Nasze projekty

Jak rozmawiać z osobami podważającymi naszą wiarę?

„Jeśli mamy naszą wiarę dobrze przemyślaną i jeśli praktyka tej wiary jest dobra, nie powinniśmy się obawiać polemiki z tymi, którzy podważają naszą wiarę” – zauważył patrolog, ks. dr hab. Krzysztof Sordyl.

Ks. Sordyl poprowadził 19 września kolejny wykład w bazylice hałcnowskiej z cyklu „Katechezy dla dorosłych”. Był to pierwszy po wakacjach wykład poświęcony Składowi Apostolskiemu. Spotkania mają na celu nie tylko odświeżenie i pogłębienie wiary, ale także są okazją do poznania najważniejszych nurtów współczesnej teologii.

Ks. Krzysztof, doktor nauk teologicznych w zakresie patrologii, który studiował w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie, zauważył, jak cenna może być polemika z kimś, kto dyskutuje z wyznawanymi artykułami wiary.

„Tak naprawdę ktoś, kto podważa pewne artykuły wiary, kwestionuje je, zmusza nas do pogłębionej refleksji, do tego, żeby zadać sobie jeszcze raz pytanie: dlaczego Kościół wierzy, tak jak wierzy? Albo wracając do tego, co powiedział kard. Henry Newman: dlaczego wierzymy w takiego Boga, a w innego Boga nie wierzymy? – argumentował wykładowca.

Reklama

Przedmiotem rozważań 43-letniego duchownego, pracującego jako katecheta w Andrychowie, był kolejny, 6. artykuł Składu Apostolskiego – „Wierzę, że wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego”.

Prelegent zastanawiając się nad tymi słowami, podkreślił, że czym innym jest chwała Chrystusa zmartwychwstałego, czym innym zaś chwała Chrystusa wywyższonego „po prawicy Ojca”. Wykładowca wyjaśnił, że Chrystus wynosząc naszą ludzką naturę do chwały nieba, przypomina nam, że człowieczeństwo nie ma samo w sobie takiej mocy, by osiągnąć chwałę Ojca.

„Dzięki temu, że Chrystus nas poprzedził, że wyniósł nasze człowieczeństwo do chwały nieba, każdy z nas tak naprawdę zostanie wyniesiony do chwały po zmartwychwstaniu – w swojej duszy i w swoim ciele” – wskazał duchowny, zaznaczając, że Pan Jezus przyjmując ludzkie ciało, dokonuje afirmacji materii. „Jesteśmy bytem duchowo-cielesnym” – dodał i wyjaśnił, że chwała wniebowstąpienia Jezusa polega na tym, iż Syn Boży wstępuje do rzeczywistości chwały wraz z ludzką naturą, jako człowiek.

Reklama

Przy okazji autor pracy „Pryscylianizm. Teologia i historia” zwrócił uwagę na skomplikowany temat teologiczny, jakim jest odniesienie wniebowstąpienia Chrystusa do kwestii niezmienności Boga.

Zdaniem duchownego, żeby zrozumieć, co to znaczy „siedzi po prawicy Ojca”, należy przyjrzeć się funkcji Chrystusa jako Pośrednika – uwielbionego, zmartwychwstałego i Tego, który wstąpił do nieba.

Reklama

„W niebie Chrystus nieustannie wstawia się za nami, czyli za tymi, którzy zbliżają się do Boga. Jako Arcykapłan dóbr wszystkich, Chrystus stanowi centrum. Siedzący po prawicy Ojca jest głównym celebransem liturgii niebieskiej, która czci samego Ojca” – podkreślił katecheta, cytując Hansa Urs von Balthasara.

Wskazał również na konsekwencje wniebowstąpienia Jezusa. Przypomniał, że wydarzenie daje początek królestwu Mesjasza i stanowi wypełnienie wizji proroka Daniela, dotyczącej Syna Człowieczego – „Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn. 7,14).

Ks. Sordyl nawiązał do słów kard. Henry’ego Newmana o tym, co należy do istotnych treści naszej wiary. „W jakiego Chrystusa wierzymy, a w jakiego Chrystusa nie wierzymy? Wierzymy w Chrystusa, który przyjmując ludzkie ciało, wyniósł je do chwały nieba. Zasiadł po prawicy Boga i tam żyje i króluje, i wstawia się za nami” – podkreślił.

Na koniec ks. Sordyl odpowiadał na pytania zebranych słuchaczy.

Ks. Sordyl, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, odbył studia specjalistyczne z zakresu patrologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zakończone licencjatem z teologii w 2004 r. oraz stopniem doktora nauk teologicznych w zakresie patrologii w 2007 r. Tematem pracy było „Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w De Trinitate”. W roku 2008 kapłan podjął studia w Rzymie w Instytucie Patrystycznym Augustinianum, gdzie przygotowywał materiały do pracy habilitacyjnej poświęconej pojmowaniu Boga, człowieka i świata przez Pryscyliana.


(KAI) rk / Bielsko-biała

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stacja7use/domains/stacja7.pl/public_html/wp-content/themes/st7/inc/template-functions.php on line 784

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite