Abp Hoser: Kapłan powinien promieniować Bogiem

Kapłan powinien promieniować Bogiem - podkreślił abp Henryk Hoser zwracając się do alumnów. Uroczystą Mszą św. zainaugurowano w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej nowy rok akademicki

Polub nas na Facebooku!

W homilii abp Hoser przypomniał, że zadaniem kapłana jest przede wszystkim prowadzenie ludzi do Boga. Do tego jednak, jak zauważył – niezbędna jest troska o pogłębianie osobistej relacji z Chrystusem. – Naszym obowiązkiem jest dołożyć wszelkich starań, by dzięki pomocy Ducha Świętego oraz aniołów poznać Boga na tyle, na ile On się nam daje poznać czy zrozumieć. Mamy niejako nasycić prawdą o Nim – prawdą która jest głoszona przez Pismo Święte i komentowana przez Kościół. Musimy w końcu przyjąć ją jako swoją. Jeśli tego nie zrobimy, wówczas nie będziemy dojrzałymi kapłanami – ostrzegł alumnów bp warszawsko-praski.

 

Zwrócił uwagę, że sześć lat seminarium duchownego jest nie tylko czasem odczytywania powołania ale również wejścia w tajemnicę kapłaństwa Chrystusowego by potem starać się tym żyć w codzienności – Pobyt w seminarium jest czasem kształtowania się w nas osobowości kapłańskiej – osobowości która nie jest zawodem ale sposobem istnienia. Jeśli bowiem nie będziemy identyfikowali się w każdej chwili dnia i nocy z faktem bycia nośnikiem Bożej łaski, z faktem bycia namaszczonymi, a więc kapłanami – wówczas nigdy nie będziemy autentyczni. Ludzie bardzo szybko rozpoznają co faktycznie sobą reprezentujemy – ostrzegł alumnów abp Hoser.

 

Wśród wyzwań stojących przed przyszłymi kapłanami wskazał: zderzenie się z krytyką wobec Kościoła, nadmiar obowiązków, tłumaczenie ludziom w sposób zrozumiały prawd wiary, troskę duszpasterską o rodziny i małżeństwa oraz towarzyszenie duchowe.

Zachęcał, by swoich zmaganiach duchowych zawsze szukać oparcia w orędownictwie świętych oraz opiece aniołów i archaniołów. – Niech każdy dzień będzie dla was czasem przybliżania się do Bożej prawdy oraz nawiązywania kolejnych aliansów z tymi którzy wam pomagają – nie tylko kadrą profesorów i wychowawców, ale również tymi niewidzialnymi ale niezwykle skutecznymi duchami niebieskimi oraz świętymi w tym przede wszystkim Najświętszą Maryją Panną – czczoną w naszej diecezji w wizerunku Matki Bożej Zwycięski. ‘Sługa Maryi nigdy nie zginie’ – podsumował abp Hoser.

 

Wykład inauguracyjny poświęcony etyce w systemie podatkowym wygłosił prof. Witold Modzelewski z Katedry Prawa Finansowego i Skarbowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W uroczystościach wziął także udział sekretarz KEP bp Artur Miziński

W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej kształci się obecnie 52 alumnów. Pierwszy rok zwany propedeutycznym, który odbywa się wraz z klerykami archidiecezji warszawskiej


mag / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Są pierwsze efekty programu naprotechnologii

Trzy rodziny spodziewają się potomstwa, a wszystko to dzięki realizacji programu wsparcia leczenia niepłodności metodą naprotechnologii. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na początku roku na ten cel 300 tys. zł. Z programu skorzysta około 120 par.

Polub nas na Facebooku!

Program skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 18–40 lat w przypadku kobiet oraz 18-65 lat w przypadku mężczyzn. Podczas pierwszego etapu prowadzona jest szeroka akcja informacyjna oraz rekrutacja uczestników. Drugi etap zakłada działania edukacyjno-diagnostyczne.

Monika Pazura-Turowska, koordynatorka programu w szpitalu Bródnowskim w Warszawie mówi, że naprotechnologia polega na diagnozie oraz terapii lekarskiej, opartej na monitorowaniu i poprawie ogólnego zdrowia kobiety, a także leczeniu, w przypadku zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. W tej technice wykorzystuje się wszystkie znane i dostępne we współczesnej medycynie metody terapii farmakologicznej i leczenia chirurgicznego. – Naprotechnologia wspiera naturalną prokreację, czyli próbuje znaleźć przyczyny niepłodności i leczyć je przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć ginekologii, czy chirurgii. W tej metodzie nie ingerujemy tak silnie w rozrodczość jak to jest w przypadku In vitro – powiedziała Monika Pazura-Turowska.

Działania Szpitala Bródnowskiego popiera Zarząd Województwa, między innymi wicemarszałek Elżbieta Lanc. – Cieszymy się, że pacjentki są obejmowane specjalistyczną opieką. Jest to program, który nie zastępuje czegoś, tylko wspiera – mówi Elżbieta Lanc.

 

Główne założenia projektu to przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom województwa mazowieckiego, bezskutecznie starającym się o potomstwo, możliwości skorzystania ze wsparcia leczenia niepłodności metodą naprotechnologii. Warunkami uczestnictwa są m.in. stwierdzona niepłodność lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu oraz potwierdzenie płacenia podatków na terenie województwa mazowieckiego. Stan zdrowia pary powinien być potwierdzony dokumentacją medyczną. Zakwalifikowane do projektu pary będą objęte działaniami edukacyjnymi w obszarze metody naprotechnologii, a także opieką lekarzy specjalistów z ginekologii i położnictwa, psychologa, dietetyka oraz instruktorów nauki systemu CrMs (Creighton Model FertilityCare System).

Niepłodność jest narastającym problemem społecznym i zdrowotnym. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, u co czwartej pary w krajach rozwiniętych występują problemy z zajściem w ciążę. Niepłodność dotyczy w równym stopniu zarówno mężczyzn (45 proc.), jak i kobiet (45 proc.). Przyczyn pozostałych 10 proc. przypadków nie można ustalić. Szacuje się, że niepłodność w Polsce dotyczy 15–20 proc. par, co przekłada się na około 1 mln związków. Jedynie około 20 proc. niepłodnych par szuka pomocy u lekarzy.

 


rm / Radom

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap