Senat RP za ratyfikowaniem Konwencji “antyprzemocowej”

Senat RP głosami Platformy Obywatelskiej opowiedział się 5 marca za ratyfikowaniem "antyprzemocowej" Konwencji CAHVIO. Teraz dokument trafi do prezydenta Bronisława Komorowskiego, który będzie miał 3 tygodnie na podpisanie bądź zawetowanie ustawy ratyfikacyjnej

Polub nas na Facebooku!

Prezydent zapowiedział wcześniej, że będzie chciał w tym czasie zbadać, czy Konwencja jest zgodna z Konstytucją.

 

Na posiedzeniu Senatu RP odbyła się debata i głosowanie nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule 11 maja 2011. Ostatecznie za jej ratyfikacją opowiedziało się 49 senatorów, 38 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

6 lutego Sejm RP przyjął ustawę o ratyfikacji „antyprzemocowej” konwencji. Jej uchwalenie nie oznacza jeszcze ratyfikowania Konwencji, ale upoważnia do tego prezydenta RP.

W lutym Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wyraziło swój zdecydowany sprzeciw wobec tych inicjatyw państwa, "które prowadzą do destrukcji ideału małżeństwa i rzeczywistości rodziny", m.in. Konwencji CAHVIO.

„Z całą mocą podkreślamy, że przemoc – zarówno wobec kobiet, jak i dzieci czy mężczyzn – jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich. Wspomniana Konwencja nie wnosi jednak żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. Natomiast wiąże ona zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z błędami czy słabościami konkretnych ludzi. W zmianie modelu społecznego z tego, który nawiązuje do tradycji i kultury chrześcijańskiej, na pełen swobody i samorealizacji model wynikający z kultury lewicowo-laickiej, dostrzega możliwość likwidacji przyczyn przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Najbardziej zdumiewający jest tymczasem fakt, że to właśnie w takich społeczeństwach w Europie odnotowuje się najwyższy poziom stosowania tego rodzaju przemocy” – podkreślili polscy biskupi.

W swoim stanowisku zwrócili też uwagę, iż Konwencja nie promuje zwalczania rzeczywistych przyczyn przemocy, którymi są: alkoholizm, coraz szersze upowszechnianie brutalnej przemocy i pornografii w dostępnej kulturze masowej. „Jej założenia wynikają ze skrajnej, neomarksistowskiej ideologii gender. Narusza także suwerenność Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny przez nadanie uprawnień kontrolnych pozbawionemu jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej komitetowi tzw. ekspertów, który ma określać, jakie standardy w polityce prawnej, edukacyjnej i wychowawczej ma realizować Polska oraz rozliczać nasz kraj z opieszałości w zmianie wciąż jeszcze obecnego tradycyjnego modelu społeczeństwa” – przestrzegł episkopat polski.


awo / Warszawa

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Debata Walentynkowa: “czystość nie jest dziś w modzie”

Po raz siódmy środowiska studenckie spotkały się z ekspertami na poznańskiej Debacie Walentynkowej

Polub nas na Facebooku!

W tym roku odbyła się ona w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej 4 marca wieczorem pod hasłem „Czystość, a komu to potrzebne?”.

Debatę, w której wzięło udział blisko pół tysiąca młodych ludzi zorganizowało Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Politechnice Poznańskiej. Do udziału w spotkaniu zaproszono Dominikę Figurską – aktorkę filmową i teatralną, mamę piątki dzieci, która wraz z mężem wspiera akcje Fundacji Pro i która nie wstydzi się mówić publicznie o tym, że to wiara odgrywa ważną rolę w życiu jej rodziny. – Do czystości trzeba wychowywać od dziecka, praktycznie od urodzenia – zaznaczyła Figurska. Jej zdaniem przyczyną tego, że czystość nie jest dziś w modzie i że młodzi jej nie czują, leży właśnie w domu rodzinnym.

Uczestnicząca w debacie Bogna Białecka, psycholog, specjalistka w dziedzinie rozwoju człowieka oraz autorka wielu książek o tej tematyce, przytoczyła natomiast wyniki badań, które jednoznacznie stwierdzają, że pary, które nie współżyją ze sobą przed zawarciem związku małżeńskiego, znacznie rzadziej się rozstają i rozwodzą – to stosunek 2 proc. par do 50 proc., kiedy to młodzi żyją na „kocią łapę”.

Z kolei ks. Jacek Rogalski, były wieloletni duszpasterz akademicki przy parafii św. Rocha w Poznaniu, zwrócił uwagę, że jeżeli młody człowiek nie odkryje własnej wartości, to swoje ciało będzie traktował jak towar. – Takie podejście lansowane jest m.in. w mediach, które bardzo często wyśmiewają ją i uprzedmiotowiają człowieka. Dla mediów jesteśmy bowiem tylko klientem, któremu wystarczy dobrze sprzedać towar, niezależnie od tego, co jest sprzedawane – stwierdził ks. Rogalski.

Doradził również dziewczynom, które chłopak namawia do współżycia przed ślubem i które nie są w stanie przekonać go do zachowania czystości, że lepiej będzie dla nich, jeśli po prostu go zostawią.

Zaproszeni goście zachęcili również studentów do jak najlepszego wykorzystania czasu przedmałżeńskiego i nie obawiania się stawiania „drugiej połowie” wymagań, co przyniesie efekty w ich dalszym wspólnym życiu.

Debaty Walentynkowe to inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży o zasięgu krajowym, która największą popularnością cieszy się w ośrodkach akademickich. – Tematy są różne, ale idea jest wspólna: głębsza refleksja nad relacjami damsko- męskimi, rozważenie wątpliwości i rozwiązywanie problemów, jakie się z nimi wiążą – wyjaśnił Tomasz Kasprzak, rzecznik prasowy i członek delegat Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej.


bt / Poznań

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap