Nasze projekty

Ks. prof. Krzysztof Pawlina nowym sekretarzem Rady Naukowej KEP

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. prof. Krzysztof Pawlina został mianowany nowym sekretarzem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Pokieruje również zespołem, który dookreśli status teologii i prawa kanonicznego w nowej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Projekt ten znajduje się obecnie na etapie opiniowania.

– Środowisko teologów dostrzegło wiele spraw, które należałoby uwzględnić w nowej ustawie, dlatego przewodniczący Rady Naukowej Episkopatu zdecydował się powołać zespół złożony z 8 przedstawicieli, aby przygotować nasze propozycje dotyczące statusu teologii i prawa kanonicznego – wyjaśnił ks. prof. Pawlina.

Do tej pory teologia była dziedziną, a w projekcie nowej ustawy została ujęta jako dyscyplina w ramach dziedziny nauk humanistycznych. – Prawo kanoniczne również nie zostało odpowiednio uwzględnione – zauważa rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Dodaje, że dyskusja o autonomii teologii jako nauki trwa od wielu lat, ale projekt nowej ustawy nie uwzględnił dotychczasowych ustaleń zawartych w obecnie obowiązującym prawie.

Zespół, którym pokieruje ks. prof. Pawlina ma wypracować propozycje rozwiązań, które w przyszłości zostaną przez stronę kościelną przekazane ministrowi Gowinowi, jako autorowi ustawy. Pierwsze spotkanie zespołu zaplanowano na 9 listopada w rektoracie PWT w Warszawie.

Reklama

Jako sekretarz Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski ks. prof. Pawlina będzie najbliższym współpracownikiem przewodniczącego tego gremium – abp. Marka Jędraszewskiego. Do jego zadań będzie należało m.in. przygotowywanie spotkań oraz kontakty z rektorami i dziekanami wydziałów teologicznych, a także z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ks. prof. Krzysztof Pawlina od 2010 r. jest rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W latach 1997-2010 był rektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Od 2016 r. jest także przewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce.

Reklama

archwwa.pl / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę