Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku

Maryjo, pomóż, abyśmy nie popadli w religijną rutynę zapominając przy tym o Twoim Synu.

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Przez trzy miesiące Maryja gościła w domu kapłana Starego Prawa, który sam został dotknięty łaską Boga i w starości swego małżeństwa doczekał się potomstwa, ze swoją żoną będącą w podeszłym wieku. W między czasie Miriam musiała z pewnością, może nie raz, opowiedzieć Zachariaszowi o swoim widzeniu i rozmowie z Aniołem (tym samym, który ukazał się kapłanowi w świątyni), a z każdym kolejnym tygodniem dzieliła się z nim i jego żoną nowymi doświadczeniami, czując jak w Jej dziewiczym łonie rozwija się Dziecię.

Przedziwne zdarzenia nie doczekały się kapłańskiego komentarza ani tym bardziej wyjaśnienia. Zachariasz zmuszony do milczenia, mógł jedynie odpowiadać na piśmie. Może klecił jakieś słowa. Gościł pod swoim dachem prawdziwego Boga w ludzkim, dziecięcym, rozwijającym się pod sercem Matki ciele. Na ile mógł pomagać młodziutkiej Miriam w rozumieniu proroctw czy teologii zapisanej w świętych zwojach Prawa i Proroków? Czy Miriam oczekiwała na wyjaśnienia? Czy osłonięta cieniem mocy Najwyższego stawiała jakieś pytania lub oczekiwała wskazówek?

Ten judejski dom wypełniony był życiem. Został wręcz pchnięty – przez Boga realnie w nim obecnego – bardzo dynamicznie pchnięty ku życiu, którego śmiertelni nie mogli jeszcze nikomu, nawet sobie nawzajem, opowiedzieć. Z pewnością próbowali je wyśpiewać w Psalmach i opowiedzieć Bogu w modlitwach. Działo się Nowe, nieogarnione rozumem, ale rytuał pobożności musiał pozostawać stary i dobrze znany. Poranne i wieczorne modlitwy, wyznaczone przepisami Starego Prawa aklamacje i formy czci Przedwiecznego.

 

Rozważania majowe. Odc. 25: Świadek starego porządku

 

Wreszcie narodził się chłopak. Ósmego dnia należało obrzezać dziecię i nadać mu imię. Teraz Maryja po raz pierwszy była świadkiem jak coś, najpierw niewinnie – na poziomie pobożnego sporu wśród rodziny i znajomych – zaczęło pękać i kruszyć się.

Oto ludzka tradycja z mocnym przekonaniem przeznaczyła dla dziecka imię ojca jego – Zachariasza. Doszło do napięcia i konsternacji: „Jan? Nie ma nikogo w waszym rodzie, kto by nosił to imię!”. Kapłan starego porządku Zachariasz, nawet w takim momencie jakoś upokorzony swoją niemową, pisze na tabliczce: „Jan będzie mu na imię”. Wówczas otwierają się jego kapłańskie usta i może znowu głośno wielbić Boga.

Bóg jest niezamienny. Staje się jednak coraz bliższy. Wprowadza Nowe. Czy ktoś w ogóle w takim momencie patrzy na Maryję? Jej obecność została ukryta w zapisie tamtych wydarzeń. Czy goście i rodzina zdawali sobie sprawę z Kim, za przyczyną Jej obecności, siedzieli przy stole?

Maryjo, z woli Boga wnosząca Chrystusa także tam, gdzie ludzie i pobożni goście nie zdawali sobie sprawy z obecności Dziecięcia, spraw abym nauczony przez Jezusowy Kościół stale pamiętał o Tym, ”w Którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Niech stare przyzwyczajenia i religijne zwyczaje naginają się przed niepojętymi darami Boga obecnego moim życiu, niech się Jego Obecnością napełniają.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń

Maryjo, naucz nas nie stawiać siebie w centrum uwagi.

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Ewangelista Łukasz był precyzyjny w przekazywaniu informacji dotyczących chronologii i czasu poszczególnych wydarzeń. W szóstym miesiącu od poczęcia Jana w małżeństwie Zachariasza i Elżbiety, przyszedł anioł Gabriel do Maryi w Nazaret. Ona po wypowiedzeniu Bogu swojego: „Niech mi się stanie według słowa Twego” wybrała się z pośpiechem do Ain-Karim. Tu pozostała, jak jej wspomnienia tamtych dni zapisał Ewangelista: „około trzech miesięcy; potem wróciła do domu”.

Właśnie w tym miejscu relacji Maryi (Św. Łukasz raczej nie miał dostępu do innych świadków kolejnych wydarzeń w Ain-Karim) następuje bardzo dziwny zabieg, który nie wydaje się wcale być koncepcją dziennikarską św. Łukasza: po zapisaniu informacji o powrocie Miriam do Nazaretu, następuje (Jej przecież) relacja z narodzin dziecka Elżbiety, nadania mu ustalonego wcześniej imienia i uroczystego zerwania pęt ze strun głosowych ojca dziecka – kapłana Zachariasza. Kiedy czytamy tylko ten fragment Ewangelii łukaszowej obecność Matki Jezusa może uciec naszej uwadze.

Matka Jezusa nagle postanowiła usunąć się w cień. W opisie kolejnych wydarzeń nie mamy śladu jej uczestnictwa – mamy jej relację. Dotarła do swojej krewnej, aby po kobiecemu być użyteczną przez kilkanaście tygodni oczekiwania na rozwiązanie oraz przy porodzie i połogu. Była świadkiem i uczestnikiem tych ważnych rodzinnych chwil, radosnych choć trudnych, ale siebie ustawiła całkowicie w cieniu zdarzeń.

 

Rozważania majowe. Odc. 24: Stojąca w cieniu zdarzeń

 

To miejsce Ewangelii wyraźnie wskazuje na wrażliwość Maryi i jej sposób czytania dziejów zbawienia. Dzięki Jej relacji możemy poznawać całą chronologię odkupienia świata, ale to nie wszystko. Dziecię Boże wówczas rozwijało się w Jej łonie, ale Ona pamiętała, że należy zwrócić św. Łukaszowi uwagę także na ten dzień, kiedy według wyznaczonej dla jego oddziału kolei pełnił Zachariasz służbę kapłańską przed Bogiem (nie zapisano „w świątyni”, ale – przed Bogiem!). Maryja uznała, że nie wolno uronić żadnego ze szczegółów, które się poskładały na to boskie preludium do przyjścia na świat Zbawiciela. To była służba Matki Jezusa sprawie boskiego natchnienia tej Księgi świętej Nowego Testamentu. Któż inny kilkadziesiąt lat później, gdy powstawała Ewangelia, mógł przeliczyć te tygodnie i miesiące tak wypełnione Bożym zaangażowaniem w sprawy ludzkie.

 

Naucz mnie Maryjo, swoim przykładem, że kiedy Bóg mówi nie wolno gardzić żadnym Jego słowem, tym bardziej kiedy Bóg działa… We współczesnym świecie i na przekór jego zwyczajom zadbaj Matko, bym pamiętał, że zawsze kiedy Bóg działa: nie wolno mi traktować siebie jako kogoś najważniejszego do wymienienia z imienia, docenienia zasług i odznaczenia właściwym orderem.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap