Nasze projekty

Ukraina rozpoczyna obchody rocznicy objawień Fatimskich

Od 13 maja do 13 października będzie trwał Jubileuszowy Fatimski Czas Łaski dla Kościoła na Ukrainie z okazji setnej rocznicy objawień maryjnych w Fatimie. Zapowiedziała to w okolicznościowym liście pasterskim z 27 kwietnia łacińska Konferencja Biskupia tego kraju. Ogólnokrajowe dziękczynienie z udziałem episkopatu i pielgrzymów zaplanowano na 16 lipca – święto Matki Bożej z Góry Karmel – w narodowym sanktuarium maryjnym w Berdyczowie. Uroczystościom przewodniczyć będzie legat papieski kard. Zenon Grocholewski.

„Fatima pozostaje nadal aktualna, jest wciąż dla nas wezwaniem do konkretnych działań duszpasterskich” – napisali w liście pasterskim biskupi rzymskokatoliccy. Podkreślili, że orędzie to „jest naznaczone warunkowością, słowo «jeżeli» pojawia się tam wielokrotnie i nie możemy o tym zapomnieć”. To sam „Bóg zaprasza nas do współpracy, a obietnice Fatimy spełnią się, jeżeli my wypełnimy to, o co nas prosi Matka Boża” – wyjaśnili autorzy listu.

Jednocześnie przypomnieli, że „objawienia prywatne nie nakładają na nas obowiązku ich akceptacji, a tym samym wypełnienia próśb Maryi”, ale – dodali – „w odniesieniu do Fatimy mamy do czynienia z pewnym szczególnym przypadkiem”.

Przywołali słowa z homilii św. Jana Pawła II z tej portugalskiej wioski z 13 maja 1982 r.: „Jeśli Kościół zaakceptował orędzie z Fatimy, stało się tak przede wszystkim dlatego, że zawiera ono prawdę i wezwanie samej Ewangelii: «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię» (Mt 1, 15); są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości. Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozległo się na początku XX wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do tego stulecia. […] Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i w całej Tradycji, że Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go”.

Reklama
Reklama

„Świadomi wielkości Orędzia z Fatimy, wzywamy wszystkich w setną rocznice objawień do podjęcia drogi wyznaczonej nam przez Maryję, Matkę tak bardzo miłującą ludzkość” – zaznaczyli biskupi. Zachęcili do podjęcia tego wezwania „jako wspólnota Kościoła zatroskana o losy Ojczyzny i nastanie upragnionego pokoju” oraz do uczynienia tego „na drodze pokuty, modlitwy różańcowej i ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi siebie, każdej rodziny i całej Ukrainy”.

„Wielki Jubileusz 100-lecia Fatimskich Objawień to zaproszenie do każdego z nas, by na nowo zastanowić się nad fatimskim przesłaniem, nad fatimską pobożnością w parafiach. Podejmijmy trud, by ożywić Fatimę, pogłębić jej rozumienie, a będzie to bardzo owocne dla wszystkich Wiernych, Kościoła i świata” – wezwali duchowieństwo i wiernych metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki i pozostali biskupi katoliccy obrządku łacińskiego na Ukrainie.


kcz (KAI Lwów) / Lwów

Reklama
Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite