Nasze projekty

Czy duchowny może być sołtysem? Specjalista wyjaśnia

Pełnienie funkcji sołtysa przez duchownego co do zasady nie sprzeciwia się literze kanonicznego przepisu. Kompetencje sołtysa nie wiążą się bowiem z wykonywaniem „władzy” – stwierdza w analizie dla KAI ks. prof. Piotr Majer, ekspert prawa kościelnego.

Pixabay.com/uroburos

Przypomnijmy, że kilka dni temu sołtysem w Piaskach w województwie podlaskim został abp Sławoj Leszek Głódź. To część wsi Bobrówka, z której pochodzi duchowny.

„Prawo kanoniczne zabrania duchownym przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej (kan. 285 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego). Zakazuje także podejmowania się takich świeckich urzędów, z którymi łączy się obowiązek składania sprawozdań finansowych (kan. 285 § 4). Podstawową racją tych zakazów jest odmienność powołania kapłańskiego i świeckiego oraz misji duchownych i świeckich w Kościele i świecie” – pisze prof. Piotr Majer.

Dodaje, że zajmowanie się sprawami doczesnymi to przede wszystkim domena ludzi świeckich. „Wierni świeccy mają go od wewnątrz uświęcać, ukazując Chrystusa przykładem swojego życia. Stoją oni bezpośrednio wobec spraw tego świata”.

Reklama

Stwierdza też, że zakazem kanonicznym wobec duchownych objęte są funkcje i urzędy o charakterze publicznym, ale według ustawy o samorządzie gminnym sołtys nie jest podmiotem władzy w ścisłym znaczeniu tego słowa. „Nie może wydawać wiążących poleceń, nie ma prawa do wydawania decyzji administracyjnych, które rodzą powstanie obowiązku, uprawnienia bądź zaniechania działania. Dlatego pełnienie funkcji sołtysa przez duchownego co do zasady nie sprzeciwia się literze kanonicznego przepisu. Kompetencje sołtysa nie wiążą się bowiem z wykonywaniem „władzy”.

ag/KAI/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę