Posted by & filed under .

Chiny: władze każą usuwać krzyże z kościołów