Katolickie parafie wydały 2,7 tys. czasopism – RAPORT

W Polsce wydawanych jest ponad 500 czasopism o tematyce religijno-teologicznej. Katolickie parafie wydały w ub. roku w wersji papierowej 2,7 tys. tytułów periodyków o łącznym nakładzie 13,9 mln egz. Kościoły i związki wyznaniowe prowadzą też w naszym kraju aktywną działalność muzealną - wynika z raportu "Kultura w 2016 r." opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Krakowie.

Polub nas na Facebooku!

Raport „Kultura w 2016 r.” przedstawia wybrane obszary działalności instytucji kultury w Polsce oraz wskaźniki dotyczące uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych. Porusza m.in. kwestię kondycji rynku wydawniczego, kinematografii, wydatków na kulturę i instytucji muzealnych oraz radiofonii i telewizji.

Na rynku wydawniczym książek i broszur w 2016 r odnotowano wzrost liczby wydawanych tytułów. W stosunku do 2015 r. liczba tytułów wydawnictw nieperiodycznych zwiększyła się o 2,3%, wzrosła również, w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba tytułów wydań pierwszych (o 1,1%), które stanowiły 90,3% wszystkich wydanych pozycji.

W 2016 r. nieznacznie zmniejszyła się liczba wydawanych w Polsce tytułów czasopism – o 25 w stosunku do roku poprzedniego (z 7 132 w 2015 r. do 7 107 w 2016 r.). Dominującą grupą tytułów wydawanych czasopism według działów klasyfikacji UNESCO były tytuły z działu „Socjologia. Statystyka” – 2 227 tytułów (31,3% wszystkich tytułów czasopism), „Nauki medyczne. Zdrowie publiczne” – 508 tytułów (7,1%) oraz „Religia. Teologia” – 505 tytułów (7,1%).

 

W raporcie, za Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego, zebrano także informacje dotyczące wydawnictw parafialnych w 2016 r.

Parafie Kościoła katolickiego wydały w wersji papierowej 2,7 tys. tytułów czasopism o łącznym nakładzie 13,9 mln egz. Opublikowano 0,4 tys. tytułów książek i 2,0 tys. tytułów broszur w nakładzie – odpowiednio: 386,2 tys. i 2 566,0 tys. egz. Wśród innych wydawnictw papierowych (2,3 tys. tytułów w nakładzie 3 139,9 tys. egz) takich jak kalendarze, informatory, modlitewniki, śpiewniki, kartki świąteczne etc., 25% stanowiły kalendarze parafialne, a 24% informatory i foldery.

 

W wersji elektronicznej parafie wydały 675 tytułów czasopism (w tym 634 tytuły udostępniono na stronie internetowej), 21 tytułów książek i 93 tytuły broszur (w tym łącznie 103 tytuły udostępniono w Internecie) oraz 662 tytuły innych wydawnictw (w tym 659 zamieszczono na stornie internetowej).

 

Własną stronę internetową w 2016 r. posiadało 55,1% parafii (a 6,2% – w przygotowaniu), najwięcej w woj. śląskim (72,7% parafii) i małopolskim (66,0%). Własny profil na portalach społecznościowych (głównie na Facebooku) posiadało 16,5% parafii, najwięcej w woj. mazowieckim (21,0%) i zachodniopomorskim (20,5%).

 

Kościoły i związki wyznaniowe – ze względu na dziedzictwo materialne, jakim dysponują – są także podmiotami prowadzącymi bardzo aktywną działalność muzealną.

Według ustawy z 1996 r. o muzeach, taki mianem określane są jednostki organizacyjne nienastawione na osiąganie zysku, których celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury oraz umożliwianie korzystania ze zbiorów.

Oprócz państwa, właścicielami i organizatorami muzeów mogą być organizacje społeczne, fundacje czy Kościoły i związki wyznaniowe.

 

Według stanu z 31 grudnia 2016 r., w Polsce prowadziły działalność 944 muzea (łącznie z oddziałami), o 18 więcej niż w 2015 r., z czego 79,6% należało do sektora publicznego. Organizatorem zdecydowanej większości instytucji publicznych były jednostki samorządu terytorialnego (80,6%).

W ramach sektora prywatnego organizatorami muzeów były najczęściej osoby fizyczne (przeszło 1/3 prywatnych muzeów), organizacje społeczne, polityczne i związki zawodowe (31%) oraz Kościoły i związki wyznaniowe (prawie co szóste).

Muzea o najwyższej frekwencji w ub. roku to: Muzeum Pałac w Wilanowie w Warszawie (prawie 3,1 mln zwiedzających), Muzeum Łazienki Królewskie – Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie (2,1 mln) i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (2,05 mln). Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i Muzeum Powstania Warszawskiego zwiedziło odpowiednio 583 tys. i 554 tys. osób.

 

Na 26. miejscu sklasyfikowano Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z 267 tys. zwiedzających.

W aneksach do raportu wskazano, że kościelne instytucje (m.in. diecezje, zakony i zgromadzenia zakonne) są ponadto kustoszami wielu obiektów uznanych za pomniki historii oraz wpisanych na listę UNESCO.

Do tych pierwszych należą m.in. zespół opactwa benedyktynów w Lubiniu, Święty Krzyż, Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny czy katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie.

Do tych drugich – m.in. kalwaryjski park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej, kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, czy cerkwie greckokatolickie w Owczarach, Powroźniku czy Turzańsku.

 

Raport “Kultura w 2016 r.” jest dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.


lk / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Tu jest siła, której potrzebuje Polska

W Gietrzwałdzie zakończyły się główne uroczystości 140. rocznicy objawień Matki Bożej i 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W homilii prymas Polski abp Wojciech Polak zwrócił uwagę, że w Gietrzwałdzie jest siła, która uspokaja, jednoczy i raduje Polaków.

Polub nas na Facebooku!

We wstępie liturgii metropolita warmiński abp Józef Górzyński przypomniał znaczenie Gietrzwałdu na duchowej mapie Polski. – Orędzie gietrzwałdzkie, wzywające do modlitwy i przemiany życia, stało się wezwaniem po pokoju i wolności, ale również umocnieniem i pomocą w walce pomocom w walce – przypomniał metropolita warmiński. Wskazał, że objawiająca się w Gietrzwałdzie Maryja wskazała Polakom i całemu światu drogę do przemiany życia przez modlitwę, zwłaszcza różańcem.

Homilię podczas uroczystości wygłosił prymas Polski abp Wojciech Polak. Metropolita gnieźnieński przypomniał, że Gietrzwałd, zgodnie z wolą Matki Bożej jest miejscem, gdzie pielgrzymowali i pielgrzymują wierni “z bliska i z daleka”. – Pielgrzymowali więc Polacy ze wszystkich zaborów, ale też – jak opowiadają kroniki gietrzwałdzkie – Niemcy, Kaszubi, Mazurzy i Litwini – wymienił prymas.

– Nie tylko jednak pielgrzymowali. Brali do swej ręki różaniec i modlili się o odnowę ducha, o nawrócenie serca, o pojednanie i zgodę, o trzeźwość i wolność od pychy, o wzajemne przebaczenie i w wielu innych intencjach osobistych, rodzinnych i narodowych – wymienił hierarcha, wskazując że było to wyraźnym życzeniem Maryi, wypowiedzianym w tym miejscu dwóm nastolatkom – Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej.

Abp Polak przypomniał słowa kard. Stefana Wyszyńskiego, który 50 lat temu koronował w tym miejscu wizerunek Madonny: “ożywieni tym, czego tutaj wspólnie doświadczyliśmy poniesiemy na całą polską ziemię chwałę Maryi Gietrzwałdzkiej, ale musimy z tej uroczystości zabrać coś ze sobą”. Prymas wskazał, że tym, czego najbardziej nam dziś potrzeba jest siła, która bez gwałtu i przemocy wszystko uspokaja, jednoczy, raduje.

– Takiej właśnie siły tak bardzo dziś potrzeba! Potrzeba nam tej siły w naszym życiu rodzinnym, osobistym i społecznym, siły prawdziwie nas jednoczącej, a przy tym pełnej pokoju. (…) Ona jest tutaj, w Gietrzwałdzie. Jest tutaj od wieków i przez wieki. Jest tutaj dla wszystkich i dla każdego. Tutaj jest siła dla tego, co Polskę stanowi, i w Tobie i we mnie, i w nas wszystkich razem – stwierdził abp. Polak.

Wyjaśnił, że jest to siła Królowej, która jest Matką. – Siła Niepokalanej, która nadal mówi, że tak się stanie, jeśli ludzie gorliwie będą się modlić i nawracać, i pokutować, i spowiadać, i dźwigać z nałogów, i podejmować walkę z naszymi wadami i przyzwyczajeniami. I będą z nadzieją wciąż wierzyć i ufać, że siła jest w Bogu, a nie w nas samych – podkreślił.

– W tylu miejscach i w tylu sytuacjach mówimy, że jesteśmy tak bardzo podzieleni i skłóceni. Tyle razy ostrzegamy siebie nawzajem, że jest to bardzo niebezpieczne i niszczące, niepotrzebne i ośmieszające nas w oczach innych. Tyle razy powtarzamy, że trzeba to zmienić, że musimy postępować inaczej, że dość już tego, byśmy się tak sami z premedytacją i determinacją niszczyli – mówił prymas Polski.

Hierarcha zwrócił także okazję na kontekst objawień maryjnych w Gietrzwałdzie. – Jak wiemy, był to dla naszej Ojczyzny czas wielkiej próby. Polski nie było wówczas na mapach Europy i świata. Po upadku powstania styczniowego w 1863 roku, naród nasz doświadczał szczególnie bolesnego upokorzenia – mówił prymas.

Wskazał, że zaledwie na kilka lat przed maryjnymi objawieniami w Gietrzwałdzie, na Warmii zakazano we wszystkich szkołach języka polskiego i wyrzucano stąd niepokornych kapłanów i zgromadzenia religijne. -W tych trudnych dniach Bóg nie opuścił swojego ludu. Z ust Niepokalanej padły przecież i te słowa: nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was – przypomniał abp Polak.

Pozdrowienia dla uczestników uroczystości skierował papież Franciszek. W specjalnym liście ojciec święty przekazał pasterskie błogosławieństwo i zachęcił do odczytywania na nowo orędzia Matki Bożej, które jako jedyne Polsce, oficjalnie i uroczyście zostało potwierdzone przez autorytet Stolicy Apostolskiej.

Minister Kancelarii Prezydenta RP odczytał list prezydenta Andrzeja Dudę. Prezydent zwrócił uwagę, że objawienia Maryjne mają szczególne znaczenie dla naszego kraju, nie tylko w względzie religijnym, ale także patriotycznym. – Wielka rola przesłania gietrzwałdzkiego została doceniona przez uroczystości koronacyjne w 1957 roku oraz zatwierdzenie objawień przez Stolicę Apostolską – przypomniał Andrzej Duda.

W gietrzwałdzkich wydarzeniach z okazji 140. rocznicy objawień Matki Bożej i 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej uczestniczyli polscy biskupi, m.in. metropolita warmiński abp Józef Górzyński, metropolita częstochowski abp Wacław Depo i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński. Do Gietrzwałdu przybył również generał Zakonu Kanoników Regularnych.

Mszę świętą poprzedziła procesja z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Gietrzwałd jest do dziś jedynym miejscem w Polsce, gdzie objawienia maryjne zostały zatwierdzone przez Kościół i jednym z dwunastu na świecie, które Stolica Apostolska uznała za miejsce autentycznych objawień Matki Bożej. Od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Maryja 160 razy objawiała się w tam dwóm dziewczynkom: Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej.

Od 27 czerwca br. trwały w Gietrzwałdzie jubileuszowe obchody, które poprzedziło roczne przygotowanie do tych wydarzeń.


mip / Gietrzwałd (KAI)

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap