Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna

Matko Boga, uodparniaj nas przed próbami modyfikowania wiary.

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Czy to była miłość do ludzi, wówczas ze szczególnym uwzględnieniem tych znanych sobie od kilkunastu lat krewnych, przyjaciół domu i sąsiadów? Czy dobra znajomość z ludźmi może być powodem zaufania, tak wielkiego, że usuwa ono z drogi wszystkie wątpliwości i obawy? Co tak naprawdę, w tamtych dniach, pozwoliło Matce Jezusa bez szczególnych obaw powrócić z Ain-Karim do domu w Nazarecie?

Oczywiście, obiecana Maryi w czasie zwiastowania anielskiego obecność Ducha Świętego i zakrycie cieniem mocy Najwyższego jest dla nas, dzisiaj, najważniejszym powodem zaufania do tamtej, po ludzku bardzo trudnej, sytuacji powrotu. Boża asystencja była z pewnością dla Niej źródłem siły. Radość Matki czującej rozwijające się w łonie Dziecko z pewnością koncentruje uwagę na tym co najważniejsze.

Jednak to co wtórne, mało istotne wobec dziejących się rzeczy i Bożych Spraw też może przyprawiać o bezsenność. Przede wszystkim szacunek dla ludzi nie pozwala na przygotowanie jednej odpowiednio zwartej i gorącej odpowiedzi w stylu pytania: A co was to wszystkich w ogóle obchodzi?

 

Rozważania majowe. Odc. 27: Odporna

 

Ewangelista podaje suchą informację, że Miriam po około trzech miesiącach wróciła do domu. Radość z osobistej więzi z Bogiem, duma mieszająca się z pokorą wobec noszonego pod sercem Dziecięcia, wdzięczność wynikająca z uczestniczenia w niezwykłych narodzinach Jana i wyraźniej przemianie życia kapłańskiej rodziny, to wszystko są pewne źródła wewnętrznej siły i powody uśmiechu.

Oprócz znaków Bożej obecności i działania, towarzyszą jednak Maryi znaki zewnętrzne, bardzo czytelne dla ludzi, które wszystkim niewtajemniczonym nasuwają jako jedyną możliwą interpretację opartą na życiowym doświadczeniu, a która to stawia brzemienną Matkę Jezusa w bardzo niewygodnym świetle.

Jak i kiedy, tamten mały świat Nazaretu, miał się przekonać o mocy Bożej i realizujących się prorockich obietnicach? W jaki sposób sama Maryja mogła pomagać ludziom w nabieraniu pewności co do rozpoczynających się, z jej wyraźnym udziałem, mesjańskich czasów? Czy widoczny i coraz wyraźniejszy, odmieniony stan tej wybranej przez Boga Dziewczyny mógł być ułatwieniem czy najpierw sporym utrudnieniem, w zakomunikowaniu krewnym, przyjaciołom domu i sąsiadom bliższym i dalszym, radosnej nowiny o tym, że zbawienie jest już blisko, we drzwiach, a nawet w domu który zamieszkuję?

 

Matko Boża z Nazaretu, naucz mnie przez swój przykład i odwagę, że wobec występowania bardzo różnych ludzkich zwyczajów, przekonań, przywiązań i kalkulacji, trzeba często sięgać tylko do Bożych obietnic w stanie czystym. Daj mi zrozumieć, że tylko stale pogłębiane zaufanie do Bożych wskazań, może dać w życiu odporność przed ludzkimi próbami modyfikowania wiary i dopasowywania jej to poziomu ludzkich wyobrażeń i zdobytych wcześniej rekordów.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe

Maryjo, pomóż nam otworzyć serca na Nowy Porządek Twojego Syna.

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Kiedy Maryja jest w Ain-Karim świadkiem modlitwy Zachariasza, jej uszy słyszą wzbudzony na nowo głos kapłana Starego Przymierza – wówczas jedynego, aktualnego. Słyszy nowe, natchnione opracowanie świętych tekstów: święte wersety Pisma poskładane są na nowo i w swej treści zapowiadają, ale wciąż jeszcze zapowiadają („dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaka nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce) nową Boża interwencję w dzieje narodu wybranego.

Zachariasz oczekując Nowego objawia się jako strażnik Starego Porządku! Może przesadzam i lepiej sądzić, że miał on, z bagażem swoich lat, wcale nie doczekać Nowego? Kiedy rozpocznie się Nowe? Czy wówczas, kiedy Jezus narodzi się? A może dopiero, kiedy rozpocznie publiczną działalność? A tak dla najbliższej rodziny – czy może cezurą będzie data śmierci Heroda Wielkiego, po której Święta Rodzina wróci z wygnania i będzie można wreszcie odwiedzić i dotknąć Mesjasza?

Zdaje się, że jednak przyzwyczajenia religijne pękają bardzo powoli i dlatego świątynny kapłan używa czasu przyszłego tam, gdzie wskazany byłby już – jak najbardziej – teraźniejszy…

 

Rozważania majowe. Odc. 26: Otwarta na nowe

 

W takim kontekście wyraźnie widać, że młodziutka Miriam będąc świadkiem Starego Porządku, jego świętych rytuałów i pobożnych przyzwyczajeń, była w tamtym szanownym towarzystwie jedyną osobą w pełni otwartą na Nowy Porządek. Ponieważ tylko tamto jej towarzystwo, miało okazję, już od około trzech miesięcy, dowiedzieć się czegoś nowego o Bogu, była jedyną tak otwartą wśród śmiertelnych. Musiała być – chociaż Dawca Nowego Porządku dopiero kształtował się w jej łonie. Raczej: musiała być, ponieważ On już kształtował się i rozwijał w jej łonie. (Może jeszcze Elżbieta, autorka słów „Matka mojego Pana”… gdyby Ewangelista utrwalił jeszcze jakieś jej inne wypowiedzi…)

Jak przeżywała swoją jedyność? Jak ogarniała umysłem i emocjami tą nagłą, własną religijną dojrzałość i takie rozumienie dziejących się rzeczy, w których nikt jej nie naśladował? Inni nie mogli, nie umieli, nie śmieli, nie chcieli?

 

Matko Jezusa, twoja bliskość z Synem była, jest i pozostanie, powodem Twego wyróżnienia, wyniesienia, twej jedyności. Pozostaje nim także w naszym świecie, który nie przejmuje się dystynkcjami między Starym i Nowym, lecz w czambuł odrzuca jedno i drugie. Z Twojej pozycji łatwiej jest ogarniać tych, którzy zmierzają ku Bogu i tym boleśniej przeżywasz troskę, o tych, którzy obierają w swoim życiu kierunek przeciwny. Niech moja wrażliwość na niebezpieczeństwo bezbożności przyniesie Ci nieco radości. Bądź też Maryjo strażniczką mojego wzrastania w Nowym Przymierzu, ma ono już tyle lat, a Nowość jego ciągle jest nie w pełni odkryta.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap