Abp Jędraszewski na Adwent: bądźcie wsłuchani w Ducha Świętego

Abp Marek Jędraszewski skierował do diecezjan list pasterski na nadchodzący Adwent. „Życzę abyście na wzór Maryi, Najświętszej Dziewicy z Nazaretu, a także na wzór św. Józefa Jej Oblubieńca oraz na wzór Zachariasza i św. Elżbiety byli wsłuchani w natchnienia Ducha Świętego” – zachęcił w nim metropolita krakowski

Polub nas na Facebooku!

W liści hierarcha krótko opisał historię oddalenia się Izraelitów od Boga, wyrażoną poprzez skargę proroka Izajasza i jego nadzieję, że przepaść między Bogiem a ludźmi ostatecznie zniknie. Ocenił, że stało się to dzięki działaniu Ducha Świętego, które widać bardzo wyraźnie w postaciach ewangelicznych przypominanych w Adwencie.

 

„Wszyscy oni pozwolili napełniać się Duchem Świętym, pod wpływem którego: Elżbieta błogosławiła Maryję za Jej wiarę; Zachariasz prorokował, zapowiadając przyszłe dokonania Jana Chrzciciela jako tego, który będzie przygotowywał drogę dla Pana; Maryja śpiewała Bogu swoje “Magnificat – Wielbi dusza moja Pana”; Józef zgadzał się na niełatwą dla siebie wolę Najwyższego” – objaśnił.

 

Dodał, że to właśnie dzięki ludziom otwartym na działanie Ducha Świętego rodził się Kościół, zwłaszcza poprzez Jego wylanie na apostołów, które zapowiedział Chrystus. „To właśnie dokonało się w Wieczerniku w dzień Pięćdziesiątnicy. Od tej chwili dzięki asystencji Ducha Świętego Kościół od prawie dwóch tysięcy już lat prowadzi dzieło zbawienia ludzkości, doświadczając na co dzień tego, co powiedział Pan Jezus, żegnając się z Apostołami: “A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata’” – opisał.

 

Metropolita przypomniał przy tym, że pierwsza niedziela Adwentu to moment rozpoczęcia w Polsce nowego programu duszpasterskiego na lata 2017-2019, zatytułowanego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. „Chodzi w nim przede wszystkim o to, aby ponownie odkryć obecność Ducha Świętego, który – jako Tchnienie miłości Ojca i Syna – został posłany do Chrystusowego Kościoła” – wyjaśnił.

 

Wskazał, że będzie to szczególnie przez refleksję na temat sakramentu bierzmowania i jego skutków. „Jest to o tyle ważne, że niemal codziennie możemy przekonać się o tym, jak wiele osób, które już przyjęło sakrament bierzmowania, nie zdaje sobie sprawy z obowiązków, jakie zaciągnęły one na siebie wraz z tym sakramentem” – zauważył.

 

Powołując się na Katechizm Kościoła Katolickiego hierarcha napisał, że sakrament dojrzałości chrześcijańskiej niesie ze sobą m.in. głębsze zakorzenienie w godności synostwa Bożego, mocniejsze zjednoczenie z Chrystusem czy pomnożenie darów Ducha Świętego i udoskonalenie związku ochrzczonych z Kościołem.

 

„Najważniejszym skutkiem bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego na ochrzczonego, tak jak został On udzielony Apostołom w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty, sam będąc Darem Zmartwychwstałego Chrystusa, przynosi ze sobą dary, udzielając każdemu jak chce” – podkreślił.

 

Odnosząc się do wezwania Chrystusa do postawy czuwania z Ewangelii św. Marka, zaznaczył, że trzeba ją także odnieść do darów Ducha Świętego, otrzymanych podczas bierzmowania. „Nie wolno nam o nich zapominać, czy – tym bardziej – ich zatracić. Zostały one nam dane jako skarb, który musimy w sobie pomnażać, aby obdarzać nim innych, i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła” – napisał.

 

„W tym czasie czuwania, jakim jest każdy liturgiczny Adwent, życzę Wam, Drodzy Siostry i Bracia, abyście na wzór Maryi, Najświętszej Dziewicy z Nazaretu, a także na wzór św. Józefa Jej Oblubieńca oraz na wzór Zachariasza i św. Elżbiety byli wsłuchani w natchnienia Ducha Świętego, Ducha Prawdy i Mądrości – i z tego wsłuchiwania się w Jego głos czerpali dla siebie łaskę pokoju” – zakończył abp Jędraszewski swój list, który w kościołach archidiecezji krakowskiej zostanie odczytany w najbliższą niedzielę.


luk / Kraków

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Dekret o heroiczności cnót Prymasa jeszcze w tym roku?

- Możemy spodziewać się prezentu na Gwiazdkę - tak tajemniczo skomentował pytanie o beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego kard. Kazimierz Nycz.

Polub nas na Facebooku!

Metropolita warszawski przypomniał, że proces beatyfikacyjny Prymasa składa się, tak jak każdy proces w Rzymie, z dwóch części. Jedna część to jest opracowanie “Positio” i przygotowanie tzw. dekretu o heroiczności cnót – “po pracy teologów, po pracy kardynałów i pod tym względem jesteśmy bardzo blisko końca i jestem przekonany, że w tej dziedzinie możemy się nawet spodziewać jakiegoś prezentu na Gwiazdkę. Ale proszę mnie nie pytać o wytłumaczenie dalsze” – zastrzegł kard. Nycz.

 

Natomiast jeśli chodzi o drugi, równoległy etap, w momencie, kiedy Papież ogłosi heroiczność cnót, to jest zrobiona większość pracy w procesie. Wtedy zaczyna się na serio opracowywanie cudu” – mówił metropolita warszawski dodając, że “potrzebna jest modlitwa, czas, spokój”. Dodał, że jeśli za wstawiennictwem Prymasa Wyszyńskiego wydarzy się jakiś cud, wówczas “te dwie drogi się zejdą i wtedy jest beatyfikacja”.

 

Zapytany o potrzebę modlitwy w intencji beatyfikacji, metropolita warszawski podkreślił: “naprawdę wierzymy, że ks. Prymas (…) patrzy z życzliwością i po tamtej stronie robi u Pana Boga to, co on może zrobić dla nas, bo to jest ta wielka tajemnica świętych obcowania”.


(KAI) rl, aw / Warszawa

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap