Nowa wersja IV przykazania kościelnego

Konferencja Episkopatu Polski przyjęła nowelizację IV przykazania kościelnego dotyczącego postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Katolicy powinni zachować post we wszystkie piątki, zaś w czasie Wielkiego Postu także powstrzymać się od zabaw. W praktyce oznacza to, że piątki nadal mają zachować charakter pokutny, jednak zakaz uczestniczenia w zabawach został ograniczony do Wielkiego Postu. Nowa wersja tego przykazania kościelnego wraz z wykładnią została przeznaczona do promulgacji w czasie 364. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r.

Polub nas na Facebooku!

Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach” – przyjęto nowe brzmienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250).

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Kościół jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy poprawiły się opinie o działalności Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce – wynika z najnowszego raportu Centrum Badania Opinii Społecznych (CBOS). Kościół jest jedną z najlepiej ocenianych instytucji w naszym kraju.

Polub nas na Facebooku!

W okresie minionych sześciu miesięcy o 6 punktów (do 62 proc.) wzrosła liczba osób oceniających działalność Kościoła jako dobrą. Minimalnie – o 3 punkty i do 29 proc. – ubyło krytykujących.

We wszystkich analizowanych grupach, z wyjątkiem osób nieuczestniczących w praktykach religijnych, przeważają pozytywne opinie o działalności Kościoła jako instytucji.

W świetle najnowszego raportu CBOS poświęconego ocenie instytucji publicznych, Kościół katolicki należy – obok prezydenta RP czy głównych nadawców telewizyjnych – do instytucji ocenianych najlepiej.

Notowania głowy państwa zarejestrowane w marcu należą do najlepszych w czasie tej prezydentury. W ciągu ostatniego miesiąca wzrosła (o 5 punktów, do 71 proc.) grupa respondentów dobrze oceniających sprawowanie urzędu prezydenta przez Bronisława Komorowskiego. Odsetek osób krytykujących jego działalność pozostał jednak stabilny
(19 proc.), ubyło natomiast badanych niepotrafiących jej ocenić (z 14 do 10 proc.).

W ocenach funkcjonowania nadawców radiowych, o których także pytano w badaniu dominują opinie pozytywne. Wyjątkiem jest Radio Maryja, co do którego zdania są podzielone: blisko jedna trzecia respondentów dobrze ocenia jego działalność (30 proc. od września wzrost o 7 punktów), ale krytykuje ją niemal tyle samo (29 proc.)

Najlepiej postrzegana jest działalność Polskiego Radia (77 proc.).

W marcu nadal przeważają negatywne oceny pracy parlamentu, ale – ogólnie rzecz biorąc – rejestruje się poprawę jego notowań. Może to wynikać ze społecznej percepcji postawy polskiej klasy politycznej wobec wydarzeń na Ukrainie – zauważa CBOS.

Od lutego wzrósł odsetek osób wypowiadających się pozytywnie o pracy posłów (o 7 punktów, do 23 proc.), w zbliżonym stopniu zwiększył się również odsetek tych, które są zadowolone z pracy senatorów (o 6 punktów, do 26 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 6–12 marca 2014 roku na liczącej 1098 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.


tk / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap