Posted by & filed under .

Młodzież, rodzina, powołania, Caritas, ludzkie biedy i nędze