Obrady prawosławno-katolickiej grupy roboczej

W klasztorze św. Daniela w Moskwie na swym pierwszym posiedzeniu zebrała się grupa robocza ds. współpracy kulturalnej między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym (RKP) a Kościołem katolickim

Polub nas na Facebooku!

O wydarzeniu, do którego poinformowały wczoraj rosyjskie chrześcijańskie środki przekazu. Omawiano szereg projektów związanych z rozwojem współpracy w dziedzinie kultury, zaplanowanych na lata 2015 i 2016.

Z ramienia RKP w spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS) archimandryta Filaret (Bulekow), sekretarz odpowiedzialny zarządu parafii Patriarchatu Moskiewskiego we Włoszech archimandryta Antoni (Siewriuk) oraz inni pracownicy OWCS i instytucji Patriarchatu.

Kościół katolicki reprezentowali delegat Papieskiej Rady ds. Kultury bp Carlos Azevedo oraz pracownicy Papieskich Rad: ds. Kultury – ks. Andrea Ciucci i Popierania Jedności Chrześcijan – o. Hyacinthe Destivelle OP.

Grupa robocza powstała na podstawie umów, zawartych między OWCS a Papieską Radą Popierania Jedności Chrześcijan. Obu tym urzędom władze RKP i Kościoła katolickiego powierzyły koordynowanie współpracę z innymi instytucjami obu Kościołów w tej dziedzinie.


kg (KAI/P-C) / Moskwa

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Polski franciszkanin biskupem w Brazylii

Ojciec Święty mianował polskiego franciszkanina, o. Janusza Daneckiego, OFM Conv. biskupem pomocniczym archidiecezji Campo Grande w Brazylii, jednocześnie przyznał jemu stolicę tytularną Regie. Dotychczas o. Danecki był proboszczem parafii Matki Bożej Fatimskiej w Juruá w prałaturze Tefé

Polub nas na Facebooku!

Biskup-nominat urodził się w Sochaczewie, w diecezji łowickiej 8 września 1951 roku. W 1965 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Konwentualnych w Niepokalanowie (1965-1970). Po nowicjacie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Krakowie (w latach 1971-1977). Pierwsze śluby zakonne złożył 5 września 1971 roku, a śluby wieczyste 8 grudnia 1975 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1977 r. Następnie pracował w parafiach franciszkańskich w Niepokalanowie i Łodzi.

W 1985 roku udał się jako misjonarz do Brazylii, gdzie był formatorem postulantów i przełożonym wspólnoty Jardim da Imaculada (Ogród Niepokalanej) w diecezji Luziânia (1985-1995), Krajowym Dyrektorem Rycerstwa Niepokalanej i proboszczem parafii św. Antoniego (1992-1995). Następnie był rektorem seminarium franciszkańskiego w Brasilia, gwardianem konwentu i sekretarzem Kustodii (1996- 1999); Gwardianem konwentu Jardim da Imaculada w Luziânii (2000-2003); wikariuszem prowincjalnym i formatorem w Brasilii (2004-2007); proboszczem parafii Jardim da Imaculada w Luziânii (2008-2009). A ostatnio był proboszczem parafii Matki Bożej Fatimskiej w Juruá w prałaturze Tefé.

Archidiecezja Campo Grande leży w stanie Mato Grosso do Sul w południowo-zachodniej części Brazylii. Na jej terenie mieszka 913 tys. osób, z czego niemal 60 proc. stanowią katolicy. Wśród ponad pół miliona wiernych pracuje 106 kapłanów.


st (KAI) / Watykan

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap