Ubóstwo, migranci, rodzina – wnioski po zebraniu KEP

Ubóstwo i udział Kościoła w pomocy potrzebującym było wiodącym tematem 369. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Polub nas na Facebooku!

W czasie dwudniowych obrad biskupi zajęli się także problemami duszpasterstwa Polaków za granicą, przyjęciem uchodźców z Iranu i Syrii, zatwierdzili tekst stanowiska Episkopatu na temat rodziny przed październikowym Synodem w Rzymie, ogłosili też nominacje – rzecznika KEP oraz moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie.

W ciągu tych dwóch dni zostały także zaprezentowane dziennikarzom "Wytyczne", dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym. Odbyło się też spotkanie biskupów polskich i ukraińskich zakończone ogłoszeniem komunikatu deklarującego wolę kontynuacji procesu pojednania obu narodów.

Jak przeciwdziałać ubóstwu?

Podczas sesji plenarnej wykład na temat rozmiaru ubóstwa w Polsce wygłosiła dr hab. Mirosława Grabowska, dyrektor CBOS. Temat świadczeń państwowych na rzecz ubogich w Polsce omówił prof. UKSW dr hab. Tadeusz Kamiński, z kolei o pomocy Kościoła katolickiego w Polsce na rzecz ubogich mówił ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

O skali ubóstwa w Polsce mówiła prof. Mirosława Grabowska, dyrektorka CBOS. Na przestrzeni 25 lat zjawisko biedy w Polsce zmniejszyło się, ale wciąż jest wyzwaniem: zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych i mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego – stwierdziła. Zaznaczyła, że definiowanie biedy jest bardzo różnie – jeśli ją zdefiniujemy na poziomie minimum egzystencji, to tych biednych jest 7,4 proc. Jeżeli natomiast przez biedę rozumielibyśmy sytuację, w której osoba lub rodzina ma 50 proc. przeciętnych dochodów, to wtedy tych biednych byłoby 16 proc.

Jej zdaniem w krótkim okresie, 2-3 lat, i na poziomie przeciętnej całego społeczeństwa można mówić o stabilizacja poziomu i zakresu biedy. Natomiast biorąc pod uwagę dłuższy okres, 10 czy 25 – bieda uległa znacznej redukcji. Jednocześnie prof. Grabowska podkreśliła, że można mówić o pogłębianiu się zjawiska biedy w niektórych regionach, np. w warmińsko-mazurskim. W 2014 r. doszło województwo świętokrzyskie, które rok wcześniej miało poniżej 10 proc. żyjących na poziomie minimum egzystencji, ale w ubiegłym przekroczyło 12 proc.

Prof. Grabowska wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę obecną skalę biedy, jest jeszcze sporo do zrobienia w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym. Na koniec swojej prezentacji dyrektor CBOS zaprezentowała badania Centrum z 2014 r., z których wynika, że 67 proc. katolików deklarujących kontakt – z różną częstotliwością – ze swoją parafią, dostrzega pomoc swojej parafii świadczoną dla najuboższych.

Prof. Kamiński z UKSW mówił biskupom m.in. o tym jak funkcjonuje system pomocy społecznej w Polsce, kto może tę pomoc otrzymać, jakie warunki musi spełnić oraz jakie są formy tej pomocy. Wspomniał też o świadczeniach rodzinnych, które wprawdzie formalnie funkcjonują poza pomocą społeczną, ale de facto są adresowane do rodzin definiowanych przez kryterium dochodowe jako ubogie. Z danych z 2013 r. wynika, że przeciętny zasiłek okresowy, który dostaje osoba nie mająca pracy i zasiłku dla bezrobotnych to ok. 330 zł. – To na pewno nie wystarcza na pokrycie niezbędnych potrzeb – mówił prof. Kamiński.

O pomocy ubogim ze strony Kościoła mówił dyrektor Caritas ks. Marian Subicz. Prelegent przypomniał, że Caritas działająca w Polsce w 44 diecezjach to obecnie ponad 100 tysięcy wolontariuszy, 900 placówek z wykwalifikowaną kadrą świadczącą codzienną pomoc na wszelkich polach ludzkiej biedy i problemów.

Przypomniał najbardziej znany symbol Caritas w Polsce – świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, których rozprowadzono już ponad 20 mln – dzięki czemu blisko milion dzieci otrzymało pomoc. "Rokrocznie wydajemy osobom ubogim ok. l mln 800 tys. posiłków. Prowadzimy noclegownie, jadłodajnie, domy samotnej matki, okna życia, świetlice socjoterapeutyczne, hospicja, punkty wydawania odzieży, punkty dystrybucji żywności, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki interwencji kryzysowej" – poinformował.
Następnie dyrektor Caritas Polska zaprezentował konkretne obszary działania tej instytucji w obszernym raporcie.

Przed synodem o rodzinie

W trakcie obrad został też zatwierdzony tekst stanowiska dotyczącego rodziny przed Synodem w Rzymie. – Jest to stanowisko całkowicie wierne linii Jana Pawła II – zapewnił w rozmowie z KAI bp rzeszowski Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny. – To stanowisko to owoc przeprowadzonej wcześniej ankiety i obrazuje sposób myślenia o rodzinie polskiego Kościoła – duchownych i świeckich. Jest ono wierne nauczaniu Jana Pawła II, czyli chroniące ogólnoludzkie wartości, wierne Objawieniu i dotychczasowej praktyce Kościoła – powiedział bp Wątroba. Dodał, że w Kościele w Polsce nie ma środowisk, które oczekują, że zostanie nagięta doktryna kościelna, nauczanie moralne, zwłaszcza w dziedzinie tworzenia "małżeństw" przez osoby tej samej płci, stanowisko szerokich kręgów duchownych i wiernych było jednoznaczne.
 

Emigracja czeka na duszpasterzy

Wzrastająca liczba emigrantów wymaga zwiększenia liczby duszpasterzy, pracujących wśród Polonii zagranicznej. Mówił o tym delegat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji polskiej bp Wiesław Lechowicz, który poinformował, że Komisja KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą postanowiła, by wszyscy księża wyjeżdżający w tym roku do pracy w duszpasterstwie polskojęzycznym nawiązali osobisty kontakt z nim jako przedstawicielem Episkopatu i zapoznali się z ogólnymi zasadami funkcjonującymi w tego rodzaju duszpasterstwie. Okazją do tego będzie planowany na 6-8 lipca br. Duszpasterski Kurs Przygotowawczy do pracy z Polonią i Polakami za granicą. Inną inicjatywą, którą zapowiedział bp Lechowicz, to Światowy Kongres Młodzieży Polonijnej, który odbędzie się w Warszawie w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w lipcu 2016 r. Młodzież uczestnicząca w tym spotkaniu będzie stanowić jedną grupę w ramach ŚDM.
 

Otworzyć się na migrantów

O potrzebie dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego i miłosierdzia mówił bp. Krzysztof Zadarko, który w ramach Konferencji Episkopatu Polski odpowiada za sprawy migrantów. Odniósł się on do nowego wyzwania, jakie stoi przed Kościołem w Polsce w kontekście decyzji Unii Europejskiej o przyjęciu uchodźców z Syrii i z Iraku. Biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej podkreślił, że jest to niezwykle ważne w polskich realiach, gdyż według badań opinii publicznej ponad 70 proc. Polaków jest niechętnych migrantom. – O ile jeszcze akceptujemy emigrantów z Europy, to uchodźcy z Syrii, Iraku, Libanu czy Jordanii, którzy uciekają przed śmiercią i prześladowaniami, to dla nas temat wywołujący lęk, gdyż kojarzy nam się z fundamentalistycznym, złym obrazem islamu oraz z bardzo realnym zagrożeniem terroryzmem – podkreślił w rozmowie z KAI bp Zadarko. Zaznaczył też, że głównym zadaniem Kościoła jest wyjście z opieką duszpasterską i charytatywną do migrantów. – Nie możemy zastąpić struktur państwa, ale możemy na zasadzie uzupełnienia i współpracy pójść tam, gdzie urząd już nie sięgnie, a gdzie jednak bieda pozostaje – dodał. Jego zdaniem byłoby źle, gdybyśmy mieli ograniczać pomoc tylko i wyłącznie do chrześcijan. – Czekamy na postanowienia rządu, głównie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu ds. Cudzoziemców. Z dyrektorem Urzędu ds. Cudzoziemców ustaliliśmy, że będziemy działać tylko we współpracy, zachowując oczywiście swoją autonomię – poinformował bp Zadarko.
 

Apel o trzeźwość wśród dzieci

Troska o trzeźwość i abstynencję dzieci oraz ponowna prośba o wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy alkoholu – będzie w tym roku tematem apelu na sierpień, miesiąc trzeźwości. Treść apelu zatwierdzili obradujący biskupi. – Wiemy, że jedyną formą trzeźwości dzieci do 18. roku życia jest całkowita abstynencja. To rodzina jest największą szkołą trzeźwości i to ona ma pokazywać ten szczególny przykład – powiedział KAI bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Zaznaczył, że obowiązki w tej kwestii spoczywają także na Kościele, państwie i władzach samorządowych. Zdaniem bp. Bronakowskiego, państwo i samorządy zdają się nie dostrzegać i nie rozumieją problemu obniżania się inicjacji alkoholowej oraz zwiększającej się dostępności do wyrobów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży. – Należy natychmiast zlikwidować reklamę alkoholu oraz ograniczyć jego fizyczną i ekonomiczną dostępność. To są bezkosztowe sposoby na obniżenie spożycia alkoholu w społeczeństwie – uważa biskup.

O całkowity zakaz reklamy jakiegokolwiek alkoholu bp Tadeusz Bronakowski apelował do prezydenta, premier, marszałków Sejmu i Senatu oraz wszystkich parlamentarzystów już w ub. roku.
 

50 rocznica słynnego listu biskupów polskich do niemieckich

W związku z przypadającą jesienią br. 50 rocznicą od historycznej wymiany listów między episkopatami Polski i Niemiec ze słowami: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” zaplanowano polsko-niemieckie kościelne obchody tego wydarzenia. Ich głównym elementem będzie spotkanie przedstawicieli obu episkopatów na Jasnej Górze w listopadzie. 18 listopada, równolegle w Berlinie i Wrocławiu, otwarta zostanie wystawa ilustrująca okoliczności wymiany listów i ich oddziaływanie. Ukaże ona tamte wydarzenia jako model nadal przydatny przy podejściu do współczesnych problemów i ognisk zapalnych. Obchody rocznicowe będą miały również miejsce w październiku w Rzymie, gdzie przed 50 laty, w klimacie kończącego się Soboru, rozpoczął się proces pojednania.
 

1050-rocznica chrztu Polski i ŚDM w Krakowie

Biskupi zapoznali się też ze stanem przygotowań do 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Kard. Stanisław Dziwisz podkreślił, że "w tym kontekście organizacja Światowych Dni Młodzieży w Krakowie stanowi niejako potwierdzenie naszej wielowiekowej wierności Ewangelii". Przypomniał, że to wielkie wydarzenie, zaplanowane na lipiec 2016 r. i połączone z wizytą Ojca Świętego Franciszka oraz przybyciem młodzieży z całego świata, ma być umocnieniem naszej wiary i z nadzieją poprowadzić nas w przyszłość.

Abp Gądecki poinformował, że Ojciec Święty przybędzie głównie do Krakowa, być może także do Częstochowy oraz innych miast ale jego wizyta ogarnie cały Kościół w naszej Ojczyźnie i pozwoli nam poczuć się żywą cząstką wspólnoty Kościoła Powszechnego.

O polsko-ukraińskie pojednanie

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk, przewodniczący Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy abp Mieczysław Mokrzycki oraz metropolita przemysko-warszawski abp Jan Martyniak spotkali się 9 czerwca wieczorem w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Sygnowany przez nich komunikat, który wydali, nawiązuje do 10. rocznicy wspólnego listu pasterskiego z okazji aktu wzajemnego przebaczenia i pojednania biskupów greckokatolickich Ukrainy i rzymskokatolickich Polski.

Hierarchowie podkreślają, że obejmują „chrześcijańskim spojrzeniem zarówno tragiczną przeszłość, jak i obecną dramatyczną sytuację w Ukrainie Wschodniej, zawierzając ją Bożemu miłosierdziu”. Dodają, że w modlitwie proszą Pana dziejów, by „uleczył rany historii narodów Europy Środkowo-Wschodniej”.

Biskupi obu krajów wyrażają nadzieję, że program wypracowany przez zespoły do wzajemnych kontaktów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce i Kościołów greckokatolickiego i rzymskokatolickiego na Ukrainie przerodzi ideę partnerstwa między parafiami obu państw w bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Jednocześnie sygnatariusze dokumentu są świadomi jak ważną sprawą jest sprawiedliwa restytucja dóbr kościelnych i uregulowanie kwestii własności świątyń.

"Wytyczne" w sprawie nadużyć wobec dzieci i młodzieży

– Postępowanie zgodnie z normami nie wystarcza. Musimy sobie przede wszystkim uświadomić, że prewencja nadużyć seksualnych wobec małoletnich jest integralną częścią zaangażowania Kościoła w pracę z dziećmi i młodzieżą – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas konferencji prasowej, zwołanej w pierwszym dniu obrad.

Koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży o. Adam Żak podkreślił, że „Wytyczne” wraz z aneksami i dokumentem dotyczącym prewencji są aplikacją norm wydanych przez Stolicę Apostolską – do warunków prawnych i społecznych, w jakich funkcjonuje Kościół w Polsce. Jego zdaniem, pojawienie się tego dokumentu daje wszystkim wierzącym i duchownym, ale przede wszystkim ofiarom, pewność co do stosowania konkretnych zasad w przypadkach wykrycia nadużyć seksualnych wobec osób małoletnich.

– „Wytyczne” stanowią zachętę do tego, by – wiedząc jakie są procedury – te sprawy wyjaśniać – dodał. Dokumenty te są sygnałem, że Kościół jest zainteresowany oczyszczeniem – mówił o. Żak. – Jest to także przesłanie do ofiar, że zgłaszanie krzywdy nie jest przez Kościół traktowane jako „niedobra przysługa”, ale jako pomoc w oczyszczeniu.

KEP ma nowego rzecznika

Biskupi zatwierdzili też dwie ważne decyzje personalne – nowym rzecznikiem KEP jest dr Paweł Rytel-Andrianik, który zastąpi pełniącego przez 12 lat tę funkcję ks. prałata Józefa Klocha. Ks. dr Marek Sędek z diecezji warszawsko-praskiej został wybrany nowym moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie.


aw, awo, lk, mp, tk / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

KEP przed Synodem. “Stanowisko całkowicie wierne linii Jana Pawła II”

Tekst stanowiska dotyczącego rodziny przed Synodem w Rzymie zatwierdzili dziś biskupi, obradujący na 369. Konferencji Episkopatu Polski. - Jest to stanowisko całkowicie wierne linii Jana Pawła II - zapewnił w rozmowie z KAI bp rzeszowski Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny

Polub nas na Facebooku!

Bp Wątroba poinformował, że dokument ten powstał na prośbę prezydium Episkopatu Polski, na wzór stanowiska biskupów Afryki czy Episkopatu Niemieckiego. Jest to krótki, ponad czterostronicowy tekst, który został przegłosowany w drugim dniu obrad. Projekt dokument został przekazany biskupom dzień wcześniej i spotkał się z ogólna aprobatą. – To stanowisko to owoc przeprowadzonej wcześniej ankiety i obrazuje sposób myślenia o rodzinie polskiego Kościoła – duchownych i świeckich i jest to stanowisko wierne nauczaniu Jana Pawła II, czyli chroniące ogólnoludzkie wartości, wierne Objawieniu i dotychczasowej praktyce Kościoła – powiedział bp Wątroba.

Dodał, że w Kościele w Polsce nie ma środowisk, które oczekują, że zostanie nagięta doktryna kościelna, nauczanie moralne, zwłaszcza w dziedzinie tworzenia "małżeństw" przez osoby tej samej płci, stanowisko szerokich kręgów duchownych i wiernych było jednoznaczne. – Z ankiety wyszła absolutna wierność nauczaniu Jana Pawła II.

W rozmowie z KAI bp Wątroba poinformował też, że w sierpniu w Berlinie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Episkopatów w celu omówienia stanowisk przed Synodem, który odbędzie się w październiku w Rzymie.


aw / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap