Jak rozmawiać z osobami podważającymi naszą wiarę?

„Jeśli mamy naszą wiarę dobrze przemyślaną i jeśli praktyka tej wiary jest dobra, nie powinniśmy się obawiać polemiki z tymi, którzy podważają naszą wiarę” – zauważył patrolog, ks. dr hab. Krzysztof Sordyl.

Polub nas na Facebooku!

Ks. Sordyl poprowadził 19 września kolejny wykład w bazylice hałcnowskiej z cyklu „Katechezy dla dorosłych”. Był to pierwszy po wakacjach wykład poświęcony Składowi Apostolskiemu. Spotkania mają na celu nie tylko odświeżenie i pogłębienie wiary, ale także są okazją do poznania najważniejszych nurtów współczesnej teologii.

Ks. Krzysztof, doktor nauk teologicznych w zakresie patrologii, który studiował w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie, zauważył, jak cenna może być polemika z kimś, kto dyskutuje z wyznawanymi artykułami wiary.

 

„Tak naprawdę ktoś, kto podważa pewne artykuły wiary, kwestionuje je, zmusza nas do pogłębionej refleksji, do tego, żeby zadać sobie jeszcze raz pytanie: dlaczego Kościół wierzy, tak jak wierzy? Albo wracając do tego, co powiedział kard. Henry Newman: dlaczego wierzymy w takiego Boga, a w innego Boga nie wierzymy? – argumentował wykładowca.

Przedmiotem rozważań 43-letniego duchownego, pracującego jako katecheta w Andrychowie, był kolejny, 6. artykuł Składu Apostolskiego – „Wierzę, że wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego”.

Prelegent zastanawiając się nad tymi słowami, podkreślił, że czym innym jest chwała Chrystusa zmartwychwstałego, czym innym zaś chwała Chrystusa wywyższonego „po prawicy Ojca”. Wykładowca wyjaśnił, że Chrystus wynosząc naszą ludzką naturę do chwały nieba, przypomina nam, że człowieczeństwo nie ma samo w sobie takiej mocy, by osiągnąć chwałę Ojca.

„Dzięki temu, że Chrystus nas poprzedził, że wyniósł nasze człowieczeństwo do chwały nieba, każdy z nas tak naprawdę zostanie wyniesiony do chwały po zmartwychwstaniu – w swojej duszy i w swoim ciele” – wskazał duchowny, zaznaczając, że Pan Jezus przyjmując ludzkie ciało, dokonuje afirmacji materii. „Jesteśmy bytem duchowo-cielesnym” – dodał i wyjaśnił, że chwała wniebowstąpienia Jezusa polega na tym, iż Syn Boży wstępuje do rzeczywistości chwały wraz z ludzką naturą, jako człowiek.

 

Przy okazji autor pracy „Pryscylianizm. Teologia i historia” zwrócił uwagę na skomplikowany temat teologiczny, jakim jest odniesienie wniebowstąpienia Chrystusa do kwestii niezmienności Boga.

Zdaniem duchownego, żeby zrozumieć, co to znaczy „siedzi po prawicy Ojca”, należy przyjrzeć się funkcji Chrystusa jako Pośrednika – uwielbionego, zmartwychwstałego i Tego, który wstąpił do nieba.

„W niebie Chrystus nieustannie wstawia się za nami, czyli za tymi, którzy zbliżają się do Boga. Jako Arcykapłan dóbr wszystkich, Chrystus stanowi centrum. Siedzący po prawicy Ojca jest głównym celebransem liturgii niebieskiej, która czci samego Ojca” – podkreślił katecheta, cytując Hansa Urs von Balthasara.

Wskazał również na konsekwencje wniebowstąpienia Jezusa. Przypomniał, że wydarzenie daje początek królestwu Mesjasza i stanowi wypełnienie wizji proroka Daniela, dotyczącej Syna Człowieczego – „Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn. 7,14).

Ks. Sordyl nawiązał do słów kard. Henry’ego Newmana o tym, co należy do istotnych treści naszej wiary. „W jakiego Chrystusa wierzymy, a w jakiego Chrystusa nie wierzymy? Wierzymy w Chrystusa, który przyjmując ludzkie ciało, wyniósł je do chwały nieba. Zasiadł po prawicy Boga i tam żyje i króluje, i wstawia się za nami” – podkreślił.

Na koniec ks. Sordyl odpowiadał na pytania zebranych słuchaczy.

Ks. Sordyl, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, odbył studia specjalistyczne z zakresu patrologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zakończone licencjatem z teologii w 2004 r. oraz stopniem doktora nauk teologicznych w zakresie patrologii w 2007 r. Tematem pracy było „Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w De Trinitate”. W roku 2008 kapłan podjął studia w Rzymie w Instytucie Patrystycznym Augustinianum, gdzie przygotowywał materiały do pracy habilitacyjnej poświęconej pojmowaniu Boga, człowieka i świata przez Pryscyliana.


(KAI) rk / Bielsko-biała

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Bp Romuald Kamiński koadiutorem diecezji warszawsko-praskiej

Zgodnie z prawem kanonicznym bp Romuald Kamiński, dotychczasowy bp pomocniczy diecezji ełckiej objął urząd koadiutora diecezji warszawsko-praskiej. Procedura odbyła się w obecności ordynariusza diecezji abp Henryka Hosera oraz członków kolegium konsultorów w siedzibie kurii. – Przyjmuję decyzję Ojca Świętego w duchu pokory i zawierzenia Bogu – powiedział bp Romuald Kamiński.

Polub nas na Facebooku!

Nowo mianowany koadiutor przyznał, że wraca do Kościoła, który jest mu znany i bliski sercu. – Powracam do tego grona, z którym pięknie mi się żyło i pracowało. Były to lata bardzo bogate w owocne duchowe, dlatego też z radością i zaufaniem Bogu zdecydowałem się przyjąć nową posługę – powiedział bp Kamiński.

Poprosił jednocześnie, by “to, co kiedyś było piękne – nie zmarniało”. – Byśmy razem mogli budować Królestwo Boże. Innych racji nie ma – podkreślił duchowny.

– Przygarnijcie mnie. Niech zarówno grunt, jak i czasu w których przychodzi nam żyć i wspólnie pracować pozostaną spokojne – wyraził nadzieję nowo mianowany w diecezji warszawsko-praskiej koadiutor.

Prosząc o modlitwę w jego intencji, abp Henryk Hoser wyraził radość, że sprawy Kościoła lokalnego i perspektywy jego rozwoju zostaną przekazane w duchu dialogu.

Podkreślił, że w dzisiejszym świecie głos Kościoła musi być wyraźny. – Działamy w rzeczywistości mocno zdechrystianizowanej, stąd nasza pozycja i postawa muszą być czytelne i zdecydowana by głosić to co Kościół ma w swojej doktrynie i tradycji, zarówno jeśli chodzi o rzeczywistość teologiczną, jak i postępowanie moralne – powiedział abp Hoser.

Bp Romuald Kamiński przez wiele lat związany był najpierw z archidiecezją warszawską, a następnie z diecezją warszawsko-praską jako kanclerz jej kurii.

W Episkopacie pełnił funkcję delegata ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów.

Obecnie jest członkiem Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rady ds. Rodziny, Rady ds. Dialogu Religijnego i Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.

 


mag / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap