Bambinelli: włoska tradycja figurek Dzieciątka Jezus

Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie papież Franciszek poświęcił wczoraj licznie zgromadzonym włoskim dzieciom figurki Dzieciątka Jezus, tzw. Bambinelli. Umieszczanie ich we włoskich domach to ważna tradycja świąt Bożego Narodzenia.

Polub nas na Facebooku!

Pochodzenie tej tradycji i jej bogate znaczenie wyjaśnia ks. Matteo Campagnaro, mieszkający od 17 lat w Polsce włoski ksiądz, pełniący obecnie funkcję kapelana i osobistego sekretarza kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. Ks. Campagnaro był 16 grudnia gościem programu “Kościół z bliska” w TVP Info. 

Zaczął od przypomnienia, że tradycję święcenia i przynoszenia do domów figurki Dzieciątka Jezus zapoczątkował we Włoszech papież Paweł VI. – Od momentu poświęcenia ich w kościele parafialnym dzieci przechowują figurkę w domach aż do Bożego Narodzenia. Wtedy uroczyście umieszczają ją w Szopce, która jest najważniejszą tradycją związaną ze Świętami we Włoszech – wyjaśnił ks. Matteo Campagnaro. 

Dodał, że właśnie szopka, a nie – jak w Polsce choinka – stanowi podstawowy symbol Świąt. Jej budowę rozpoczyna się w domach 8 grudnia, zaś rozmontowuje się ją zaraz po święcie Trzech Króli. Wspominał też, jak ta tradycja wyglądała w jego rodzinnym domu. 

– W moim domu uroczysty charakter miała zarówno wieczerza wigilijna, jak i świąteczny obiad w dniu Bożego Narodzenia. Wigilię rozpoczynało wspólne rodzinne odmawianie Nieszporów. W trakcie odmawiania kantyku Magnificat mama zawsze wychodziła i ze znanej tylko sobie kryjówki przynosiła właśnie figurkę Dzieciątka Jezus. Miało to ważną symbolikę dla nas: mama, przekazicielka życia, przynosi nam również Pana Jezusa. Później figurkę chowała i dawała dopiero na uroczyste włożenie jej do szopki w dniu Świąt – opowiada ks. Campagnaro. 

Zaznaczył, że tradycja Bambinelli odgrywa obecnie ważną funkcję w edukacji religijnej współczesnych włoskich dzieci. Wiele z nich bowiem nie ma już pojęcia, o co chodzi w Bożym Narodzeniu. Posiadanie figurki Dzieciątka i związane z tym tradycje przypominają, że w tych świętach chodzi o Boga, który pokazał że przyszedł na świat jako dziecko. 

Całej wypowiedzi ks. Matteo Campagnaro można posłuchać >> na stronie TVP Info w zapisie niedzielnego wydania “Kościół z bliska”. Wypowiedź zaczyna się w minucie 1:30, a kończy 6:40.

 

ad/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Kościół Prawosławny Ukrainy ma już zwierzchnika i katedrę

Autokefalia Kościoła na Ukrainie stała się faktem: w niedzielę 16 grudnia sobór zjednoczeniowy wybrał zwierzchnika Kościoła Prawosławnego Ukrainy, ten zaś wskazał sobór św. Michała Archanioła na nową katedrę.

Polub nas na Facebooku!

Zwierzchnikiem przyszłego Kościoła Prawosławnego Ukrainy został wybrany Epifaniusz Dumenko, dotychczasowy metropolita perejasławski i białocerkiewski z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. To on dbierze 6 stycznia 2019 z rąk patriarchy Konstantynopola Bartłomieja tomos (dekret) o autokefalii. Wyboru dokonało 192 delegatów na sobór zjednoczeniowy, który 15 grudnia obraduje w Kijowie. Nowy zwierzchnik będzie nosił tytuł metropolity kijowskiego i całej Ukrainy.

Główną świątynią Kościoła Ukrainy będzie historyczny klasztor, a od ponad ćwierćwiecza ogólnodostępna cerkiew św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach w Kijowie będzie główną świątynią.

– Chcemy, aby główną naszą świątynią była Sofia Kijowska [cerkiew Mądrości Bożej], dawna katedra metropolitów kijowskich. Ale rozumiemy, jak bardzo obiekt ten jest drogi naszemu narodowi ukraińskiemu, a Kościół samodzielnie nie będzie w stanie godnie zatroszczyć się o ten wielki zabytek – powiedział nowy metropolita kijowski i całej Ukrainy. Zapowiedział, że z tego powodu w Sofii Kijowskiej będą odprawiane liturgie jedynie w dniach wielkich świąt chrześcijańskich czy ważnych dat historycznych.Według Epifaniusza soborem katedralnym na co dzień będzie cerkiew św. Michała Archanioła, podczas gdy w innym historycznym obiekcie kijowskim – cerkwi św. Włodzimierza nadal będzie sprawował liturgię patriarcha Filaret [głowa istniejącego dotychczas Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego – KAI]. „Jest on odtąd honorowo działającym naszym nauczycielem duchowym” – dodał zwierzchnik KPU.

Kijowski sobór św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach powstał – według starych kronik ruskich – na miejscu pierwszej świątyni, założonej jeszcze przez metropolitę kijowskiego Michała na gruzach wcześniejszej świątyni pogańskiej. Drewniany klasztor ufundował tam wielki książę kijowski Izjasław I (1024-78; panował z przerwami w latach 1054-78), podczas gdy na rozkaz jego syna Światopełka (1050-1113) wzniesiono w latach 1108-13 świątynię murowaną jako wotum dziękczynne za pokonanie Połowców (1111). Był to pierwszy obiekt sakralny na Rusi o kopułach pokrytych złotem.

Epifaniusz spotkał się z mieszkańcami Kijowa i Ukrainy na stołecznym Majdanie Sofijskim wkrótce po wybraniu go na to stanowisko przez sobór zjednoczeniowy, który 15 grudnia zebrał się w historycznej świątyni Mądrości Bożej (Sofii Kijowskiej). Było to jego pierwsze publiczne wystąpienie po wyborze. – Drzwi naszego Kościoła są otwarte dla wszystkich. Wzywamy do jednoczenia się, do znalezienia się w tym uznanym, jednym, lokalnym Ukraińskim Kościele Prawosławnym – oświadczył zwierzchnik nowej wspólnoty kościelnej, który 6 stycznia przyszłego roku otrzyma w Stambule z rąk patriarchy Konstantynopola – Bartłomieja tomos (dekret) o autokefalii. Epifaniusz wyraził przekonanie, że “jedyny i uznany Kościół prawosławny będzie służył wiarą i prawdą swemu narodowi ukraińskiemu, będzie się modlił i prowadził go drogą zbawienia”.

Powiedział ponadto, że przed duchowieństwem nowego Kościoła jest obecnie wiele pracy. – Musimy dokończyć dzieło jednoczenia prawosławia ukraińskiego, troszczyć się o naszą ukraińską oświatę i naukę teologiczną, modlić się o powstrzymanie wojny i o zapanowanie na Ukrainie sprawiedliwego pokoju. Niech nam Pan w tym pomoże – zakończył swe krótkie wystąpienie metropolita kijowski i całej Ukrainy.

Około 30 mln prawosławnych na Ukrainie podzielonych jest dotychczas między trzy wspólnoty: Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM), który sprzeciwia się zjednoczeniu, oraz Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK) i Autokefaliczny Ukraiński Kościół Prawosławny, które się za zjednoczeniem opowiadają.

ad, KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap