Abp Gądecki o trzynastu relacjach z grup językowych i ich postulatach

Kolejny dzień Synodu Biskupów o młodzieży upłynął pod hasłem podsumowań obrad w grupach językowych. Relacjonujący go abp Stanisław Gądecki zwraca uwagę, że zależnie od reprezentowanych kontynentów spojrzenia na problemy młodzieży były różne.

Polub nas na Facebooku!

„Każda relacja jest innego ducha, oddaje charakter poszczególnych kontynentów. Poruszane w nich kwestie dotyczą dokumentu roboczego Instrumentum laboris. W relacjach postulowane jest bardziej pozytywne spojrzenie na młodzież, traktowanie jej nie jako grupy pozostającej obok Kościoła, ile grupy przynależącej do Kościoła. Młodzież nie przypatruje się Kościołowi, ale stanowi część tej wielkiej rodziny jaką jest Kościół. Stąd też pragnienie, które często pojawiało się w dzisiejszych relacjach, aby Kościół przedstawiany był jako wielka rodzina, a także matka i nauczycielka” – stwierdził abp Stanisław Gądecki.

Niektóre z relacji miały bardziej formę narracyjną, inne w formie uwag. „Dotyczyły one przede wszystkim postulatów, aby Kościół był dzisiaj bardziej empatyczny, formujący, ale jednocześnie popierający różne ruchy i liturgie” – zaznaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Metropolita poznański zauważył, że została także podkreślona misja zbawcza, dla jakiej został ustanowiony Kościół i w jakiej uczestniczą również ludzie młodzi. „Nie tylko młodzi ochrzczeni i bierzmowani, którzy są w Kościele, ale młodzi całego świata, różnych kultur i wierzeń. W tym kontekście zwrócono uwagę na formację duszpasterzy, którzy mieliby lepszy kontakt z młodzieżą za pomocą doskonalszej strategii pastoralnej. Jednocześnie podkreślano potrzebę edukacji młodych, prowadzącą do osobistego spotkania z Chrystusem w wierze, łasce, w byciu świadkiem Chrystusa, oraz do aktywnego uczestnictwa w budowania świata otwartego na rzeczywistości duchowe i ewangeliczne” – powiedział abp Stanisław Gądecki.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

“Każdy młody człowiek ma coś do ofiarowania”

Obrady synodalne trwają. Poniedziałek 8 października był w całości poświęcony pracy w grupach językowych.

Polub nas na Facebooku!

– Staraliśmy się odnieść do pierwszej części «Instrumentum laboris». Stwierdziliśmy, że ten tekst potrzebuje busoli, czyli ukierunkowania, które nadałoby sens całości. Taką busolą może być fragment z Ewangelii św. Jana o młodzieńcu, który przyniósł pięć chlebów i dwie ryby (J 6, 9-13). To niewiele, które miał z sobą, zostaje rozdzielone przez Jezusa i staje się pożywieniem dla wielu. Sens byłby taki, że każdy młody człowiek ma coś do ofiarowania nie tylko Kościołowi, ale także światu przez sam fakt swojego istnienia i dary, które posiada i którymi się dzieli – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Kolejnym tematem było zwrócenie uwagi na fakt, że zarówno ojciec i matka odpowiadają za rodzinę i wychowanie rodziny. – Nie osobno matka czy ojciec, ale matka i ojciec razem, dzięki czemu unika się zjawiska paternalizmu czy matriarchatu, w związku z tym, że na różnych kontynentach występują różne sytuacje. W kontekście afrykańskim to matka zasadniczo odpowiada za życie rodziny, podczas gdy w innych miejscach na świecie decyduje tylko ojciec – zaznaczył abp Gądecki.

Trzecią kwestią, o której rozmawiali biskupi, a której zabrakło w dokumencie roboczym, to pamięć, o której mówi dość często papież Franciszek. – Trzeba nadać wartość pamięci. Młodzi mają tendencję do uciekania w przyszłość, do pomniejszania wartości teraźniejszości, dlatego należy nauczyć ich doceniania pamięci – podkreślił abp Gądecki.

Biskupi zwrócili również uwagę na kwestię szkół katolickich, podkreślając dobro wspólne jakie tworzą. – Szkoły katolickie nie pracują dla siebie samych, nie są przewidziane tylko dla katolików, ale służą dobru powszechnemu. W tym sensie są one warte wsparcia przez państwo, gdyż uzupełniają braki, jakich państwo wypełnić nie może – stwierdził abp Gądecki.

We wtorek, 9 października, wyniki dyskusji w grupach zostaną zaprezentowane na auli synodalnej.


KAI

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap