Znamy założenia programu duszpasterskiego na przyszły rok

Misja ochrzczonych i bierzmowanych - to główne założenia kolejnego roku duszpasterskiego, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę adwentu pod hasłem "W mocy Bożego Ducha”. O programie duszpasterskim, który zamyka się w 5 zeszytach tematycznych: teologiczno-pastoralnym, homiletycznym, katechetycznym, liturgicznym i maryjnym podczas konferencji prasowej w Warszawie mówili abp Wiktor Skworc oraz ks. Roman Chromy.

Polub nas na Facebooku!

Programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość”. Pierwszy rok (2017/2018) przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). Drugi rok, który rozpocznie pierwsza niedziela adwentu będzie pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”.

Konferencję prasową nt. przyszłego programu duszpasterskiego poprowadził rzecznik KEP, ks. Paweł Rytel-Andrianik, a zgromadzonych powitał bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP. Z kolei abp Wiktor Skworc oraz ks. Roman Chromy, konsultor Komisji Duszpasterstwa przedstawili założenia programu.

– W ciągu tego nadchodzącego roku duszpasterskiego chcemy się skupić na misji ochrzczonych i bierzmowanych. Pamiętajmy, że kiedy apostołowie wyszli z wieczernika po otrzymaniu Ducha Świętego to poszli pełnić misję i każdy katolik, każdy chrześcijanin, ma również misję do spełnienia, bo jest napełniony Duchem Świętym. W mocy Ducha chcemy działać i każdy chrześcijanin ma mieć świadomość misji Kościoła, jaką Kościół ma w świecie, ale także własnej indywidualnej misji jako chrześcijanin we wspólnocie rodzinnej, parafialnej, także we wspólnocie całego społeczeństwa – powiedział abp Skworc.

– Chcemy zachęcać żeby w mocy Ducha Świętego każdy chrześcijanin wychodził i siebie ofiarował drugim, dlatego do realizacji tego programu zapraszamy wszystkich: wspólnoty kościelne, ruchy, stowarzyszenia, parafie – dodał metropolita katowicki. Jak poinformował, nakład ostatniego programu duszpasterskiego wyniósł 12 tys. sztuk co oznacza, że trafił do wszystkich parafii, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń.

Program duszpasterski „W mocy Bożego Ducha” na przyszły rok zamyka się w 5 zeszytach tematycznych: teologiczno-pastoralnym, homiletycznym, katechetycznym, liturgicznym i maryjnym. Materiały mają charakter propozycji do wykorzystania duszpasterskiego.

Zeszyt teologiczno- pastoralny zawiera wszystkie teoretyczne założenia programowe. – Dotykamy w tym zeszycie teologii Ducha Świętego. W kolejnym roku szczególną uwagę będziemy zwracali na pojęcie misji apostolatu i wiernych działających w mocy Bożego Ducha – mówił ks. Chromy.

Duchowny podkreślił, że integracyjną częścią Eucharystii jest przepowiadanie Słowa Bożego, dlatego kolejny zeszyt poświęcony jest homiliom. – To nie są gotowe homilie, ale są to refleksje do homilii w następującym kluczu – liturgia Słowa Bożego, fragment Ewangelii, rozwijany w trzech perspektywach – wyjaśnienie tekstów świętych i odsłonięcie obchodzonego misterium, druga perspektywa to rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych i trzecia perspektywa to wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego – powiedział.

Ks. Chromy poinformował, że w zeszycie katechetycznym proponowane są bloki następujących katechez: dla członków parafialnych rad duszpasterskich, katechezy dla dorosłych oraz dla rodziców dzieci przystępujących do bierzmowania.

– Tutaj myślę jest pewien kryzys. To nie jest oczywiste, że we wszystkich parafiach przy okazji przygotowywania młodzieży do sakramentu bierzmowania zwracamy uwagę na formację rodziców. Udaje się to nam przy okazji przygotowania dzieci pierwszokomunijnych, natomiast jest znacznie trudniej jeżeli chodzi o rodziców kandydatów do bierzmowania. Nie bał bym się tego jako duszpasterz. My też nie proponujemy materiału obciążającego. Jeżeli udałoby się w każdej polskiej parafii raz na dwa miesiące zaprosić rodziców kandydatów do bierzmowania i z pomocą tych scenariuszy katechez – z jednej strony zaproponować elementy formacyjne, a z drugiej elementy modlitewne, to myślę, że byłby dobrze – powiedział.

Zeszyt liturgiczny zawiera z kolei gotowe konspekty nabożeństw. Szczególną uwagę zwraca się tu na nabożeństwa rozpoczynające i kończące roku duszpasterski, a także nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W ostatnim zeszycie – maryjnym – umieszczono m.in. konferencje maryjne i 5 maryjnych celebracji Słowa Bożego.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Dziś premiera nowego tomu zapisków kard. Wyszyńskiego

Osobiste zapiski kard. Stefana Wyszyńskiego z lat obejmujących jego uwięzienie, pokazujące jego osobistą perspektywę tych wydarzeń - to zawartość najnowszego tomu serii "Pro memoria", której premiera odbywa się dziś w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Polub nas na Facebooku!

O zawartości niezwykłego dziennika, obejmującego lata 1953-1956 będą opowiadali redaktorzy naukowi tego tomu Iwona Czarcińska i ks. dr Andrzej Gałka oraz dr Ewa Czaczkowska – autorka najnowszej biografii Prymasa Wyszyńskiego, członek Zespołu Redakcyjnego serii wydawniczej „Pro memoria”.

– Ten tekst nie jest ani „Zapiskami więziennymi”, ani monografią na temat uwięzienia – jest komentowanym tekstem prymasowskich zapisek codziennych, tak jak on sam w latach 70. zadecydował, że mają wyglądać. Bardziej dotyczy spraw konkretnych, raczej zewnętrznych, mniej jest duchowych przeżyć Prymasa, które znalazły się wcześniej w „Zapiskach więziennych” a pochodzą z innych notatek – wyjaśnia dr hab. Paweł Skibiński, przewodniczący zespołu redakcyjnego serii Pro Memoria.

W zasadniczym kształcie notatki zawarte w tomie III „Pro memoria” ukazały się już wcześniej w „Zapiskach więziennych” kard. Wyszyńskiego, który osobiście współpracował z ówczesną redakcją podczas przygotowania tej pozycji do druku. Obecnie ukazuje się wydanie krytyczne tych notatek wraz z przypisami.

Teraz redaktorzy naukowi tomu stanęli przed poważnym wyzwaniem, dlatego, że kard. Wyszyński nie identyfikował osób, z którymi spotykał się w czasie uwięzienia. O oficerach UB i funkcjonariuszach sił bezpieczeństwa pisał enigmatycznie, redaktorzy naukowi próbowali rozpoznać te postacie.

W tomie III „Pro memoria” czytelnik znajdzie też korespondencję, którą Prymas Wyszyński dołączył do swoich notatek. „Szczególne wrażenie robią listy ocenzurowane przez Urząd Bezpieczeństwa, pocięte i prezentowane Prymasowi z wyciętymi fragmentami” – zwraca uwagę dr hab. Skibiński. W tomie znaleźć można także odręczne rysunki miejsc uwięzienia.

Więzienne „Pro memoria” kard. Stefana Wyszyńskiego, jak i teksty napisane przez niego w czasie odosobnienia ukazują go jako człowieka, który mimo zła, jakie go spotkało i jakiego doznał Kościół, ani przez chwilę nie przestaje wierzyć, że Bóg go prowadzi.

 

 

Na monumentalne 27-tomowe dzieło „Pro memoria” złożyły się tysiące codziennych notatek sporządzanych przez kard. Stefana Wyszyńskiego przez ponad 30 lat. To unikatowe świadectwo niestrudzonej działalności prymasowskiej w latach 1948-1981.

Zainaugurowana w 2017 r. seria wydawnicza jest pierwszą próbą całościowego i krytycznego wydania zapisek – opatrzonego aparatem naukowym obejmującym wstęp, przypisy oraz indeksy.

Wydanie jest wspólnym przedsięwzięciem pięciu podmiotów: Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Pamięci Narodowej, dla którego jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach centralnego projektu badawczego ,,Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”.

Transmisję na żywo z prezentacji najnowszego tomu Pro Memoria będzie od godz. 17 prowadzić na YouTube Archidiecezja Warszawska:

awo/archwwa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap