał Józef. W narodzie wybranym pochodzenie liczyło się wówczas tylko po linii męskiej. Św. Łukasz w zamieszczonej genealogii Zbawiciela napisał o Nim: „Był, jak mniemano synem Józefa”. Św. Mateusz podobnie zanotował, że Józef był mężem Maryi, „z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem”.

Szukając dalej śladów ludzkich przeżyć Matki Jezusa warto przeczytać relację Mateusza o zwiastowaniu przez Anioła Józefowi roli, jaką ma podjąć wobec Maryi i jej Dziecka. Tekst mówi o kolejnej nadzwyczajnej interwencji Boga szanującego ludzki sposób myślenia i podejmowane decyzje. Bóg ich nie zmienia, lecz na nie wpływa.

 

Rozważania majowe. Odc. 29: Zakłopotana narzeczona

 

Szukając dalej śladów ludzkich przeżyć Matki Jezusa warto przeczytać relację Mateusza o zwiastowaniu przez Anioła Józefowi roli, jaką ma podjąć wobec Maryi i jej Dziecka. Tekst mówi o kolejnej nadzwyczajnej interwencji Boga szanującego ludzki sposób myślenia i podejmowane decyzje. Bóg ich nie zmienia, lecz na nie wpływa.

Zapisany na kartach Ewangelii kłopot Józefa, „który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej (Miriam) na zniesławienie” mówi nam także o dużo większym kłopocie Maryi, któremu musiała sprostać jako narzeczona. Bóg, który wkracza w ludzkie życie z całym szacunkiem i miłością, domagał się od Maryi, aby ludzkimi słowami opowiedziała swemu narzeczonemu o Poczęciu i Dziecku, które nosi. Z pewnością to uczyniła, ale nie w Jej mocy było wzbudzić w sercu Józefa wiarę i odpowiedź godną realizowanego dzieła zbawienia.

Bóg przyszedł Miriam i Józefowi z pomocą. Dokonała się następna anielska interwencja, a była zapowiedzią kolejnych. Józef wprowadził Miriam do przygotowywanego domu – „wziął swoją małżonkę do siebie”.

Jakie stawały ich wspólne modlitwy i rozmowy? Ile starań podejmowali, aby zachować czujność i w niczym Bogu nie uchybić? Ile mieli zaufania, że Bóg który z niepojętą pokorą przyjął ludzkie ciało, poradzi sobie wśród wszystkich okoliczności i prawideł życia, przyjętych zwyczajów, strzeżonych pilnie obrzędów – i to poradzi sobie dzięki ich pomocy?

 

Matko Jezusa, z pewnością doświadczyłaś, że delikatność i uczciwość w relacji w wybranym człowiekiem nie wyklucza, ale czasem angażuje stanowczość i zupełne poddanie się niesionej prawdzie, bez posiadania wpływu na to, jak drugi człowiek na nią zareaguje i co uczyni. Naucz mnie Matko tego, jak bronić prawdy w życiu, swoim i innych. Pomagaj mi, wśród wzbierającej fali lekceważenia prawd, także najświętszych, ufać Bogu, który nie przestaje być ich gwarantem.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka

Jak Maryja opowiedziała swoim rodzicom o tym, co ją spotkało?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Św. Mateusz w swoim zapisie Ewangelii uzupełnia naszą wiedzę o relacji łączącej Maryję z narzeczonym przed narodzeniem Jezusa. Informacja ta jest ważna także dla wyobrażenia sobie domu, do którego wracała Miriam z Ain-Karim. Mamy u Mateusza takie zdanie: „Po zaślubinach (…) Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego”. Zatem wiemy, że brzemienna od trzech miesięcy Dziewica z Nazaretu wróciła od krewnych do domu swoich rodziców.

Bóg tak układał kolejne wydarzenia, a Ona w taki sposób weszła w ich realizację, że jeżeli bardzo ważna, ale trudna po ludzku, rozmowa Córki z rodzicami na temat Bożej interwencji i Anioła i dziewiczego poczęcia i spełniania się mesjańskich proroctw, nie odbyła się z inicjatywy Miriam trzy miesiące wcześniej, to teraz musiało do takiej rozmowy dojść na – z całą pewnością gwałtowne – żądanie rodziców.

Pewnie mało uprawnione jest człowiecze gdybanie wobec ogromu działań Ducha Świętego i wpływu Boga na Rodziców Maryi, ale lubię myśleć, że wcielenie Syna Bożego musiało również im sprawić niemało kłopotu, że stopniowo spłacali koszty otwierania się na nowe sposoby działania Boga. Gdzie nowość tam koszty związane z jej oswojeniem, a jeśli Boża Interwencja jest taka niesłychana… (tu słowo – „niewiarygodna” – wydaje się być zupełnie nie na miejscu)

Jeżeli Córka dała znać im o wszystkim, zaraz na początku, z całą prostotą i ufnością zwierzając się tak po prostu, jako matce i ojcu, to z jakimi myślami żegnali ją przed podróżą i kilkumiesięcznym rozstaniem? Dowierzali jej opowieści? Cieszyli się, czy raczej martwili? Może mieli nadzieję, że wszystko się jakoś po ludzku rozjaśni i przestanie być takie niewiarygodne – a zacznie być jakie?

Rozważania majowe. Odc. 28: Dobra córka

Maryja ze św. Anną

A jeśli nie znajdując odpowiednich słów zaraz po zwiastowaniu, Maryja dała sobie czas na przygotowanie siebie do tej niesłychanie trudnej rozmowy, to jakie wrażenie na rodzicach wywołało jej wkroczenie do domu, zanim jeszcze cokolwiek zdążyła powiedzieć? Jakie myśli wywołał widok brzemiennej Córki i dokąd doprowadziła ich swoimi wyjaśnieniami, mówiąc całą prawdę o Bogu i Dziecięciu? Czy starała się dużo/cokolwiek wyjaśnić o własnym (przecież własnym) Dziecku?

Rodzice Maryi znali Córkę od początku jej życia, a Boga poznawali od swojego dzieciństwa. Tak się im wydawało… tego mogli być pewni… Co tak naprawdę wiedzieli o własnej Córce? Jaki stopień pewności związany był z ich ludzkim i żydowskim sposobem poznawania i rozumienia Boga? Ale nade wszystko, w tej sytuacji, w jaki sposób Córka mogła im pomóc w poznaniu samej siebie i w zbliżeniu do Boga?

 

Maryjo, Matko Boża, Ty sama najlepiej wiesz, że Bóg jest większy od wszystkiego, co możemy sobie o Nim pomyśleć, powiedzieć czy wyobrazić. Uspakajaj moje burzliwe myśli, gdy zamieniają się w pianę próbującą siłą wywarzać drzwi do Nieba i zamierzają ogarnąć wszystko: Bożą Mądrość, Opatrzność, wolę i nawet Jego niezbadane wyroki. Przy moim, oby gorącym, pragnieniu poznawania Boga, Ty wyproś dla mnie potrzebny dystans do własnych możliwości i zdolności poznawczych.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap