“Kościół nie utożsamia się z żadnym systemem politycznym”

– Pierwszym i podstawowym zadaniem Kościoła jest wychowanie sumienia. Kościół bowiem jest przekonany, że polityka nie może być wolna od zasad moralnych – mówił abp Stanisław Gądecki, który 1 marca przewodniczył w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia poczętego.

Polub nas na Facebooku!

Temat marcowego spotkania brzmiał: „Mężczyzno – mężu – ojcze stań odważnie – jak święty Józef – na straży życia i rodziny”.

W homilii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wyjaśniał podstawowe zasady dotyczące stosunku Kościoła do polityki, odwołując się przy tym do Ewangelii i nauczania kościelnego. Podkreślał, że Kościół nie utożsamia się z żadnym systemem politycznym. – Kościół nie jest po stronie prawicy, lewicy ani po stronie centrum, ponieważ Kościół winien stać po stronie Bożej – powiedział metropolita poznański.

Zaznaczył, że stosunek duchownego do działalności społecznej i politycznej jest inny, aniżeli człowieka świeckiego. – Celem kapłana jest szerzenie Królestwa Chrystusowego tak, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, aby świat został rzeczywiście poddany Chrystusowi. Podobnie jak Jezus, duchowny winien zrezygnować z włączania się w aktywne uprawianie polityki – mówił kaznodzieja. Dodał, że kapłan zachowuje prawo do osobistych poglądów politycznych oraz do korzystania, zgodnie z sumieniem, z prawa głosu.

Abp Gądecki podkreślił, że kapłan ze względu na swoją posługę, która jest posługą jedności wobec wszystkich, winien unikać jakiegokolwiek publicznego wyznawania swojej „wiary” politycznej. – Kapłani są zobowiązani do wyboru, na miarę wszystkich swoich sił, określonej linii działania, jeśli chodzi o obronę fundamentalnych praw człowieka, integralną promocję rozwoju osób, wspieranie sprawy sprawiedliwości i pokoju. Zawsze, co powinno być dobrze zrozumienie, za pomocą środków, które są zgodne z Ewangelią. Wszystko to odnosi się do przestrzeni nie tylko indywidualnej, ale także społecznej – mówił przewodniczący KEP.

Wskazywał, że kapłani powinni wskazywać i potępiać nadużycia niesprawiedliwości, wykroczenia przeciw wolności, gdziekolwiek by do nich nie dochodziło i niezależnie od tego, kto byłby ich sprawcą. – Z pomocą właściwych sobie środków mają także walczyć w obronie praw człowieka, szczególnie człowieka ubogiego oraz na rzecz ich promocji. Kapłani służą „wyzwalaniu” człowieka proklamując Ewangelię, głosząc naukę społeczną Kościoła, towarzysząc ludziom dobrej woli w ich wysiłkach na rzecz nawrócenia i wspierając świeckich w ich zaangażowaniu w sprawy tego świata – mówił celebrans.

Podkreślał, że dla wiernych świeckich biorących udział w określonych partiach politycznych i organizowanych przez nie inicjatywach, busolą powinno być prawidłowo ukształtowane sumienie w świetle zasad wynikających z Ewangelii. – Świecki nie może opowiadać się za rozwiązaniami sprzecznymi z nauką Kościoła, sprzecznymi z zasadami etycznymi bądź godzącymi w godność człowieka. Dobrze ukształtowane sumienie katolika nie pozwoli mu przyczyniać się do realizacji programu politycznego bądź też konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności – stwierdził hierarcha.

Odwołując się do nauczania Jana Pawła II wskazał, że papież zdefiniował katalog wartości „nienegocjowalnych”, czyli takich, które nie mogą podlegać demokratycznemu kompromisowi, a katolicy muszą zawsze ich bronić: ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, godność i dobro osoby ludzkiej, ochronę rodziny opartej na małżeństwie między osobami odmiennej płci, wolność wychowania własnych dzieci, prawo do wolności religijnej, przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu.

– Niech św. Józef, opiekun Kościoła Powszechnego, czuwa nad kapłanami, formatorami ludzkich sumień, nad wiernymi świeckimi podejmującymi odpowiedzialność na polu polityki w zgodzie z dobrze uformowanym sumieniem – powiedział abp Gądecki.

Metropolita poznański poświęcił również obraz św. Józefa Kaliskiego, który w Nadzwyczajnym Roku św. Józefa będzie nawiedzał schroniska św. Brata Alberta w całej Polsce.

Biskup kaliski Edward Janiak zachęcał rodziny do przekazywania młodemu pokoleniu autentycznej wiary. Wskazał, że marzec jest miesiącem szczególnie poświęconym św. Józefowi. Poinformował, że w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa w niedzielę, 18 marca, Mszę św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa odprawi nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a 19 marca Mszy św. będzie przewodniczył Prymas Polski senior abp Józef Kowalczyk.

O. Tadeusz Rydzyk wskazał, że dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i prosił o modlitwę w intencji ojczyzny.

Wcześniej konferencję na temat tego, co św. Józef ma do powiedzenia mężczyźnie, mężowi i ojcu wygłosił dr hab. Mieczysław Guzewicz, mąż i ojciec trójki dzieci, doktor teologii biblijnej, wykładowca oraz autor wielu książek, konsultant Rady Episkopatu Polski ds. rodziny. Prelegent wskazywał, że św. Józef ma być wzorem dla każdego mężczyzny. Prosił wiernych, a szczególnie parlamentarzystów o to, aby w Polsce chronione było każde życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Rozmowę z gościem prowadził ks. prał. Leszek Szkopek.

W Eucharystii wzięli udział bp Edward Janiak, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, o. Tadeusz Rydzyk, kilkudziesięciu kapłanów, wierni z diecezji kaliskiej, a szczególnie dekanatów gołuchowskiego, lututowskiego i koźminkowskiego oraz pielgrzymi z całej Polski.


ek / Kalisz

KAI

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Rekolekcje “O tym, co najważniejsze”

„O tym, co najważniejsze" opowie młodzieży akademickiej abp Marek Jędraszewski podczas rekolekcji w bazylice św. Trójcy w Krakowie. Beczkowe Akademickie Rekolekcje Wielkopostne potrwają od niedzieli 4 marca do środy 7 marca.

Polub nas na Facebooku!

Rekolekcje rozpoczną się niedzielną Mszą świętą o godzinie 20.20. Od poniedziałku do środy o godzinie 19:30 młodzież zaproszona jest na Mszę Świętą z homilią rekolekcjonisty. Każdego dnia, po Mszy, z inicjatywy metropolity krakowskiego, odbywać się będzie 15-minutowa adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej konferencja.

Pomysł, by zaprosić do wygłoszenie rekolekcji metropolitę krakowskiego, wyszedł od duszpasterza Beczki – o. Janusza Pydy OP. Opiekun Beczki chciał, żeby młodzi ludzie spotkali się ze swoim biskupem w sposób bardziej bezpośredni. – Niektórzy z nich widują biskupów tylko w dwóch sytuacjach: formalno-liturgicznej podczas bierzmowania albo w telewizji – ubolewa o. Pyda.

Z drugiej strony zauważa, że „diecezja i duszpasterstwa akademickie zawsze miały ścisły kontakt”, zwłaszcza, że DA Beczka powstało na prośbę biskupa krakowskiego. To bp Karol Wojtyła, który chciał „zdecentralizować wspólnoty akademickie”, zainicjował powstanie różnych wspólnot m.in. Beczki i duszpasterstwa akademickiego w bazylice św. Floriana.

– Te rekolekcje będą „o tym, co najważniejsze”, czyli według mnie, jak dostać się do nieba, bo to nasza najtrudniejsza droga – mówi członek dominikańskiej Beczki Wojciech Świtała. – Mamy nadzieję, że arcybiskup powie nam o duchowych i praktycznych aspektach Wielkiego Postu – dodaje. Nauki rekolekcyjne nie mają konkretnego zagadnienia czy tematu do omówienia. – Biskup chce nam wszystkim przekazać to, co liturgia danego okresu liturgicznego nam przynosi nam w liturgii Słowa – podsumowuje o. Pyda.


eko / Kraków
KAI

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap