Nasze projekty

Abp Hoser: Kapłan powinien promieniować Bogiem

Kapłan powinien promieniować Bogiem - podkreślił abp Henryk Hoser zwracając się do alumnów. Uroczystą Mszą św. zainaugurowano w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej nowy rok akademicki

W homilii abp Hoser przypomniał, że zadaniem kapłana jest przede wszystkim prowadzenie ludzi do Boga. Do tego jednak, jak zauważył – niezbędna jest troska o pogłębianie osobistej relacji z Chrystusem. – Naszym obowiązkiem jest dołożyć wszelkich starań, by dzięki pomocy Ducha Świętego oraz aniołów poznać Boga na tyle, na ile On się nam daje poznać czy zrozumieć. Mamy niejako nasycić prawdą o Nim – prawdą która jest głoszona przez Pismo Święte i komentowana przez Kościół. Musimy w końcu przyjąć ją jako swoją. Jeśli tego nie zrobimy, wówczas nie będziemy dojrzałymi kapłanami – ostrzegł alumnów bp warszawsko-praski.

Zwrócił uwagę, że sześć lat seminarium duchownego jest nie tylko czasem odczytywania powołania ale również wejścia w tajemnicę kapłaństwa Chrystusowego by potem starać się tym żyć w codzienności – Pobyt w seminarium jest czasem kształtowania się w nas osobowości kapłańskiej – osobowości która nie jest zawodem ale sposobem istnienia. Jeśli bowiem nie będziemy identyfikowali się w każdej chwili dnia i nocy z faktem bycia nośnikiem Bożej łaski, z faktem bycia namaszczonymi, a więc kapłanami – wówczas nigdy nie będziemy autentyczni. Ludzie bardzo szybko rozpoznają co faktycznie sobą reprezentujemy – ostrzegł alumnów abp Hoser.

Reklama

Wśród wyzwań stojących przed przyszłymi kapłanami wskazał: zderzenie się z krytyką wobec Kościoła, nadmiar obowiązków, tłumaczenie ludziom w sposób zrozumiały prawd wiary, troskę duszpasterską o rodziny i małżeństwa oraz towarzyszenie duchowe.

Zachęcał, by swoich zmaganiach duchowych zawsze szukać oparcia w orędownictwie świętych oraz opiece aniołów i archaniołów. – Niech każdy dzień będzie dla was czasem przybliżania się do Bożej prawdy oraz nawiązywania kolejnych aliansów z tymi którzy wam pomagają – nie tylko kadrą profesorów i wychowawców, ale również tymi niewidzialnymi ale niezwykle skutecznymi duchami niebieskimi oraz świętymi w tym przede wszystkim Najświętszą Maryją Panną – czczoną w naszej diecezji w wizerunku Matki Bożej Zwycięski. ‘Sługa Maryi nigdy nie zginie’ – podsumował abp Hoser.

Reklama

Wykład inauguracyjny poświęcony etyce w systemie podatkowym wygłosił prof. Witold Modzelewski z Katedry Prawa Finansowego i Skarbowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W uroczystościach wziął także udział sekretarz KEP bp Artur Miziński

W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej kształci się obecnie 52 alumnów. Pierwszy rok zwany propedeutycznym, który odbywa się wraz z klerykami archidiecezji warszawskiej

Reklama

mag / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę