Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe

Maryjo, pomóż nam otworzyć serca na Nowy Porządek Twojego Syna.

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Kiedy Maryja jest w Ain-Karim świadkiem modlitwy Zachariasza, jej uszy słyszą wzbudzony na nowo głos kapłana Starego Przymierza – wówczas jedynego, aktualnego. Słyszy nowe, natchnione opracowanie świętych tekstów: święte wersety Pisma poskładane są na nowo i w swej treści zapowiadają, ale wciąż jeszcze zapowiadają („dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaka nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce) nową Boża interwencję w dzieje narodu wybranego.

Zachariasz oczekując Nowego objawia się jako strażnik Starego Porządku! Może przesadzam i lepiej sądzić, że miał on, z bagażem swoich lat, wcale nie doczekać Nowego? Kiedy rozpocznie się Nowe? Czy wówczas, kiedy Jezus narodzi się? A może dopiero, kiedy rozpocznie publiczną działalność? A tak dla najbliższej rodziny – czy może cezurą będzie data śmierci Heroda Wielkiego, po której Święta Rodzina wróci z wygnania i będzie można wreszcie odwiedzić i dotknąć Mesjasza?

Zdaje się, że jednak przyzwyczajenia religijne pękają bardzo powoli i dlatego świątynny kapłan używa czasu przyszłego tam, gdzie wskazany byłby już – jak najbardziej – teraźniejszy…

 

Rozważania majowe. Odc. 26: Otwarta na nowe

 

W takim kontekście wyraźnie widać, że młodziutka Miriam będąc świadkiem Starego Porządku, jego świętych rytuałów i pobożnych przyzwyczajeń, była w tamtym szanownym towarzystwie jedyną osobą w pełni otwartą na Nowy Porządek. Ponieważ tylko tamto jej towarzystwo, miało okazję, już od około trzech miesięcy, dowiedzieć się czegoś nowego o Bogu, była jedyną tak otwartą wśród śmiertelnych. Musiała być – chociaż Dawca Nowego Porządku dopiero kształtował się w jej łonie. Raczej: musiała być, ponieważ On już kształtował się i rozwijał w jej łonie. (Może jeszcze Elżbieta, autorka słów „Matka mojego Pana”… gdyby Ewangelista utrwalił jeszcze jakieś jej inne wypowiedzi…)

Jak przeżywała swoją jedyność? Jak ogarniała umysłem i emocjami tą nagłą, własną religijną dojrzałość i takie rozumienie dziejących się rzeczy, w których nikt jej nie naśladował? Inni nie mogli, nie umieli, nie śmieli, nie chcieli?

 

Matko Jezusa, twoja bliskość z Synem była, jest i pozostanie, powodem Twego wyróżnienia, wyniesienia, twej jedyności. Pozostaje nim także w naszym świecie, który nie przejmuje się dystynkcjami między Starym i Nowym, lecz w czambuł odrzuca jedno i drugie. Z Twojej pozycji łatwiej jest ogarniać tych, którzy zmierzają ku Bogu i tym boleśniej przeżywasz troskę, o tych, którzy obierają w swoim życiu kierunek przeciwny. Niech moja wrażliwość na niebezpieczeństwo bezbożności przyniesie Ci nieco radości. Bądź też Maryjo strażniczką mojego wzrastania w Nowym Przymierzu, ma ono już tyle lat, a Nowość jego ciągle jest nie w pełni odkryta.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku

Maryjo, pomóż, abyśmy nie popadli w religijną rutynę zapominając przy tym o Twoim Synu.

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Przez trzy miesiące Maryja gościła w domu kapłana Starego Prawa, który sam został dotknięty łaską Boga i w starości swego małżeństwa doczekał się potomstwa, ze swoją żoną będącą w podeszłym wieku. W między czasie Miriam musiała z pewnością, może nie raz, opowiedzieć Zachariaszowi o swoim widzeniu i rozmowie z Aniołem (tym samym, który ukazał się kapłanowi w świątyni), a z każdym kolejnym tygodniem dzieliła się z nim i jego żoną nowymi doświadczeniami, czując jak w Jej dziewiczym łonie rozwija się Dziecię.

Przedziwne zdarzenia nie doczekały się kapłańskiego komentarza ani tym bardziej wyjaśnienia. Zachariasz zmuszony do milczenia, mógł jedynie odpowiadać na piśmie. Może klecił jakieś słowa. Gościł pod swoim dachem prawdziwego Boga w ludzkim, dziecięcym, rozwijającym się pod sercem Matki ciele. Na ile mógł pomagać młodziutkiej Miriam w rozumieniu proroctw czy teologii zapisanej w świętych zwojach Prawa i Proroków? Czy Miriam oczekiwała na wyjaśnienia? Czy osłonięta cieniem mocy Najwyższego stawiała jakieś pytania lub oczekiwała wskazówek?

Ten judejski dom wypełniony był życiem. Został wręcz pchnięty – przez Boga realnie w nim obecnego – bardzo dynamicznie pchnięty ku życiu, którego śmiertelni nie mogli jeszcze nikomu, nawet sobie nawzajem, opowiedzieć. Z pewnością próbowali je wyśpiewać w Psalmach i opowiedzieć Bogu w modlitwach. Działo się Nowe, nieogarnione rozumem, ale rytuał pobożności musiał pozostawać stary i dobrze znany. Poranne i wieczorne modlitwy, wyznaczone przepisami Starego Prawa aklamacje i formy czci Przedwiecznego.

 

Rozważania majowe. Odc. 25: Świadek starego porządku

 

Wreszcie narodził się chłopak. Ósmego dnia należało obrzezać dziecię i nadać mu imię. Teraz Maryja po raz pierwszy była świadkiem jak coś, najpierw niewinnie – na poziomie pobożnego sporu wśród rodziny i znajomych – zaczęło pękać i kruszyć się.

Oto ludzka tradycja z mocnym przekonaniem przeznaczyła dla dziecka imię ojca jego – Zachariasza. Doszło do napięcia i konsternacji: „Jan? Nie ma nikogo w waszym rodzie, kto by nosił to imię!”. Kapłan starego porządku Zachariasz, nawet w takim momencie jakoś upokorzony swoją niemową, pisze na tabliczce: „Jan będzie mu na imię”. Wówczas otwierają się jego kapłańskie usta i może znowu głośno wielbić Boga.

Bóg jest niezamienny. Staje się jednak coraz bliższy. Wprowadza Nowe. Czy ktoś w ogóle w takim momencie patrzy na Maryję? Jej obecność została ukryta w zapisie tamtych wydarzeń. Czy goście i rodzina zdawali sobie sprawę z Kim, za przyczyną Jej obecności, siedzieli przy stole?

Maryjo, z woli Boga wnosząca Chrystusa także tam, gdzie ludzie i pobożni goście nie zdawali sobie sprawy z obecności Dziecięcia, spraw abym nauczony przez Jezusowy Kościół stale pamiętał o Tym, ”w Którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Niech stare przyzwyczajenia i religijne zwyczaje naginają się przed niepojętymi darami Boga obecnego moim życiu, niech się Jego Obecnością napełniają.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap