Prof. Mazurkiewicz: mamy prawo do sprzeciwu sumienia

„Sumienie w życiu prywatnym i publicznym” to temat jednej z najciekawszych Katechez Warszawskich w sezonie jesiennym. W stołecznym kościele akademickim św. Anny wygłosił ją ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, wybitny politolog, który w przeszłości pełnił funkcję sekretarza generalnego Komisji Episkopatów Wspólnot Europejskich.

Polub nas na Facebooku!

W praworządnym państwie na ogół wystarczy działać zgodnie z prawem, ale nigdy nie ma i nie będzie takiej sytuacji, żeby można było prawu i polityce bezgranicznie zaufać. Wysiłek naszych sumień jest więc nieustannie potrzebny – podkreślił w katechezie ks. prof. Mazurkiewicz.

Wybitny politolog przypomniał, że władza sprawowana jest za pośrednictwem narzędzia jakim jest prawo, ale ma ono służyć dobru. – Dzięki rozumowi człowiek może odkrywać to, co służy dobru wspólnemu. W momencie gdy prawo przestaje mu służyć, ustaje wówczas obowiązek moralnego posłuszeństwa władzy – wyjaśniał. Ustawy dopuszczające przerywanie ciąży czy eutanazję nie zasługują, z punktu widzenia filozofii i moralności, aby nazywać je prawem. Rodzi się wręcz obowiązek przeciwdziałania takiemu prawu – mówił.

Ks. prof. Mazurkiewicz poruszył także kwestię korzystania z prawa do sprzeciwu sumienia. Mówił m.in., że prawo to powinno być wpisane w system prawny, a w praworządnym państwie człowiek nie powinien być karany za jego stosowanie. – Taki człowiek nie jest gorszym ale lepszym kandydatem np. na dyrektora szpitala – zauważył.

Prelegent wskazał, że prawo do sprzeciwu sumienia zostało bardzo szczegółowo opisane w „Kompendium nauki społecznej Kościoła”. Pojawiło się ono w kontekście służby wojskowej i prawa do odmówienia jej ze względu na sprzeciw sumienia wobec działań, które mogą prowadzić do śmierci człowieka. – Kościół podkreśla, że odmawiając służby wojskowej powinno się podjąć się alternatywne zobowiązanie w stosunku do państwa – przypomniał.

Ekspert katolickiej nauki społecznej dodał też, że prawo sprzeciwu sumienia zagwarantowane jest pracownikom służby zdrowia a kwestią otwartą jest pytanie na ile powinno być rozciągane na inne grupy społeczne – np. farmaceutów, którzy sprzedają w aptece np. środki wczesnoporonne.

Ks. prof. Mazurkiewicz zapewnił, że Kościół podchodzi w sposób poważny do zagadnienia sprzeciwu sumienia a prawo to przysługuje każdemu katolikowi w Kościele. – Może się zdarzyć również w Kościele, że ktoś uzna, iż nie może w sumieniu uczynić czegoś, czego oczekują od niego jego przełożeni – mówił, przywołując przykłady św. Katarzyny Sieneńskiej i australijskiej zakonnicy św. Mary Mc Killop, która mimo, że została za to ekskomunikowana odmówiła porzucenia Aborygenów, którymi się zajmowała. – Po latach okazało się, że to ona miała rację, a ona została ogłoszona pierwszą australijską świętą – dodał.

Prelegent mówił też o tym, że w życiu chrześcijanina nie może być dwóch równoległych nurtów. – Etyka i wiara to nie jest dorożka, do której się wsiada i wysiada, ale obejmuje nas całych, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy – w sferze prywatnej czy publicznej – mówił.

Po katechezie rozpoczęła się dyskusja panelowa, w której do ks. prof. Mazurkiewicza dołączył dr hab. Michał Królikowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Do listopada br był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Katechezy Warszawskie to cykl konferencji formacyjnych skierowanych ku pogłębieniu znajomości nauki Kościoła. Właśnie trwa ich pierwszy, jesienny sezon. Co czwartek są wygłaszane w kościele akademickim św. Anny o godz. 19.30.

Celem Katechez Warszawskich jest pozytywny przekaz wiary i prezentacja nauki Kościoła. Sześć tegorocznych jesiennych katechez poświęconych jest tematowi sumienia. Pierwsza miała miejsce 23 października, ostatnią z tego cyklu zaplanowano na 27 listopada.

Katechezy skierowane są przede wszystkim do dorosłych. – Dzieci i młodzież mają dostęp do katechezy, studenci uczestniczą w duszpasterstwach akademickich. W praktyce zatem katechezy pozbawieni są ci, którzy bardzo jej potrzebują – to znaczy dorośli. Codzienne życie dostarcza im wielu pytań, wątpliwości i pragnienia pogłębienia własnej wiedzy religijnej i wiary” – powiedział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.


awo / Warszawa

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Honoris causa dla kard. Dziwisza

Kard. Stanisław Dziwisz otrzyma dziś godność doktora honoris causa Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie. Tytuł ten został przyznany metropolicie krakowskiemu na wniosek Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego

Polub nas na Facebooku!

Rzecznik prasowy archieparchii w Preszowie ks. Ľubomír Petrík przekazał, że władze preszowskiej uczelni doceniły starania kard. Dziwisza o zachowanie prawdy, pokoju i sprawiedliwości a także jego osobisty wkład w budowanie dobrych relacji między archidiecezją krakowską a preszowską archieparchią.

Tytuł doktora honoris causa jest także wyrazem wdzięczności za pomoc, jaką Kościół krakowski ukazuje pracownikom naukowym Uniwersytetu w Preszowie, zarówno kapłanom, jak i świeckim, m.in. poprzez przyjmowanie ich w swoich instytucjach edukacyjnych, jak np. w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Uroczystość odbędzie się w auli Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego Preszowskiego Uniwersytetu podczas posiedzenia Rady Naukowej z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego oraz hierarchów Kościoła. Tytuł doktora honoris causa kard. Stanisławowi Dziwiszowi nada rektor Preszowskiego Uniwersytetu prof. René Matlovič.

Święto akademickie będzie częścią Kongresu rodziny, który trwa od 11 do 13 listopada br. w ramach obchodów Roku Rodziny ogłoszonego w preszowskiej archieparchi przez arcybiskupa Preszowa i metropolity Jána Babjaka SJ.


pra / Preszow

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap