Papież prosi Polaków o modlitwę w intencji pielgrzymki do Ziemi Świętej

O modlitwę w intencji rozpoczynającej się w najbliższą sobotę pielgrzymki do Ziemi Świętej prosił Franciszek Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Podkreślił też znaczenie dla naszego życia narodowego i religijnego majowych rocznic oraz wydarzeń liturgicznych.

Polub nas na Facebooku!

Oto tekst papieskiego pozdrowienia, skierowanego do Polaków:

“Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, świętego Stanisława Biskupa Męczennika, a także urodziny świętego Jana Pawła II oraz rocznica bitwy o Monte Cassino, to ważne wydarzenia w życiu Kościoła w Polsce i waszej Ojczyzny. Niech będą one przedmiotem waszej refleksji podczas nabożeństw majowych i okazją do umocnienia ducha wiary ojców. Matce Najświętszej zawierzam wasze intencje, prosząc was jednocześnie o modlitwę w dniach mojej podróży do Ziemi Świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

Wcześniej papieską katechezę streścił ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Kontynuując katechezy o darach Ducha Świętego, Ojciec Święty przypomniał nam dzisiaj czym jest dar umiejętności. To szczególna dyspozycja dana człowiekowi, która prowadzi go do poznania i zrozumienia otaczającej rzeczywistości świata, w świetle dzieła stworzenia i miłości Boga. Jest to dar, który otwiera nasz umysł na kontemplację Boga ukrytego w pięknie przyrody, wspaniałości kosmosu i budzi poczucie głębokiej wdzięczności oraz wyzwala uwielbienie Boga. Duch Święty poprzez ten dar pozwala nam uczestniczyć w jasności spojrzenia Stwórcy na rzeczywistość świata, dostrzegać w każdej osobie i w każdej rzeczy ślady Jego wielkości i dobroci. Chroni nas przed niebezpieczeństwem traktowania stworzonego świata jako własności, którą czasem chcielibyśmy dysponować według własnego upodobania. Broni nas także przed pokusą zatrzymania się na stworzeniach, tak jakby one mogły dostarczyć odpowiedzi na wszystkie nasze oczekiwania. Dar umiejętności pozwala nam ukierunkować nasze spojrzenie na Boga, poznawać i rozumieć sens stworzenia. Niech kontemplacja piękna i ogromu stworzenia prowadzi nas do uwielbienia Boga.


st (KAI) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Franciszek do Polaków: zmierzajmy razem ku spotkaniu ŚDM

Do włączenia się w duchowe przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie zachęcił papież Polaków biorących udział w dzisiejszej audiencji ogólnej.

Polub nas na Facebooku!

“Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Ubiegłej niedzieli, odwiedzając polską wspólnotę przy kościele św. Stanisława w Rzymie, powiedziałem, że wyruszyliśmy w drogę na spotkanie w Polsce z okazji Światowego Dnia Młodzieży, które – jak Bóg da – odbędą się w 2016 roku. Idźmy razem, zjednoczeni w miłości i w modlitwie, podejmując zaproszenie św. Jana Pawła II, byśmy byli zawsze młodzi w Duchu Świętym. Niech Bóg wam błogosławi!” – powiedział papież zwracając się do Polaków.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prałat Paweł Ptasznik z watykańskiego Sekretariatu Stanu:

“Drodzy bracia i siostry!

Dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na inny dar Ducha Świętego, szczególnie cenny dla naszego życia: dar rady. Przez ten dar sam Bóg oświeca nasze serce, abyśmy pojęli właściwy sposób mówienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść.

Duch Święty, kiedy Go przyjmujemy w naszych sercach czyni nas wrażliwymi na Swój głos i ukierunkowuje nasze myśli, uczucia i nasze intencje według serca Bożego. Równocześnie prowadzi nas coraz bardziej, byśmy kierowali wewnętrzne spojrzenie ku Jezusowi, jako wzorowi naszego sposobu działania i odnoszenia się do Boga Ojca i naszych braci. Duch Święty poprzez dar rady czyni nasze sumienie zdolnym do dokonania konkretnego wyboru w komunii z Bogiem, zgodnie z logiką Jezusa i Jego Ewangelii.

Istotnym warunkiem jest oczywiście modlitwa. W zażyłości z Bogiem i słuchaniu Jego Słowa powoli odkładamy na bok naszą logikę osobistą, podyktowaną najczęściej naszymi ograniczeniami, uprzedzeniami i naszymi ambicjami, a uczymy się pytać Pana: czego pragniesz?, co jest Twoją wolą?, co się Tobie podoba?

Podobnie jak wszystkie inne dary Ducha Świętego, także dar rady jest również skarbem dla całej wspólnoty chrześcijańskiej”.

W dzisiejszej audiencji uczestniczyła m.in. grupa księży z diecezji płockiej obchodzących 25. lecie kapłaństwa, pielgrzymi z parafii św. Doroty z Rogowa i św. Marcina ze Żnina w archidiecezji gnieźnieńskiej, grupa pielgrzymów z Wilna, Rodzina św. Pawła oraz współpracownicy, Gimnazjum ss. salezjanek im. św. Dominika Savio z Krakowa, Stowarzyszenie “Sursum Corda” z Nowego Sącza oraz Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa.


st (KAI) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap