Luteranie i reformowani na połączonej sesji Synodów

Wspólne przesłanie Synodów dwóch Kościołów protestanckich w Polsce nt. jubileuszu 500 lat Reformacji będzie jednym z owoców rozpoczynającej się dziś (14 października) po południu w Cieszynie połączonej sesji Synodów – 10. nadzwyczajnej sesji XIII Synodu Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP oraz 2. sesji XXIV Synodu Kościoła ewangelicko-reformowanego w RP.

Polub nas na Facebooku!

Obrady rozpocznie nabożeństwo w piątek o godz. 16.00 w kościele Jezusowym. Kazanie wygłosi prezes Synodu ks. dr Grzegorz Giemza.
Jak poinformowała rzecznik Kościoła luterańskiego Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Synody spotkają się na wspólnej sesji 15 października w cieszyńskim Teatrze im. A. Mickiewicza oraz nabożeństwie 16 października o godz. 10.00 w kościele Jezusowym. Kazanie wygłosi bp Marek Izdebski, stojący na czele Kościoła ewangelicko-reformowanego w RP.
Podczas sesji zaprezentowany zostanie m.in. planowany obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji i zapowiedź jego najważniejszych wydarzeń.

 

Synod jest najwyższą władzą Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.
Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce skupia około 70 tys. wiernych. Służy w nim 161 duchownych w 133 parafiach. Dzieli się na 6 diecezji, z których najliczniejszą jest diecezja Cieszyńska, licząca ok. 37 tys. wiernych.

 

Kościół ewangelicko-reformowany w RP skupia ponad 3,5 tys. wiernych. Należy do Polskiej Rady Ekumenicznej i Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Biskupem Kościoła jest ks. Marek Izdebski.
Od czasu Ugody Sandomierskej, zawartej w 1570 r. między luteranami, ewangelikami reformowanymi i braćmi czeskimi, trwa zacieśnianie współpracy między Kościołami luterańskim i reformowanym. W latach 1828-1849 oba Kościoły miały wspólny konsystorz. W 1970 r. Kościoły luterańskie, reformowane i unijne z całego świata, w tym także z Polski, podpisały tzw. konkordię leuenberską o wspólnocie Stołu Pańskiego i kazalnicy. Od tego czasu wierni tych Kościołów mogą przyjmować komunię w świątyni bratniego Kościoła, a kaznodzieje głosić gościnnie słowo Boże.

 

22 lutego 2012 roku te dwie bratnie wspólnoty protestanckie w Polsce podpisały porozumienie o pogłębieniu współpracy. Wierny – luteranin czy ewangelik reformowany – może przynależeć do parafii bratniego Kościoła i mieć w niej prawo wyborcze wówczas, gdy w danej miejscowości nie ma jego macierzystej wspólnoty.
W 2012, jako pierwsza w Polsce wspólnota ewangelicka, Kościół reformowany wybrał na funkcję prezesa Synodu kobietę, Ewę Jóźwiak.


rk / Cieszyn

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Penderecki: artysta musi dawać świadectwo

Artysta nie może stać z boku, lecz musi dawać świadectwo i opowiedzieć się po określonej stronie wartości - powiedział dziś w Lublinie Krzysztof Penderecki. W wykładzie wygłoszonym z okazji przyznania mu tytułu doktora honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wybitny kompozytor podkreślał znaczenie duchowości w swoich działaniach artystycznych.

Polub nas na Facebooku!

W wykładzie zatytułowanym “Humanistyczny wymiar muzyki”, Penderecki nawiązał do jednego z najbardziej znanych swoich dzieł, “Pasji według św. Łukasza”. Wyjaśnił, że jego celem jest budowanie “świata człowieka pełnego”, nie można zaś budować bez fundamentów i w izolacji od tego, co było.

 

Mierząc się z tradycją wielkiego Jana Sebastiana Bacha, podejmując temat pasji, chciałem przedstawić nie tylko dramat Jezusa Chrystusa, ale tragedie dwudziestowiecznych kataklizmów – mówił kompozytor.

 

“W moim odczuciu artysta nie może bowiem stać obok wydarzeń toczących się tu i teraz, musi znaleźć się w samym ich centrum. I dać w sztuce świadectwo, opowiedzieć się po określonej stronie wartości, wyrazić intensywne emocje, poruszające słuchacza i dające mu do myślenia” – ocenił twórca.

 

Penderecki wyznał, że sensem twórczości jest dla niego poszukiwanie drogi, w gąszczu różnych możliwych dróg. To poszukiwanie staje się nawet ważniejsze od znalezienia celu. Wskazywał, że sztuka nie znosi stagnacji, a imperatyw poszukiwania łączy się integralnie z imperatywem wędrówki.

 

“Wędrując poprzez różne krajobrazy, style i języki dźwiękowe, nie można utracić z pola widzenia znaku najważniejszego – duchowości” – podkreślił autor “Polskiego Requiem”.

 

Przypominając, że humanistyka jest nauką o duchu kompozytor przekonywał, że nie wolno pozbawiać muzyki immanentnych jej wartości duchowych, dlatego nie wolno sprowadzać muzyki jedynie do rozrywki czy gry. “Muzyka winna nieść z sobą przesłanie – przesłanie ważne dla współczesnego, często zagubionego człowieka. Także: rozbudzać jego wyobraźnię, podsycać apetyt na konstruowanie – w aktywnym i kompetentnym słuchaniu – znaczeń” – tłumaczył twórca.

 

Artysta przekonywał, że istnienie muzyki, tak jak humanistyki, jest we współczesnym świecie niezbędne. Muzyka, dowodził, może pomóc człowiekowi przezwyciężyć współczesny kryzys sensu, który dotyka go za sprawą nadmiernej technicyzacji, komputeryzacji i materializacji ludzkiego życia. Kryzys ten można przezwyciężyć dzięki idei wspólnoty, zaś muzyka jednoczy – mówił doktor honoris causa KUL.

 

W swoim wykładzie Krzysztof Penderecki przywołał też ogłoszony 17 lat temu “List do artystów” Jana Pawła II przypominając, że pisząc o potrzebie Piękna, papież apelował o to, aby odkryć na nowo głęboki wymiar duchowy i religijny sztuki.

 

Krzysztof Penderecki jest jednym z największych współczesnych kompozytorów i dyrygentów. Urodził się 23 listopada 1933 r. w Dębicy.

 

W swej twórczości artysta sięga do wielkich i uniwersalnych tematów, związanych z religią i historią. Do najważniejszych dzieł Krzysztofa Pendereckiego należą: “Pasja wg św. Łukasza”, “Polskie Requiem”, “Ofiarom Hiroszimy – tren”, za który otrzymał w Paryżu nagrodę UNESCO czy symfonia-oratorium „Siedem bram Jerozolimy”, przygotowana na zamówienie miasta Jerozolimy z okazji jubileuszu 3000 lat Świętego Miasta.

 

Fragmenty dzieł Krzysztofa Pendereckiego wykorzystał Andrzej Wajda w filmie „Katyń”.

 

Po śmierci Jana Pawła II w 2005 r. na jego cześć Penderecki skomponował na orkiestrę kameralną „Chaconne – in memoria Giovanni Paolo II”.

 

W 2005 r. kompozytor został odznaczony przez prezydenta RP Orderem Orła Białego.


tk / Lublin

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap