Posted by & filed under .

Eksperci KEP: projekt ustawy nt. in vitro jest nie do przyjęcia