Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne

Jak dostrzegać to, czego nie widać?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Na terenach Ziemi Świętej wszystko wskazywało na niczym niezagrożone panowanie ustalonego po rzymskim podboju świata status quo spod szyldu SPQR. Herod Wielki trzymał się, jako zręczny polityk, na najwyższej możliwej – tolerowanej przez cesarza – pozycji władzy. Dodatkowo bardzo dużym kosztem społeczeństwa, a bez żadnych dyskusji, realizował on swoje wizjonerskie plany budowlane, które miały utrwalić pamięć o nim oraz wznosił twierdze, które słono kosztowały podatników, a jego miały zabezpieczyć przed zbyt nagłą śmiercią. Żołnierze cesarstwa obecni byli we wszystkich większych miastach i osiedlach, a z ich gęb wcale nie spoglądały oczy przyjazne ludowi. Celnicy, w przeważającej większości, zapracowywali sobie u ludzi na podłą opinię. Nawet w świątyni widoczna była stale siła porządkowa, a straż ta przeznaczona do pilnowania porządku i bezpieczeństwa, gdy trzeba było zwierała szyki bardziej bojowe.

Tymczasem w modlitwie uwielbienia Boga, którą wygłasza Maryja wyraźnie rozbrzmiewają słowa: „On przejawia moc swego ramienia, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych”. Modląca się w zachwyceniu Miriam dostrzega rzeczy i zjawiska, których nie widać gołym okiem.

Wiara pozwala uzbroić oczy i uzdolnia rozum do zaglądania głębiej i dalej. Modlitwa może decydować o istnieniu w życiu człowieka takich momentów, w których możliwy staje się głębszy ogląd świata, a przez to pełniejsze poznawanie rzeczywistości. Włącznie z zaglądaniem poza ostatni horyzont doczesności – śmierć.

 

Rozważania majowe. Odc. 22: Dostrzegająca niewidoczne

 

Bóg uchyla przed wierzącym, tak jak teraz przed Maryją, rąbek swojej wiedzy o świecie. Wystarczy ufać Jego słowu, starczy oprzeć się na Jego obietnicach. We właściwych proporcjach dla każdego człowieka wierzącego, będącego w stałym kontakcie z Bogiem, możliwa jest umiejętnością przekraczania naturalnych zdolności: można patrzeć poprzez, a nawet poza, zasłonę rzeczy i zjawisk.

Maryjna modlitwa uwielbienia Boga nabrała charakteru dziękczynnego. To czego nie widzą lokalni entuzjaści rzymskiego panowania nad światem i to co jest zakryte przed oczami zrozpaczonych patriotów świadomych wrogiej okupacji, dzieje się naprawdę. Dzieje się to na tyle wyraźnie, że za dokonywane zmiany Bóg otrzymuje już podziękowanie.

 

Matko Jezusa, ufająca słowom Bożych Obietnic, daj mi za Twoim przykładem tak ufać Zbawcy, by w żadnym momencie życia nie oddać swojego rozumu w kajdany współczesnych ideologów, piewców nowoczesnej wolności czy wrzaskliwym rewolucjonistom bez zasad. Naucz patrzyć na świat odkupiony przez Chrystusa jak na… świat przez Chrystusa odkupiony, ale w ten fakt niedowierzający.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy

"Boże, dlaczego nic nie zrobiłeś..."?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Modlitwa uwielbienia Boga przez Maryję wywoływać może w nas różne reakcje. Przynajmniej powinna. Kościół przez wielość osób, które codziennie zobowiązane są do odmawiania modlitwy brewiarzowej, pomnaża ten hymn Maryi licznymi głosami. Kościół posługuje się tym tekstem od wieków, w czasie wieczornych nieszporów. Odbywa się to zapewne z nadzieją, że modlitwa z Ain-Karim nie tylko na to zasługuje, ale spełnia również wobec kolejnych pokoleń uczniów Jezusa funkcję formacyjną.

 

Ile to zmienia w naszym kościelnym myśleniu o Bogu, na ile pomaga w rozumieniu więzi z Nim i ile dodaje bezinteresowności wszystkim modlitwom ludzi Kościoła – trudno ocenić. Dla naszej współczesnej mentalności najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze może być pierwsze westchnienie Maryi: „Uwielbiaj duszo moja Pana”.

Uwielbienie jest dla Matki Jezusa i powinno być dla mnie rodzajem modlitwy niczym nie skrępowanym. Trwając ciągle myślami na progu domu kapłana Zachariasza uświadamiam sobie coraz głębiej, podziwiając przykład Maryi, że ani zmęczenie, ani zachwycenie własną nadzieją, ani pragnienie szybkiej pomocy wobec ciężarnej staruszki… ani jakakolwiek inna rzeczywistość – nie może mi utrudniać, ani opóźniać uwielbienia Boga.

Maryja stoi na tym progu i wypowiada swoją modlitwę do Boga. Modlitwa uwielbienia rodzi się tylko wówczas, gdy człowiek jest świadomy właściwej proporcji między sobą, a Stwórcą. Tą niezmierzoną przepaść może przebyć tylko dar Boga umieszczony w każdym z nas – dusza. Nieśmiertelna dusza. Uwielbienie to modlitwa duszy. Dusza się ku niej wyrywa: „Wielbi dusza moja Pana”. Ale oddać głos własnej duszy to już moje zadanie.

 

Rozważania majowe. Odc. 21: Przewodniczka własnej duszy

 

Jak bardzo postawa Miriam potrzebna jest naszej mentalności najlepiej świadczą te wszystkie bezczelne, nie ostatecznie ale genetycznie stawiane Bogu, krzyki w bólu i cyniczne ryki, które współczesne umysły produkują właściwie na każdym kroku i w większości przypadków, gdy coś nie układa się pomyślnie (nie po czyjej myśli?).

Naprawdę moglibyśmy mieć przerąbane. Człowiek niewiele mniej wyniesiony od Aniołów, zdaje się obecnie tracić głowę: te wszystkie z pompą ogłaszane “śmierci Boga”, te – w istocie śmieszne – pytania “Gdzie jest Wszechmogący?”, te zaczepne granaty “Zrób coś Boże!” i “Dlaczego nie zrobiłeś?”. Kim my jesteśmy? Nauczyliśmy się do Boga zwracać się per Ty. Niestety przy okazji tak wiele zapomnieliśmy, albo co gorsze, nigdy nie przyszło nam do głowy pomyśleć o proporcji.

Na szczęście istnieje modlitwa uwielbienia. Na całe szczęście jest Ta, która ją wypowiada i nas tego uczy.

 

Maryjo, uwielbiająca Boga także w gościnie – przebywając w górach dumnej Judei, przypominaj nam współczesnym, że posiadamy dusze nieśmiertelne. Naucz jak własną duszę wzywać do uwielbiania Boga. Ocal moje myślenie przed tą współczesną butną mentalnością, która z niepojętą łatwością wymyśla sobie Boga, by tym bezczelniej takim wyobrażeniem gardzić. Naucz gorliwie poznawać Objawienie, a w nim prawdziwe oblicze Objawiającego się.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap