Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia

Jak fakt, że Bóg stał się człowiekiem zmienia podejście do życia?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Dzisiaj danymi wyjściowymi uczynię utrwalone tradycją Kościoła dwie daty: 25 marca (wyprzedzający równo o dziewięć miesięcy dzień 25 grudnia) i 8 września (wypadający dokładnie dziewięć miesięcy po 8 grudnia).  Wierni przyzwyczajeni są do uroczystych obchodów Bożego Narodzenia i grudniowej uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Współczesna nam praktyka życia nieco w cieniu katedr i świątyń pozostawiła religijne przeżywanie bardzo mocno związanych z nimi liturgicznych obchodów narodzin Matki Bożej Maryi oraz uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Jednak te dwie dziewięciomiesięczne okresy objęte klamrami uroczystych dni powinny być zaznaczone w świadomości wszystkich wiernych.

Niestety nie są. Jeśli w głowie któregokolwiek chrześcijanina (żeby nie naruszać tzw. ekumenicznego porządku lepiej pisać o głowach katolików?) mieści się zgoda czy tylko tolerancja dla aborcji, to jest to straszliwe nieporozumienie. Sprytnie opracowana i puszczona w obieg, tak zwana niejasność naukowa, dotycząca momentu, od którego w łonie matki rozwija się człowiek, w świetle naszej wiary nie istnieje. Przy uważnej lekturze Pisma świętego taka wątpliwość ustępuje. Miażdżą ją również celebrowane w Kościele dwie pary dat świątecznych: 25 marca – 25 grudnia oraz 8 grudnia – 8 września.

 

Rozważania majowe. Odc. 17: Obrończyni życia

 

Skrajnym przypadkiem, który właśnie teraz, w połowie maja chcę wspomnieć jest przypadek amerykańskich sióstr zakonnych nastawionych proaborcyjnie i nadających temu nastawieniu głośne medialne sygnały. Wobec faktu codziennej lektury Biblii, praktykowanej zapewne z wiarą codziennie w amerykańskich domach zakonnych, przypadek ten jawi się wręcz jako zwyrodnienie. Niestety jednak występuje i zdaje się, że ma się dobrze.

Właśnie dlatego warto pamiętać, że atmosfera domu w Ain-Karim zaprasza nas stale na nowo do głębokiej refleksji nad Nimi, tam, wtedy i nad sobą – nad nami, tu, dzisiaj. Każde zanotowane przez św. Łukasza słowo wymaga od nas pogłębionej uwagi. To co się wydarzyło na progu domu Zachariasza wciąga nas wszystkich w krąg obrońców obu brzemiennych Kobiet i ich Dzieci. Czyż nie?

 

Matko brzemienna, Maryjo, wyproś dla mnie światło dla rozumu i wiarę wobec tego, co Bóg objawił. Prosta i uboga Dziewczyno z Nazaretu pozwól, bym się wpatrywał w Twój przykład, zachwycał Twoim postępowaniem i zabezpieczał swoją głowę przed tym wszystkim co się w niej mieścić nie może. Obrończyni Życia, módl się za nami.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja

Jakie skutki ma dla nas spotkanie w Ain-Karim sprzed dwóch tysięcy lat?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Pokrewieństwo łączące Maryję i Elżbietę z pewnością również stało się narzędziem Bożego działania, ale relacja św. Łukasza zawiera wskazówkę, że spotkanie tych dwóch kobiet otworzyło takie zdroje łaski Bożej, jakich żadna nie mogła oczekiwać. Oto wspaniałe dzieło stworzenia zostaje zaskoczone (przekroczone) jeszcze wspanialszym dziełem Bożym.

Na progu domu w Ain-Karim pojawiają się chronologicznie: najpierw pozdrowienie Maryi, naturalna na nie reakcja Elżbiety, wyraźne poruszenie się dziecka w łonie Elżbiety i działanie Ducha Świętego napełniającego Elżbietę.

Głos Miriam, noszącej pod sercem Syna Bożego uruchamia lawinowo działania Boga, który okazuje swoją moc w sposób coraz bardziej odczuwalny dla ludzi.

Wcielenie Syna Bożego oznacza również pogłębione zbliżenie łaski Boga do człowieka, wręcz możliwość jej odczuwania przez ciało. Coś realnego, ale nieokreślonego w naszym języku staje się nagle wręcz odczuwalne. Łaska Boża zaczyna uświęcać cielesność, ciała konkretnych ludzi. Staje się namacalna. Czy nie dlatego teologia nazywa ją uświęcającą?

„Duch Święty napełnił Elżbietę” jest określeniem teologicznym. Czy tylko? Co od momentu Wcielenia może oznaczać teologia, skoro spisujący relację z Ain-Karim ewangelista już po wydarzeniach paschalnych, dowiaduje się od Matki Jezusa, że Elżbieta odczuła poruszenie dzieciątka oraz coś, co wypadało dookreślić i zapisać kolejne zdanie, przywołujące trzecią osobę Trójcy Świętej?

To spotkanie w domu Zachariasza Kościół od początku rozpoznaje jako chwilę spotkania nie tylko Matek, ale także ich Dzieci. Nie można nie zauważyć, że szczególnie w tamtej godzinie dał o sobie znać i działał Syn Maryi, który jeszcze od najbliższych nie otrzymał zapowiedzianego przez Anioła imienia.

 

Rozważania majowe. Odc. 16: Jak monstrancja

 

Imię Jezus znaczy Bóg zbawia. Doświadczył tego zbawiającego działania natychmiast na początku „Ich spotkania” syn Zachariasza i Elżbiety, doświadczyła Elżbieta. Z pewnością doświadczył też Zachariasz, ale przedziwnie nie poskutkowało to wcale odzyskaniem przez niego głosu. Kapłan miał jednak z naturą wciąż pod górę.

Treść pozdrowienia Maryi nie została zapisana, akcent położony został na Jej głos. Znaki Bożego działania stały się odczuwalne nie chwilę wcześniej ani później, lecz w momencie, w którym Ona przemówiła. Nie brzmi zbyt ładnie zdanie: była jak Ambona Słowa Bożego. Poprzestańmy na odwołaniu do Monstrancji.

 

Matko Boża nawiedzająca krewnych w Ain-Karim, naucz mnie proszę, jak naśladować Ciebie w stawaniu się naczyniem Bożej Obecności. Wypraszaj dla mnie wrażliwość na potrzeby ludzi oraz uważność na obecność Boga, który przeze mnie chce im usługiwać.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap