Nasze projekty

Franciszek: kapłan nie jest powołany do wybijania się na pierwszy plan czy czerpania korzyści

"Ksiądz jest powołany do przepowiadania i celebrowania oraz towarzyszenia innym w drodze do Jezusa" - mówił papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański".

fot. Vatican News/YouTube

Na potrzebę uwolnienie się od przywiązań własnego ego i umiejętności ustąpienia w odpowiednim momencie wskazał papież w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Franciszek nawiązał do czytanego w II niedzielę zwykłą fragmentu Ewangelii, ukazującego Jana Chrzciciela, który odsyła swoich uczniów do Jezusa.

Papież podkreślił ducha służby, widocznego w misji Jana Chrzciciela, który wypełniwszy swoje zadanie umie ustąpić, aby uczynić miejsce dla Jezusa. Nie wiąże nikogo ze sobą. Z tym duchem służby, ze swoją umiejętnością czynienia miejsca, Jan Chrzciciel uczy nas czegoś ważnego: wolności od przywiązań – wskazał Franciszek i zachęcił do pielęgnowania, jak Jan, cnoty ustępowania w odpowiednim momencie, świadcząc, że punktem odniesienia naszego życia jest Jezus.

„Kapłan towarzyszy innym w drodze do Jezusa”

Jak ważne jest to dla kapłana, powołanego do przepowiadania i celebrowania, a nie do wybijania się na pierwszy plan, czy czerpania korzyści, lecz aby towarzyszyć innym do Jezusa. Pomyślmy, jak jest to ważne dla rodziców, którzy z wieloma wyrzeczeniami wychowują swoje dzieci, ale potem muszą dać im swobodę, aby mogły obrać własną drogę w pracy, w małżeństwie, w życiu – stwierdził Franciszek. Zauważył, że uwolnienie się od przywiązań własnego ego i umiejętność ustąpienia kosztuje, ale jest bardzo ważne: jest to decydujący krok, aby wzrastać w duchu służby.

Reklama

Franciszek zachęcił do postawienia sobie pytania, czy potrafimy uczynić miejsce dla innych? Pozostawić im wolność, nie wiązać ich ze sobą domagając się uznania? Niech Maryja, służebnica Pańska, pomoże nam uwolnić się od przywiązań, aby zrobić miejsce dla Pana i uczynić przestrzeń dla innych – stwierdził papież na zakończenie swego rozważania.

kh, KAI/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę