Posted by & filed under .

Oznaki świętości były już widoczne za życia Jana Pawła II