Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach

Czego mogą nauczyć nas poobijane i poranione długą wędrówką stopy Maryi?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Św. Paweł napisał: „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę” (Rz 10,15). Apostoł streścił nieco w swoim zdaniu proroctwo Izajasza, który nauczał: „O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny” (Iz 52,7). Zawołanie to z wszech miar jest słuszne, tylko obawiam się, że przez nas bywa nie zawsze właściwie odczytywane.

Dzisiaj proponuję pochylić się do stóp Maryi, młodziutkiej Miriam, która właśnie przebyła z pośpiechem ponad 120 kilometrów – najprawdopodobniej większość z nich pieszo.

Zanim Matka Boża stanęła na naszych obrazach i w świętych ikonach jako bosa, ale depcząca głowę węża, nie wahała się zadbać o siłę nóg, szorstkość stopy i zgrubiałą piętę. Taka refleksja w naszych czasach pomnażających zakłady usług pedicure może nam wszystkim przyjść z odsieczą i mam nadzieję, że wyjdzie na dobre.

Warto pomyśleć o błogosławieństwie i Dobrej Nowinie zaniesionych do kapłańskiej rodziny w Ain-Karim, nie tylko w imieniu Boga, ale najprawdziwiej z samym Bogiem pod sercem, na stopach otartych, a może nawet (co nie daj Boże!) okaleczonych kamieniem, przydrożnym cierniem.

 

Rozważania majowe. Odc. 15: Na otartych stopach

 

Czy Ten, którego Szatan kusił słowami Biblii: „Aniołom swoim da rozkaz, co do ciebie, żeby Cię strzegli i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień” (Łk 4, 10-11) nie sprawił, by dosłownie ziściły się te proroctwa chociaż wtedy, gdy Jego własna Matka wybrała się w daleką drogę? Odpowiedź Jezusa ze sceny kuszenia stanowi jasną podpowiedź, co do konkretnych bożych rozstrzygnięć. Zapewne także w przypadku tego odcinka drogi przez świat, który przemierzyła brzemienna Dziewica, z Nazaretu do Ain-Karim.

Jak napisać myśląc o Maryi – nogi miała po długiej podróży, poobijane i poranione? Myślę, że jedynie w myśleniu o tych ranach jest dużo przesady, bo przecież miała stopy zaprawione do wędrowania. Reszta jest realistycznym ujęciem właściwego rozumienia „wdzięku nóg” i „piękna stóp” jak to w jasny sposób (choć całkiem nie współczesny) ujmuje Boże Objawienie.

 

Matko Jezusa, wspominam Twoje zmęczenie i po ludzku zniszczone wędrówką stopy, po to by mnie Twój przykład zachęcił do poświęcania własnych kroków dla głoszenia Bożej chwały i czynienia dobra. Zapewniaj mnie Matko Jezusa (zawsze) gdybym się obawiał, że zranię sobie stopy, że one się nie ścierają, że im dalej idę, tym bardziej robią się szorstkie i twarde, mocne i pewne.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni

Czy wielkość Boga Cię paraliżuje?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Relacja św. Łukasza, która opisuje szczęśliwy finał zwiastowania Maryi wyraźnie wskazuje na  różnice w sposobach Boskich interwencji. Kapłan Zachariasz wszedł w boską przestrzeń świątyni oraz wkroczył na kolejny stopień bliskości z Bogiem – w czas świętej liturgii. Był gościem u Boga i to takim, który miał za sobą całą dramatyczną historię zanoszenia próśb o potomstwo („Twoja prośba została wysłuchana”). Został przyjęty i wreszcie wysłuchany.

Sześć miesięcy później jest zgoła odwrotnie – to Bóg wkracza w intymną przestrzeń człowieka. Przedstawia się Maryi i roztacza przed Nią ogólny zarys ogromnego planu zbawienia. Jak u zarania religii objawionej u Abrama zjawił się Bóg z propozycją, która wiązała się ze słowem „Wyjdź”, tak teraz u Maryi zjawił się boży Posłaniec z propozycją „Przyjmij”. Oba dialogi mają miejsce na terytorium człowieka. To tu rozgrywa się prawdziwa religia i tu Bóg dokonuje dzieła zbawienia; zresztą wszystkich swoich dzieł: stwarzania, ożywiania, oczyszczania, napełniania, podźwigania…

Konieczna jest boska przestrzeń świątyni i kapłańska posługa łączenia ludzi z Bogiem, ale obie są nastawione na przemienianie, uświęcanie tego, co dokonuje się pomiędzy kolejnymi liturgicznymi szczytami. Liturgia napełnia nas łaską po to, abyśmy codzienność przeżywali w sposób pobożny.

 

Rozważania majowe. Odc. 11 Gościnna Gospodyni

 

Wielkość i miłość Boga szanującego wolność i podmiotowość człowieka nigdy nie zubaża nas z żaden sposób, nie paraliżuje ani nie odziera z tego co ludzkie. Przeciwnie: nobilituje i podnosi znaczenie każdego naszego gestu i decyzji.

Zachariasz po tym jak ujrzał Gabriela w świątyni był przerażony. Maryja goszcząc Anioła u siebie, chociaż prawdopodobnie nie zapukał w drzwi, była bardziej zmieszana niż przerażona. Wprawdzie zaskoczona, ale niczym nie sparaliżowana.

Bóg wystawił gościnność Maryi na próbę, aby tym bardziej mogła być w pełni sobą przy całym dialogu i przy dawaniu odpowiedzi.

Matko Jezusa, proszę ucz mnie, jak szczerze gospodarować swoim życiem, w pełni za nie odpowiadać i równocześnie czynić je gościnnym dla Boga i otwartym na jego propozycje.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap