Dominikanin w Watykanie. O. Skonieczny rozpoczyna pracę w Sekretariacie Stanu

Dominikanin o. dr hab. Piotr Skonieczny został pracownikiem Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej - poinformowali polscy dominikanie i władze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Polub nas na Facebooku!

46-letni profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który od 2015 r. kierował Katedrą Kanonicznego Prawa Karnego na Wydziale Prawa Kanonicznego UPJPII  złożył już w Watykanie wyznanie wiary i przysięgę wierności w Sekretariacie Stanu. Będzie odtąd pracownikiem departamentu prawnego (Ufficio Giuridico) Sekcji I do Spraw Ogólnych Sekretariatu Stanu (Addetto di Segreteria IIa classe, Livello VII, prova VI).

Dominikanin zanim wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1992-1997.  Odbył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Krakowie i złożył egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. W latach 1997-2000 był członkiem  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Równolegle był doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Po wstąpieniu w 2000 r. do zakonu dominikanów, w latach  2001–2007  odbył studia filozoficzno-teologiczne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Prowincji Polskiej O.O. Dominikanów w Krakowie, zakończone uzyskaniem tytułu magistra teologii. W czasie studiów teologicznych studiował też prawo kanoniczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie to UPJPII) i uzyskał licencjat kościelny prawa kanonicznego.

W 2007 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Franciszka Macharskiego, ówczesnego metropolity krakowskiego, po czym został skierowany do pracy duszpasterskiej w klasztorze dominikanów we Wrocławiu. Po roku został wysłany na studia doktoranckie z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie, gdzie w 2009 r. obronił doktorat a następnie pracował jako wykładowca tamtejszego Wydziału Prawa Kanonicznego. W latach 2010-2015 wykładał też na Wydziale Teologicznym Angelicum. Był też prodziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego Angelicum w latach 2013-2015.

Od  2015 roku pracował na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na stanowisku adiunkta z habilitacją i kierował Katedrą Kanonicznego Prawa Karnego.

awo/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Papież: troska o więźniów zadaniem całego Kościoła

Opieka duszpasterska nad więźniami jest zadaniem całego Kościoła – powiedział Papież podczas audiencji dla uczestników międzynarodowego spotkania kapelanów więziennych. Ich pracę nazwał posługą nadziei. Podkreślił, że to Boże Miłosierdzie, które inspiruje ich do działania, decyduje też o skuteczności ich posługi. Przypomniał, że wszystko, co czynią dla więźniów, jest dobrem wyświadczonym samemu Jezusowi.

Polub nas na Facebooku!

Franciszek bardzo obszernie opisał trudności, z którymi zmagają się dziś więzienia. Są one przeludnione, brakuje środków na resocjalizację. Jego zdaniem odzwierciedla to realia naszego społeczeństwa, jest konsekwencją egoizmu i obojętności, kultury odrzucenia. Bardzo często odosobnienie przestępców postrzega się jako ostateczne rozwiązanie problemów, którymi żyje społeczeństwo. Łatwiej jest bowiem karać niż wychowywać. Trzeba tymczasem zabiegać o rozwój integralny rozwój osoby, który ograniczy okoliczności sprzyjające przestępczości.

“Ponadto nierzadko miejscom odosobnienia nie udaje się zrealizować celu, jakim jest promocja procesów resocjalizacji. Niewątpliwie przyczyną tego jest brak odpowiednich środków, które pozwoliłyby zmierzyć się problemami społecznymi, psychologicznymi i rodzinnymi, doświadczanymi przez więźniów, a także przeludnienie więzień, które sprawia, że stają się one miejscami odczłowieczenia – stwierdził Ojciec Święty. – Prawdziwa resocjalizacja rozpoczyna się natomiast od zapewnienia możliwości rozwoju, edukacji, godnej pracy, opieki medycznej, a także od tworzenia przestrzeni publicznej na zaangażowanie obywatelskie”.

Franciszek zaapelował też o niestygmatyzowanie tych, którzy w swym życiu popełnili błędy. Trzeba raczej docenić czynione przez nich starania i pomóc im w prowadzeniu godnego życia.

“Bardzo często człowiek wychodzący z więzienia musi się konfrontować z obcym mu światem, który na dodatek nie uznaje go za godnego zaufania, a nawet pozbawia go możliwości wykonywania pracy, by zarobić na godne utrzymanie. Kiedy ludziom utrudnia się pełną realizację swej godności to ponownie są oni wystawieni na zagrożenia, które pojawiają się kiedy brak możliwości rozwoju, pośrodku przemocy i braku bezpieczeństwa – mówił Papież.

– Jako wspólnoty chrześcijańskie musimy postawić sobie pytanie. Jeśli ci bracia i siostry odbyli już swoją karę za popełnione przez nich zło, dlaczego trzeba ich obarczać nową karą społeczną w postaci odrzucenia i obojętności. Ta awersja społeczna często staje się dodatkowym powodem, dla którego powracają do tych samych błędów”.

Papież podkreślił, że każdy Kościół lokalny powinien na własny sposób uobecniać pośród tych ludzi miłosierdzie Boga. Zachęcił też do dzielenia się podejmowanymi na tym polu inicjatywami. Szczególnej trosce polecił rodziny więźniów, które przechodzą przez trudny okres próby.

Na zakończenie w improwizowanych słowach Franciszek po raz kolejny wyraził swój sprzeciw wobec kary dożywocia. Jego zdaniem ważne jest, aby więźniowie zawsze mieli jakąś perspektywę na przyszłość. Nikt nie zmieni swego życia, jeśli nie ma perspektyw – podkreślił Papież.

KAI/awo

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap