Posted by & filed under .

rycina: “Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”