W przyszłym tygodniu zbierze się Episkopat

Będzie to pierwsze zebranie plenarne polskich biskupów w tym roku, gdyż dwa poprzednie zostały odwołane z powodu pandemii i zakażeń w sekretariacie KEP w Warszawie. Jakimi tematami zajmą się biskupi na Jasnej Górze? Trzy główne to religia w szkole, nowe wyzwania duszpasterskie oraz ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym w Kościele - zapowiada bp Artur Miziński, sekretarz generalny Episkopatu Polski

Polub nas na Facebooku!

386. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski  odbędzie się w Częstochowie na Jasnej Górze od czwartku 27 sierpnia do soboty 29 sierpnia br. Poprzedzi je dwugodzinna sesja Rady Biskupów Diecezjalnych.

Na spotkaniu Rady Biskupów Diecezjalnych – wyjaśnia bp Miziński – będą poruszane te kwestie, które pozostają w wyłącznej kompetencji biskupów diecezjalnych. Przedstawione zostaną m.in. prace nad nowelizacją Statutu Konferencji Episkopatu Polski. Specjalny zespół, powołany już 2 lata temu, przygotował projekt, który będzie teraz dyskutowany. Po omówieniu zgłoszonych uwag, projekt Statutu zostanie przekazany do dalszych prac zespołu roboczego oraz Rady Prawnej KEP.

Podczas najbliższego spotkania biskupi diecezjalni będą tez rozmawiać o kontynuowaniu prac konserwacyjnych Kolegium Polskiego w Rzymie, które zostały przerwane ze względu na pandemię.

 

Religia od 30 lat w szkole

Tematem przewodnim 386. zebrania plenarnego – jak informuje sekretarz generalny Konferencji Episkopatu – jest 30 lat katechezy w szkole. W tematykę wprowadzą dwa referaty ekspertów. Ks. prof. Marian Zając przedstawi wykład zatytułowany „Obraz katechezy i katechizowanych z perspektywy prowadzonych badań”, a ks. dr Marek Korgul – „Obraz katechezy i katechizowanych z doświadczeń wizytatora”. „Będzie to rozmowa o katechizacji w szkole, jej plusach i minusach, oraz o wyzwaniach przez jakimi staje katecheza dzisiaj” – mówi bp Miziński.

 

Wyzwania obecnego czasu

Drugim głównym tematem będą „Wyzwania duszpasterskie Kościoła w Polsce”. W tematykę wprowadzą abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa wraz z abp. Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. „Chodzi o znalezienie odpowiedzi, w tym właściwego głosu biskupów wobec najbardziej aktualnych wyzwań, przed którymi stoi Kościół w Polsce, a także całe społeczeństwo, szczególnie w ostatnim czasie” – wyjaśnia sekretarz generalny Konferencji Episkopatu.

 

Ochrona dzieci i młodzieży

Trzecim wiodącym tematem będzie przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich w Kościele. Problematykę przedstawi abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Prymas przekaże również informacje o funkcjonowaniu Biura Delegata, które znajduje się w Warszawie oraz o Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

 

Migracje, Caritas Polska, kult św. Szarbela – tematów wiele

Biskupi rozmawiać będą także o duszpasterstwie młodzieży, duszpasterstwie emigracji, migracji turystyki i pielgrzymek oraz funkcjonowaniu Caritas Polska – informuje bp Miziński.

Abp Stanisław Budzik jako przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP przedstawi kwestię kultu św. Szarbela w Polsce, wobec trudnej sytuacji, jaka zaistniała po przejściu ks. Jarosława Cieleckiego, bardzo zaangażowanego dotąd w szerzenie kultu tego Świętego, do wspólnoty religijnej, która nie utrzymuje jedności z papieżem. „W tej sytuacji ważna jest duszpasterska opieka nad tymi wiernymi, którzy ten kult pragną dalej propagować” – podkreśla sekretarz generalny Konferencji Episkopatu.

 

Kard. Kazimierz Nycz podejmie temat zbliżającej się beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, a ks. prof. Grzegorz Chojnacki, który jest reprezentantem KEP podczas posiedzeń Drogi Synodalnej Kościoła katolickiego w Niemczech, przedstawi sprawozdanie z obrad pierwszego posiedzenia. Relację ze swej działalności przedstawi także Kościelny Inspektor Ochrony Danych ks. prof. Piotr Kroczek.

Biskupi przygotują też dwa listy pasterskie. Pierwszy na najbliższy Dzień Papieski, przypadający 12 października br. List ten zostanie odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach. Natomiast drugi, przewidziany do wykorzystania duszpasterskiego, poprzedzi X Tydzień Wychowania, który w tym roku będziemy przeżywać w dniach 13-19 września.W trakcie obrad biskupi dokonają licznych wyborów do gremiów statutowych Konferencji Episkopatu, w związku z upływem kadencji poszczególnych ich członków, bądź przejściem na emeryturę niektórych biskupów – informuje bp Miziński.

 

Nowe personalia – rzecznik, wybory do Rady Stałej i przewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu

Ma też zostać wybrany nowy rzecznik KEP, ze względu na zakończenie jego pierwszej 5-letniej kadencji i zapowiedzią, że podejmie on inne zadania w strukturach Sekretariatu KEP.  „Wybór rzecznika, to ważny wybór dotyczący głosu Konferencji Episkopatu na zewnątrz i komunikacji ze światem medialnym” – podkreśla bp Miziński oraz informuje, że wszyscy biskupi zostali poproszeni o zgłaszanie kandydatur.

Podczas zebrania plenarnego wybranych zostanie również dwóch nowych członków Rady Stałej KEP. Jeden – spośród biskupów pomocniczych – na miejsce bp. Marka Mendyka, który zasiadał w Radzie jako reprezentant biskupów pomocniczych, a niedawno został biskupem diecezjalnym. Drugi nowy członek Rady, wybierany spośród biskupów diecezjalnych, zastąpi abp. Sławoja Leszka Głódzia, który 13 sierpnia br. przeszedł na emeryturę.

W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez abp. Głódzia konieczne będzie także dokonanie wyboru Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski.

28 sierpnia wieczorem księża biskupi obejrzą nowy film „Zieja” o znanym kapłanie ks. Janie Ziei. Zbiegnie się to z telewizyjną premierą tego filmu.

 

Zebranie – oczekiwane na Jasnej Górze

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu wyjaśnia, że miejsce – Jasna Góra – zostało wybrane ze względu na to, że zawsze w sierpniu przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej odbywało się tam spotkanie Rady Biskupów Diecezjalnych. Wystarczyło więc zaprosić pozostałą część Konferencji Episkopatu. Biskupi, którzy przyjadą dzień wcześniej, czyli 26 sierpnia – wezmą również udział w ogólnopolskich obchodach uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Homilię do wiernych skieruje Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Bp Miziński przypomina, że będzie to pierwsze w tym roku zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, gdyż dwa poprzednie (marcowe i czerwcowe) nie odbyły się z powodu pandemii. „A tymczasem bardzo wiele kwestii wymaga decyzji, dlatego właśnie obecne obrady zostały zaplanowane na 3 dni” – podkreśla sekretarz generalny Konferencji Episkopatu. Wyraża również nadzieję, że tym razem spotkanie się odbędzie, a o tym, że jest ono oczekiwane świadczy m.in. fakt, że ponad 90. księży biskupów potwierdziło swoją obecność.

KAI/awo

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Kardynał Marian Jaworski trafił do szpitala

Informację o pobycie kardynała w szpitalu potwierdził ks. Łukasz Michalczewski, dyrektor biura prasowego archidiecezji krakowskiej. Kardynał Marian Jaworski jest emerytowanym arcybiskupem metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego, za kilka dni skończy 94 lata.

Polub nas na Facebooku!

Stan zdrowia kardynała Jaworskiego pogorszył się w kwietniu, kiedy trafił do krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dietla z powodu zagrożenia życia z przyczyn kardiologicznych. Lekarzom udało się ustabilizować jego stan i kardynał wrócił do domu. Obecnie znowu przebywa w szpitalu.

“Modlitwa za księdza kardynała jest w tej chwili bardzo potrzebna. Ma oczywiście bardzo dobrą opiekę lekarską, ale wsparcie modlitewne w jego cierpieniu i prośby o łaski są teraz bardzo ważne” – powiedział KAI ks. Jan Machniak, proboszcz parafii Wszystkich Świętych, do której przynależy kardynał.

Marian Jaworski urodził się 21 sierpnia 1926 roku we Lwowie. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1950 z rąk arcybiskupa lwowskiego Eugeniusza Baziaka. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1967 roku został profesorem nadzwyczajnym Wydziału Teologicznego w Krakowie, a w 1976 profesorem zwyczajnym.

Sakrę biskupią przyjął w 1984 roku z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Arcybiskupem metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego został w 1991 roku. Dziesięć lat później Jan Paweł II ogłosił go kardynałem, jednak już trzy lata wcześniej mianowany był nim in pectore. Biret kardynalski otrzymał w 2001 roku w Rzymie. Był Przewodniczącym Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. Szczególną troską otaczał utworzone we Lwowie seminarium duchowne, sprawę powołań kapłańskich, remonty i budowę kościołów.

Kard. Marian Jaworski przyjaźnił się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który przy wielu okazjach wyrażał swoje uznanie dla Księdza Kardynała za jego pracę kapłańską i profesorską oraz olbrzymi wkład w rozwój nauki katolickiej.

21 października 2008 r. Benedykt XVI przyjął rezygnację kard. Jaworskiego z urzędu metropolity lwowskiego. Kardynał wrócił wówczas do Polski i zamieszkał w Krakowie.

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2017 „w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich oraz pogłębiania dialogu ekumenicznego, za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii” prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go Orderem Orła Białego.

Zachęcamy do modlitwy w intencji kardynała!

 

ah, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap