Jasna Góra: dziś spotkanie Rady Biskupów Diecezjalnych

Kwestia niedzieli wolnej od pracy, sprawy dotyczące materii Eucharystii oraz przygotowań do 100. rocznicy odzyskania niepodległości, a także inicjatywa „Różaniec do granic” to najważniejsze tematy dzisiejszego spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze. Tradycyjnie odbędzie się ono w przeddzień uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, która w tym roku będzie głównym dniem obchodów 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.

Polub nas na Facebooku!

Biskupi diecezjalni będą obradować w Bibliotece Jasnogórskiej.

 

– Tematy obecnego spotkania biskupów diecezjalnych są związane z bieżącymi wydarzeniami, jakie dzieją się w Kościele, który jest w Polsce, czy też w Kościele powszechnym, a mają swoje reperkusje w Kościołach lokalnych – informujował KAI bp Artur Miziński.

 

Jak mówił sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, istotną kwestią podejmowaną przez Radę Biskupów Diecezjalnych będzie m.in. sprawa dotycząca materii Eucharystii. Bp Miziński zaznacza, że nie jest to nowa kwestia, gdyż 15 czerwca 2017 r. prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podpisał list okólny do biskupów nt. chleba i wina do sprawowania Eucharystii. Wyjaśnia, że nie ma tam nowych przepisów, które zmieniałyby cokolwiek w tej kwestii, ale jest wyrażenie troski Kościoła, by wino i chleb używane do sprawowania Eucharystii były przygotowywane zgodnie z przepisami, które obowiązują w Kościele. Chodzi m.in. o właściwe zasady produkcji, przechowywania i dostarczania do miejsc celebracji. Dodaje, że „potrzeba spojrzenia z uwagą na te kwestie istnieje także w Kościele w Polsce”. Temat ten przedstawi bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

 

Kolejnym zagadnieniem, które zostanie poruszone 25 sierpnia, jest kwestia zmian w tekstach Wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią po zmianach w kodeksie karnym. Kwestia ta poruszana była już na zebraniu plenarnym w Zakopanem w czerwcu br. – Jak wiadomo, 13 lipca nowe przepisy podpisane przez Prezydenta RP weszły w życie w naszym kraju. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski dostosowała do prawa państwowego odpowiednie Wytyczne, które ostatnio zostały przyjęte przez Kongregację Doktryny Wiary – informujował bp Miziński.

 

Inną sprawą – jak wyjaśniał sekretarz Episkopatu – będzie kwestia możliwości udzielania licencji do celebrowania małżeństwa wiernych z Bractwa Piusa X. Stolica Apostolska wydała na ten temat dokument, podpisany jeszcze przez kard. Gercharda Müllera. A chodzi o możliwość delegowania kapłana z Bractwa Piusa X do błogosławienia sakramentu małżeństwa przez rzymskokatolickiego biskupa miejsca. Referować tę sprawę będzie znany kanonista ks. prof. Piotr Majer.

 

Poruszana też będzie – już po raz kolejny – ważna dla wszystkich katolików potrzeba prawidłowego świętowania niedzieli, także w kontekście obywatelskiego projektu ustawy zgłoszonej przez NSZZ “Solidarność” ws. ograniczenia handlu w niedzielę. Biskupi poparcie dla tego projektu ustawy wyrazili już podczas poprzednich zebrań plenarnych i zostanie ono z pewnością wyrażone po raz kolejny. – To bardzo ważne, aby wzorem innych państw europejskich także w Polsce mogła być świętowana niedziela, aby miała charakter świąteczny, zarówno w wymiarze religijnym, liturgicznym jak i rodzinnym – podkreślał bp Miziński.

 

W związku z przypadającą w 2018 roku 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, biskupi będą zastanawiać się nad tym, w jaki sposób Kościół katolicki w Polsce może zaangażować się w organizację tych obchodów oraz jak dobrze skoordynować obchody religijne z państwowymi.

 

Bp Miziński poinformował, że we wrześniu zostanie ukonstytuowany, z inicjatywy prezydenta Dudy, ogólnopolski komitet obchodów rocznicy niepodległości. Wydarzenia rocznicowe zostaną rozłożone na cały rok i odbywać się będą w różnych częściach kraju, a centralne 11 listopada 2018 r. w Warszawie. – Jestem w kontakcie z kancelarią Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu oraz z Kancelarią Prezydenta RP, aby wspólnie ze stroną państwową podjąć odpowiednie kroki, by organizacja wspólnych wydarzeń mogła jak najbardziej służyć godnemu przeżyciu tej rocznicy – mówi Sekretarz Generalny Episkopatu. Dodał, że można tu się oprzeć na pozytywnych doświadczeniach ubiegłorocznych obchodów 1050-rocznicy Chrztu Polski, a Kościół będzie się angażować na miarę „potrzeb i możliwości”.

 

Księża biskupi – jak powiedział sekretarz Episkopatu – zastanowią się także nad formą obchodów setnej rocznicy powstania Konferencji Episkopatu Polski. Ustalona zostanie konkretna data tych obchodów.

 

Podczas obrad na Jasnej Górze, biskupi diecezjalni zapoznają się z kolejnym etapem przygotowań do realizacji inicjatywy wiernych świeckich „Różaniec do granic”, którą zaplanowano na 7 października tego roku, po uzgodnieniach podjętych na czerwcowym zebraniu plenarnym KEP w Zakopanem oraz z przewodniczącym Komisji Duszpasterskiej KEP abp. Wiktorem Skworcem. Będzie to wydarzenie związane przede wszystkim z 100. rocznicą objawień fatimskich, polegające na zaangażowaniu wiernych do stworzenia łańcucha modlitwy różańcowej obejmującego całą Polskę. W związku z tym, że wydarzenie będzie miało miejsce przy granicach Rzeczypospolitej, zaangażowane w nie są 22 diecezje, które przylegają bezpośrednio do granic Polski. Jednak, jak wskazał bp Miziński, cały Kościół włącza się w tę inicjatywę. Organizatorzy „Różańca do granic” przedstawią biskupom szczegóły projektu. Do tej pory zostali już wyznaczeni koordynatorzy wydarzenia w poszczególnych diecezjach, przygotowano też teksty nabożeństw i modlitewnik, które zostały przejrzane i poprawione przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Sprawę na zebraniu biskupów diecezjalnych będzie referować – w imieniu organizatorów inicjatywy – Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta.

 

Rada Biskupów Diecezjalnych rozpocznie się o godz. 11.00. W sobotę, 26 sierpnia, biskupi wezmą udział w uroczystościach NMP Częstochowskiej. Eucharystii o godz. 11.00 na Jasnogórskim Szczycie będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosi prymas Polski abp Wojciech Polak. Podczas Mszy św. nastąpi odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Do tegorocznej uroczystości, która wiąże się z głównymi obchodami 300-lecia koronacji Obrazu Jasnogórskiego, wierni przygotowywali się m.in. poprzez nowennę prowadzoną przez bp. Grzegorza Rysia.

 

Akredytacje na główne uroczystości 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przyjmuje Biuro Prasowe Jasnej Góry.


(KAI) mp, rl, BPKEP, abd / Jasna Góra

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Zmarł b. krajowy duszpasterz służby zdrowia

W czwartek 24 sierpnia zmarł ks. prof. Stanisław Warzeszak - b. krajowy duszpasterz służby zdrowia, wykładowca UKSW i proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na warszawskim Wrzecionie.

Polub nas na Facebooku!

Ks. prof. Stanisław Warzeszak urodził się w 1958 r. w Kiczorach na Orawie. Studiował filozofię i teologię w Warszawie: w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym (1977-1983) i Akademickim Studium Teologii Katolickiej (1983-1985), a w Lublinie na KUL (1985-1987) oraz w Paryżu w nstytucie Catholique de Paris (1987-1991) i w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce (1995-1996). Był stypendystą Prymasa Polski, Rządu Francuskiego oraz Homeland Foundation (Nowy Jork i Boston). Uzyskał stopień doktora teologii (Paryż/ICP 1991) i filozofii (Rzym 2000) oraz doktora habilitowanego teologii moralnej w zakresie bioetyki (UKSW 2004). Tytuł profesora nauk teologicznych otrzymał w 2009 z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

Pracował na stanowisku profesora zwyczajnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kierował katedrą bioetyki i ekoteologii na UKSW w Warszawie. Wykładał teologię moralną w Seminariach Duchownych w Warszawie, Grodnie i Sankt Petersburgu. Pełnił funkcję prezesa Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, zastępcy redaktora naczelnego Warszawskich Studiów Teologicznych i sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski oraz dyrektora Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Prowadził badania naukowe w dziedzinie teologii moralnej, filozofii praktycznej i bioetyki.

 

Pracował w duszpasterstwie w parafii Żychlin (1983-1984), św. Anny w Grodzisku Maz. (1984-1985), Rosny sur Seine we Francji (1987-1988), św. Stanisława Kostki w Warszawie (1991-1992). Był prefektem studiów w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1992-1997) oraz sekretarzem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (1992-1995) i dyrektorem studiów na tymże Wydziale (1998-2011).


(KAI) lk / Warszawa

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Copy link
Powered by Social Snap