Nasze projekty

Za tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny. Modlitwa w intencji zmarłych biskupów polowych i kapelanów

Biskup polowy Wiesław Lechowicz przewodniczył w katedrze polowej wieczornej Mszy św., w intencji zmarłych biskupów polowych i kapelanów. W modlitwie wspomniano także poległych i zmarłych żołnierzy, kombatantów i weteranów oraz pracowników Ordynariatu Polowego. Po zakończonej Eucharystii odmówione zostały modlitwy w Kaplicy Katyńskiej oraz krypcie katedry polowej.

Fot. Ordynariat Polowy/Twitter

Za tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny

Na początku Mszy św. biskup polowy powiedział, że podczas każdej Mszy św. Kościół ziemski łączy się w Kościele w niebie i łączy się poprzez modlitwę z Kościołem będącym w procesie oczyszczenia.

W sposób wyjątkowy pamiętamy dzisiaj o wszystkich duszach w czyśćcu cierpiących, modlimy się za naszych bliskich zmarłych i za tych, którym mamy coś do zawdzięczenia. W katedrze polowej szczególną modlitwą obejmujemy tych, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny. Polecajmy Bożemu Miłosierdziu biskupów polowych, żołnierzy i ich dowódców, którzy zginęli na różnych frontach. Modlimy się też za tych, którzy są upamiętnieni w tej katedrze polowej – powiedział. Ordynariusz Wojskowy przekonywał, że Dzień Zaduszny jest także okazją do spojrzenia na nasze życie w perspektywie wieczności.

„Więzy, które nas łączyły ze zmarłymi nie ulegają zerwaniu”

W homilii ks. ppłk Sebastian Piekarski, proboszcz katedry polowej przypomniał, że dla chrześcijanina z chwilą śmierci życie się nie kończy, ale się zmienia. Więzy, które nas łączyły ze zmarłymi nie ulegają zerwaniu, ale trwają i nawet umacniają się – podkreślał. Dodał, że zmarli są „naszymi najwierniejszymi przyjaciółmi, którzy najlepiej wiedzą o jakie wartości powinniśmy zabiegać, by mieć udział w dobrach wiecznych”. – Nie zapominajmy o nich i módlmy się w ich intencji – zachęcał.

Eucharystię koncelebrowało liczne grono kapelanów Ordynariatu Polowego, którzy po błogosławieństwie udali się do Kaplicy Katyńskiej, gdzie złożony został znicz i odmówiona modlitwa w intencji pomordowanych na Wschodzie.

Znicze oraz kwiaty złożone zostały także w krypcie katedry polowej, w której pochowani są: abp Stanisław Gall (1865–1942), bp Władysław Bandurski (1863–1932) i bp Tadeusz Płoski (1956 –2010), ks. płk Jan Osiński (1975–2010), a także generałowie polskiego lotnictwa: Mateusz Janusz Iżycki (1898–1952), Ludomił Antoni Korab Rayski (1892–1977) i Stanisław Ujejski (1891–1981).

Reklama

KAI,zś/Stacja7

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę