Kard. Nycz: złożyłem prośbę o wyznaczenie daty i miejsca beatyfikacji

Kard. Kazimierz Nycz bezpośrednio po publikacji w biuletynie watykańskim informacji o dekrecie ws. cudu powiedział, że złożył prośbę do sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej o potwierdzenie terminu i miejsca beatyfikacji. "Prosiłem, aby miejscem uroczystości była Warszawa i pl. Piłsudskiego, gdzie 40 lat temu Prymas Wyszyński witał Jana Pawła II".

Polub nas na Facebooku!

Jestem szczęśliwy, że Ojciec Święty potwierdził wczoraj dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego a dzisiaj ten dekret został promulgowany – powiedział dziś kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski przyspieszył swój wyjazd do Rzymu na sobotni konsystorz, gdyż chciał być obecny już wczoraj w Rzymie.

Dziękując papieżowi oraz wszystkim zaangażowanym w prace procesu beatyfikacyjnego kard. Nycz zaznaczył, że teraz rozpoczyna się etap bezpośredniego przygotowania do beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego.

Kiedy i gdzie ona nastąpi ogłosi w osobnym komunikacie Stolica Apostolska, po zatwierdzeniu daty i miejsca przez papieża. Kard. Nycz przyznał, że był już w sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej, by „nie zwlekając złożyć prośbę o zatwierdzenie miejsca i terminu beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego”.

– Nie jest tajemnicą, że chciałbym, aby to była Warszawa i plac Piłsudskiego i o to prosiłem, a także by termin beatyfikacji był „późnowiosenny” i optymalny pod względem duszpasterskim, w bliskości rocznicy daty śmierci lub pogrzebu prymasa Wyszyńskiego, który 31 maja 1981 r. miał miejsce na placu Piłsudskiego” – powiedział kard. Nycz.

– Bogu dziękujmy i przygotowujmy się, byśmy wiedzieli, co chcemy czerpać z wielkiego pontyfikatu biskupiego Stefana Wyszyńskiego – zaapelował. Według metropolity warszawskiego przesłanie Prymasa Wyszyńskiego jest wielowymiarowe, wiele jego cnót zostało wykazanych w Positio o świętości życia i heroiczności cnót. – Trzeba poznać wszystkie wymiary biskupiego posługiwania kard. Wyszyńskiego, począwszy od duchowej sylwetki przyszłego błogosławionego, poprzez jego działalność duszpasterską, kaznodziejską ale także społeczną – zachęcał.

– Patrzymy na niego także jak na męża stanu, interrexa, któremu przyszło prowadzić Kościół w Polsce w niezwykle trudnym okresie. Czynił to w sposób odważny, nawet gdy konsekwencją jego decyzji było uwięzienie. Ale czynił to także w sposób roztropny: wszędzie tam, gdzie widział sens rozmowy i dialogu dla dobra Kościoła w Polsce, dla dobra Polaków, wówczas wybierał drogę dialogu – podkreślił kard. Nycz.

„Ta odwaga w niektórych momentach jego życia kazała w sposób zdecydowany mówić: non possumus, kończyła się więzieniem, ale roztropność była wszędzie tam, gdzie dla dobra ludzi trzeba było rozmawiać. W sposób roztropny prowadził dialog przez całe 33 lata bycia arcybiskupem Warszawy i Gniezna”.

Zdaniem metropolity warszawskiego, przesłanie prymasa Wyszyńskiego jest nadal aktualne, można z niego wydobyć wiele wątków, ale wątkiem zbyt mało podkreślanym jest obecna w jego życiu, nauczaniu i kaznodziejstwie miłość nieprzyjaciół. „Tyle słów, ile wypowiedział i zapisał – w różnym kontekście – do swoich współpracowników, którzy potrafili nieraz mówić dość złowrogo o tych, którzy go więzili, a on ich uspokajał… Miłość bliźniego aż po miłość nieprzyjaciół jest jedną z cech tej ludzkiej osobowości, chrześcijańskiej postawy, która była widoczna w jego życiu” – zaznaczył kard. Nycz.

– To był prymas, to był biskup, to był ksiądz, człowiek, który rzeczywiście na serio brał Ewangelię w tym względzie a my współcześni bardzo dużo możemy się od niego nauczyć, zwłaszcza gdy przychodzi pokusa etykietowania, dzielenia czy nazywania kogoś w duchu: dobry – zły, bo w tym jesteśmy dość dobrzy.

Kard Nycz zachęcał też, by „wszczepiać się” w Prymasa Wyszyńskiego i zobaczyć co mówił wtedy, kiedy naprawdę miał wokół siebie ludzi, którzy wcale nie byli mu życzliwi, ale byli jego prześladowcami czy wrogami; nigdy nienawistnego słowa do nich i o nich nie powiedział.

Zaznaczył, że znana jest też miłość kard. Wyszyńskiego do Kościoła, Matki Najświętszej, do Ojczyzny – i są to również ponadczasowe wymiary jego osobowości i świętości.

Papież Franciszek upoważnił Kongregację do Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Oznacza to, że proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia zakończył się i wkrótce poznamy datę i miejsce uroczystej beatyfikacji.

Ojciec Święty przyjął wczoraj na audiencji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Becciu i upoważnił tę dykasterię do opublikowania ośmiu dekretów. Jeden z nich dotyczy cudu za przyczyną kard. Stefana Wyszyńskiego – poinformowało dziś na stronach Stolicy Apostolskiej watykańskie biuro prasowe.

Wkrótce, być może w ciągu najbliższych tygodni, możemy spodziewać się kolejnego komunikatu Stolicy Apostolskiej: zostanie w nim podana data beatyfikacji oraz jej miejsce. Dowiemy się także, kto w imieniu papieża dokona promulgacji (ogłoszenia) dekretu o beatyfikacji.

archwwa/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

PILNE: kard. Stefan Wyszyński będzie beatyfikowany

Papież Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do opublikowania Dekretu o uznaniu cudu za wstawiennictwem Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, co oznacza oficjalne zakończenie jego procesu beatyfikacyjnego. Informacja nadeszła z Watykanu.

Polub nas na Facebooku!

Ojciec Święty przyjął wczoraj na audiencji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Becciu i upoważnił tę dykasterię do opublikowania 8 dekretów. Jeden z nich dotyczy cudu za przyczyną kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wkrótce, być może w ciągu najbliższych tygodni, możemy spodziewać się kolejnego komunikatu Stolicy Apostolskiej: zostanie w nim podana data beatyfikacji oraz jej miejsce. Dowiemy się także, kto w imieniu papieża dokona promulgacji (ogłoszenia) dekretu o beatyfikacji. 

Przypomnijmy, że kard. Kazimierz Nycz wyraził nadzieję, że beatyfikacja odbędzie się w Warszawie.

Kard. Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na jego pogrzeb 31 maja w Warszawie przybyły dziesiątki tysięcy ludzi. Za życia i po śmierci cieszył się szeroką sławą świętości. Osiem lat po śmierci w Warszawie rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 

Etap diecezjalny

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 maja 1989 r. a zakończył 6 lutego 2001 r. Trwał prawie 12 lat, w jego trakcie odbyło się 289 sesji, przesłuchano 59 świadków, dokładnie przebadano całą spuściznę kard. Wyszyńskiego – co w efekcie dało 2050 stron akt.

Akta zebrane w toku procesu – w sumie 37 tomów – wraz załącznikami (książkami, artykułami autorstwa kandydata na ołtarze) zostały 27 kwietnia 2001 r. złożone w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Etap watykański

Watykańska część procesu beatyfikacyjnego rozpoczęła się 7 czerwca 2001 r. oficjalnym otwarciem akt beatyfikacyjnych. Kongregacja wyznaczyła relatora, tym samym rozpoczął się etap studium i udowadniania heroiczności cnót sługi Bożego. 

Trzytomowy zbiór materiałów tzw. Positio o świętości  życia i heroiczności cnót Sługi Bożego kard. Kazimierz Nycz złożył 22 listopada 2015 r.na ręce prefekta watykańskiej kongregacji kard. Angelo Amato . Przekazana dokumentacja dotyczyła cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości; kardynalnych – roztropności, sprawiedliwości, męstwa, umiarkowania oraz moralnych – czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i pokory w życiu Prymasa Wyszyńskiego. 

Następnie komisje teologów oraz kardynałów i biskupów analizowały czy sługa Boży praktykował  te cnoty chrześcijańskie w stopniu heroicznym. 25 kwietnia 2016 r. – zebrał się kongres teologów konsultorów. Spotkanie to służyło dyskusji nad „Positio super virtutibus”, czyli dokumentacją o heroiczności cnót Prymasa Polski.

Natomiast 12 grudnia 2017 r. odbyła się sesja kardynałów i biskupów pod przewodnictwem prefekta kard. Angelo Amato. Grono to uznało, że sługa Boży praktykował cnoty teologalne w stopniu heroicznym. Prefekt kongregacji podczas audiencji przekazał papieżowi Franciszkowi dokumentację  oraz zdanie komisji. Papież potwierdził opinię kardynałów i polecił Kongregacji opublikować dekret o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego. Dekret o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia datowany jest na 18 grudnia 2017 r. Od tego dnia kard. Wyszyńskiemu przysługuje tytuł “Czcigodny Sługa Boży”, a do zakończenia procesu beatyfikacyjnego potrzeba było już tylko przeprowadzenia postępowania w sprawie cudu za przyczyną kandydata na ołtarze. To postępowanie ma także dwa etapy: diecezjalny, a potem watykański.

Proces w sprawie cudu

Diecezjalny etap proces toczył się w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, ponieważ to tam, w 1988 roku, nastąpiło domniemane uzdrowienie młodej osoby za przyczyną kard. Stefana Wyszyńskiego. Chodzi o niewytłumaczalne medycznie zdarzenie, dotyczące 19-latki, która zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej szans na przeżycie. Proces diecezjalny w sprawie cudu zakończył się 28 maja 2013 r. podczas uroczystej sesji w bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Licząca 300 stron kompletna dokumentacja medyczna oraz zeznania świadków zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Po ogłoszeniu dekretu o heroiczności cnót kard. Wyszyńskiego sprawa domniemanego uzdrowienia za jego wstawiennictwem została przebadana przez grupę biegłych lekarzy pracujących na zlecenie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 29 listopada 2018 r. konsylium lekarskie uznało to zdarzenie za niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia.

 Następnym etapem były obrady komisji teologów, której zadaniem było stwierdzenie czy  uzdrowienie miało związek z modlitwą za przyczyną Sługi Bożego. 24 września 2019 r. (a nie 1 października, jak błędnie spekulowały niektóre media) zebrała się komisja kardynałów i biskupów, która potwierdziła autentyczność uzdrowienia za wstawiennictwem sługi Bożego i zaopiniowała pozytywnie papieżowi. 

Papież Franciszek podczas wczorajszej audiencji dla prefekta upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie.

ad/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap