Nasze projekty

Obrady prawosławno-katolickiej grupy roboczej

W klasztorze św. Daniela w Moskwie na swym pierwszym posiedzeniu zebrała się grupa robocza ds. współpracy kulturalnej między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym (RKP) a Kościołem katolickim

O wydarzeniu, do którego poinformowały wczoraj rosyjskie chrześcijańskie środki przekazu. Omawiano szereg projektów związanych z rozwojem współpracy w dziedzinie kultury, zaplanowanych na lata 2015 i 2016.

 

Z ramienia RKP w spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS) archimandryta Filaret (Bulekow), sekretarz odpowiedzialny zarządu parafii Patriarchatu Moskiewskiego we Włoszech archimandryta Antoni (Siewriuk) oraz inni pracownicy OWCS i instytucji Patriarchatu.

Reklama

Kościół katolicki reprezentowali delegat Papieskiej Rady ds. Kultury bp Carlos Azevedo oraz pracownicy Papieskich Rad: ds. Kultury – ks. Andrea Ciucci i Popierania Jedności Chrześcijan – o. Hyacinthe Destivelle OP.

Grupa robocza powstała na podstawie umów, zawartych między OWCS a Papieską Radą Popierania Jedności Chrześcijan. Obu tym urzędom władze RKP i Kościoła katolickiego powierzyły koordynowanie współpracę z innymi instytucjami obu Kościołów w tej dziedzinie.


kg (KAI/P-C) / Moskwa

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę