Posted by & filed under .

Księża usłyszeli, że spowiedź to nie tortura ani przesłuchanie