Ostrożnie ze spowiedzią wielkanocną. Najnowsze zalecenia bp. Libery

Co z Chrztami, ślubami, I Komuniami, spowiedzią wielkanocną? Biskup płocki Piotr Libera wydał nowe zarządzenie regulujące sprawowanie czynności liturgicznych w obecnym stanie epidemii, w tym celebracji Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Polub nas na Facebooku!

W trosce o zdrowie i odpowiedzialność za innych, biskup płocki Piotr Libera wydał zarządzenie regulujące wykonywanie w kościołach diecezji czynności liturgicznych, związanych z trwającym stanem pandemii koronawirusa. Przedłuża w nim do 12 kwietnia, czyli do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, możliwość skorzystania z dyspensy od obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy św. Przypomina, że tą dyspensą objęte są również dzieci i młodzież.

W czasie trwania stanu epidemii osoby uczestniczące w liturgii Mszy św. za pomocą mediów mogą korzystać z daru Komunii duchowej. Specjalna instrukcja, jak ją praktykować, zostanie udostępniona w mediach diecezjalnych, do pobrania i rozpowszechniania wśród wiernych.

W zarządzeniu podkreśla się, że wszystkie liturgie, którym będą przewodniczyć biskupi, będą transmitowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej oraz na kanale KRDP na YouTube. Parafie powinny tak zorganizować celebracje Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, aby wierni mogli w nich uczestniczyć za pośrednictwem mediów. Warto przypomnieć wiernym, że nieobecność na liturgiach Wielkiego Tygodnia nie powoduje grzechu.

Z powodu pandemii w parafiach diecezji płockiej w Niedzielę Palmową nie będzie tradycyjnej procesji z palmami. Z kolei w Wielki Czwartek Msza św. krzyżma odbędzie się bez udziału księży z diecezji. Po zakończeniu pandemii zostanie zorganizowana specjalna Msza św. dziękczynna z udziałem kapłanów, z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich.

Jeśli chodzi o obchody Triduum Paschalnego, to w czasie wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej nie będzie obrzędu „mandatum”, czyli obmycia nóg. Na końcu liturgii Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum, jego adoracja indywidualna może odbywać się do godz. 20.00. Z kolei w Wielki Piątek Męki Pańskiej w czasie adoracji krzyża wierni nie będą go całować. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony bez procesji do symbolicznego Grobu Pańskiego, jego adoracja indywidualna może potrwać do godz. 21.00.

Wielką Sobotę w kościołach czy innych miejscach nie będzie tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. W zamian za to w każdej rodzinie powinno zostać odmówione błogosławieństwo stołu. Jego treść będzie dostępna w mediach społecznościowych i internecie oraz na kartkach, rozłożonych w kościołach lub innych miejscach, aby wierni mogli zabrać je do domów.

Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim może trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Przy Grobie Pańskim nie mogą pełnić warty strażacy ani inne służby.

Wigilię Paschalną można rozpocząć najwcześniej o godz. 20.00, bez uprzedniego rozpalenia ogniska. Liturgia zostanie skrócona, odbędzie się bez poświęcenia wody i pokropienia wiernych. Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie procesji rezurekcyjnych. Jeśli wierni będą chcieli otrzymać w kościele wodę święconą, może być ona dystrybuowana jedynie w małych butelkach, bez czerpania jej przez wiernych.

Jeśli chodzi o spowiedź wielkanocną, to władza diecezjalna zaleca „daleko idącą ostrożność”. Konfesjonał musi być zabezpieczony folią i często dezynfekowany. W miarę możliwości należy przystosować do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oddzielne, wentylowane kaplice lub pomieszczenia w obrębie kościoła (np. zakrystie) lub poza nim (np. sale parafialne). Spowiednik i penitent pozostaną oddzieleni od siebie przynajmniej 1,5 metra, możliwe jest użycie masek ochronnych. Wierny nie całuje stuły po przyjęciu sakramentu pokuty i pojednania.

Sugeruje się też praktykę żalu doskonałego. W formie elektronicznej zostaną udostępnione specjalne ulotki do przekazania wiernym, z instrukcją, jak wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego, z intencją przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy będzie to możliwe. Księża zobowiązani są przekazać wiernym, że spowiedź wielkanocną można odłożyć na czas po ustaniu pandemii. W Polsce spowiedź i Komunia Święta wielkanocna mogą być praktykowane przez wiernych aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 7 czerwca.

We wskazanym czasie w okresie po pandemii każda z parafii zorganizuje dzień spowiedzi, podczas którego wszyscy, którzy obecnie praktykują akt żalu doskonałego, będą mogli skorzystać indywidualnie z sakrament pokuty.

Ponadto bp Libera w zarządzeniu zaleca odłożenie sakrament chrztu św. dzieci, poza niebezpieczeństwem śmierci czy innymi ważnymi powodami. Jeśli jednak będzie miał miejsce, to najlepiej poza Eucharystią, z udziałem jednego dziecka, z użyciem nowo poświęconej wody. Kapłan udzielający sakramentu powinien mieć zdezynfekowane dłonie, pozostawać w dystansie od chrzczonego dziecka, rodziców i chrzestnych. Do Wielkanocy zostaje zawieszone sprawowanie sakramentu bierzmowania, a materiały dla kandydatów do bierzmowania trzeba przekazywać im za pośrednictwem internetu.

Nie zostało zawieszone przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej – ma się odbywać za pomocą mediów i internetu. Można korzystać z linków i pomocy, zamieszczonych na stronie internetowej wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej. Ostateczna decyzja co do liturgii Pierwszej Komunii Świętej zostanie podjęta po Wielkanocy, podobnie jak w przypadku Odnowień Przyrzeczeń Chrztu Świętego.

Gdy chodzi o sakrament małżeństwa, to można go udzielić, jeśli tak pragną narzeczeni. „Spotkania dla narzeczonych”, przygotowujące do przyjęcia sakramentu, prowadzone są obecnie za pośrednictwem internetu.

Jeśli chodzi o sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych, to należy go ograniczyć do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem bezpiecznej odległości od chorego, z użyciem maski ochronnej i jednorazowych rękawiczek ochronnych.

W przypadku pogrzebu, zależy zachować przepisy sanitarne władz państwowych. W uroczystości może wziąć udział jedynie najbliższa rodzina zmarłego. Pogrzeb należy ograniczyć do stacji w kościele oraz stacji przy grobie. Nie wolno organizować modlitwy w domu oraz konduktu pogrzebowego na cmentarz. Trzeba organizować Msze św. pogrzebowe w kościołach (a nie w kaplicach) Jest też zakaz otwierania trumny, zarówno w świątyni, jak i na cmentarzu.

Nowe zarządzenie bp. Piotra Libery obowiązuje w diecezji płockiej od 23 marca.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Przewodniczący KEP prosi o ograniczenia do 5 osób na Mszach św.

W związku z najnowszymi wprowadzonymi przez rząd Polski przepisami, zakazującymi gromadzenia się skupisk ludzkich powyżej 5 osób, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki prosi o zastosowanie się w diecezjach do tych wytycznych.

Polub nas na Facebooku!

Publikujemy treść Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)


BP KEP/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap