Z KRAJU

Zdrowie i rodzina to najważniejsze wartości dla Polaków

Wartości najważniejsze dla Polaków to zdrowie i rodzina, na dalszym planie znajduje się praca czy powodzenie materialne – podaje Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). 3% Polaków wskazało na wartości religijne, takie jak Bóg, wiara w Boga, zbawienie, religia, Kościół.

Polub nas na Facebooku!

Podczas przeprowadzonych w listopadzie badania zatytułowanych „Wartości w czasach zarazy” respondentom zadano pytanie, co jest dla nich w życiu najważniejsze. Badani odpowiadali na pytanie otwarte, mogli zatem swobodnie się wypowiedzieć, bez ograniczenia z góry narzuconą listą odpowiedzi do wyboru.

Wśród wartości, które badani wymieniali najczęściej znalazło się zdrowie, które spontanicznie–jako najważniejsze w życiu –wymieniło 47% respondentów. Na drugim miejscu pod względem częstości znalazła się rodzina, którą wskazało 39% ankietowanych.

Wartości inne niż zdrowie i rodzina wskazywane były zdecydowanie rzadziej. Dla 8% badanych najważniejsza w życiu jest praca. W tym kontekście dodawano też, że chodzi o dobrą lub ciekawą pracę oraz o pewność zatrudnienia, stabilne zatrudnienie.

Po 6% ankietowanych jako najważniejsze dla siebie w życiu wymieniało ogólne zabezpieczenie materialne (dobrobyt, dostatek, stabilizacja materialna/finansowa, bezpieczeństwo finansowe/ekonomiczne) oraz spokój. W odpowiedziach kolejnych 4% badanych wprost pojawiły się w tym kontekście pieniądze(w tym dobre zarobki, godne wynagrodzenie). Kwestie zabezpieczenia materialnego lub pieniędzy znalazły się w odpowiedziach łącznie 10% respondentów.

 

Wartości patriotyczne przed religijnymi

Po 4% ankietowanych odpowiadając na pytanie o to, co jest w ich życiu najważniejsze, wymieniło ojczyznę, Polskę, dobro ojczyzny, patriotyzm oraz spokój w kraju i na świecie (pokój, brak wojny).

Dla3% badanych najważniejsza jest stabilizacja życiowa, ogólna stabilizacja i przewidywalność. Tyle samo (po 3%) w tym kontekście wymieniło wartości religijne (takie jak Bóg, wiara w Boga, zbawienie, religia, Kościół) oraz wolność (ogólnie lub z doprecyzowaniem, że chodzi o wolności i swobody obywatelskie, konstytucyjne).

Warto przypomnieć, iż niemal dwa lata temu, w badaniu zrealizowanym w styczniu 2019 roku, wybierając z listy zawierającej 16 różnych wartości, respondenci najczęściej wskazywali szczęście rodzinne (80%), natomiast zachowanie dobrego zdrowia znalazło się na drugim miejscu pod względem częstości wskazań ,z odsetkiem zbliżonym do uzyskanego w tegorocznym badaniu (55%).

„Różnice w kolejności na szczycie hierarchii wartości w obu sondażach można w pewnym stopniu tłumaczyć nadzwyczajnym stanem epidemii, w którym Polacy żyją od niemal dziewięciu miesięcy, kiedy to ich obawy najczęściej koncentrują się właśnie wokół kwestii związanych ze zdrowiem” – zauważa CBOS.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

SPRAWDŹ: Nieznaczny spadek chodzących do kościoła w 2019 roku

 

ag/KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Abp Ryś proponuje dwie formy tegorocznej kolędy

Poszczególne diecezje wprowadzają swoje wytyczne i sugestie dotyczące tegorocznej wizyty duszpasterskiej. Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś zarządził, że księża w diecezji mogą odwiedzić wiernych, ale pod pewnymi warunkami. Polecenia obowiązują też w diecezji kaliskiej.

Polub nas na Facebooku!

Jak pisze w zarządzeniu abp Ryś, odwiedziny księży w domach będą możliwe dopiero po zmianie regulacji sanitarnych. W mniejszych miejscowościach i parafiach wiejskich, gdzie zagrożenie może być mniejsze, takie odwiedziny będą możliwe najwcześniej po 17 stycznia 2021. W miastach natomiast kolędę będzie można przeprowadzić w marcu lub kwietniu, przy zachowaniu przepisów sanitarnych.

„O terminie rozpoczęcia wizyty duszpasterze niech zadecydują po wysłuchaniu opinii Rady Parafialnej” – dodał w zarządzeniu metropolita łódzki.

Jak zaznaczył, przed 17 stycznia możliwe jest tylko zapraszanie wiernych z poszczególnych środowisk, wiosek, ulic czy bloków do kościołów na wspólną mszę lub inne nabożeństwo. Wszystko należy przeprowadzić z zachowaniem obostrzeń.

Takie same zasady abp Ryś wprowadził w diecezji kaliskiej, gdzie pełni obowiązki administratora apostolskiego.

SPRAWDŹ: W diecezji włocławskiej “kolęda” po feriach lub po Wielkanocy

 

ag/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap