450 tys. podpisów w obronie nienarodzonych

Do Sejmu RP trafiło około 450 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy zabraniającej całkowicie aborcji. W akcję zbierania podpisów pod projektem koordynowanym przez Fundację Pro-prawo do życia włączyli się także młodzi ludzie z diecezji bielsko-żywieckiej, którzy wspólnie z innymi wolontariuszami z województwa śląskiego zawieźli kilkadziesiąt tysięcy podpisów z regionu do Warszawy.

Polub nas na Facebooku!

Na terenie Śląska Cieszyńskiego ostatnia zbiórka podpisów pod projektem ustawy „Stop Aborcji” odbyła się 4 lipca w Ustroniu. Jak relacjonują wolontariusze, do stolika z listami do podpisu podchodziły osoby, które do tej pory nie zdążyły poprzeć inicjatywy chroniącej życie od poczęcia. „Serce rosło, kiedy przechodnie przystawali, spoglądali na plakat i wstrząśnięci tym, co widzą decydowali się chronić nienarodzone dzieci przed śmiercią” – podkreślili na Facebooku.

Projektem zajmą się teraz posłowie. Nie oznacza to jednak, że kampania społeczna w obronie dzieci nienarodzonych zostanie zakończona – zapowiedział Mariusz Dzierżawski z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”.

W czasie kampanii antyaborcyjne pikiety obrońców życia odbyły się m.in. w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie i Andrychowie. Zorganizowano także kurs pro-life. Jak wyjaśniła Agnieszka Jarczyk, koordynatorka komórki fundacyjnej w Ustroniu, kursanci mogli wcielić się w rolę organizatora akcji, poznać argumenty, których wolontariusze używają podczas rozmów z ludźmi na temat aborcji.

Podpisy zbierano m.in. podczas Marszów dla Życia i Rodziny w Cieszynie, Bielsku-Białej i Oświęcimiu, a także w czasie uroczystości odpustowych na Kaplicówce w Skoczowie.

Fundacja Pro-prawo do życia działa w 44 komórkach lokalnych. „Naszym celem jest budzenie sumień poprzez pokazywanie prawdy, a także zmiana prawa na takie, które będzie chronić życie każdego nienarodzonego dziecka” – podkreślają obrońcy życia.

Pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” jest Mariusz Dzierżawski, członek Zarządu Fundacji Pro-prawo do życia, a jego zastępcą mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. W inicjatywę zaangażowane są również: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Instytut im. Ks. Piotra Skargi oraz Fundacja Życie.


rk / Ustroń

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Bp Mering: świątynia to nie miejsce na świeckie koncerty

Świątynia i liturgia to przestrzeń dla muzyki kościelnej i liturgicznej. „Nie” dla świeckich koncertów w kościołach i wykonywania świeckich utworów podczas Mszy świętej czy innych nabożeństw, tak – dla muzyki sakralnej i pieśni będących integralnym elementem liturgii – poinformował bp Wiesław Mering w zarządzeniu dla diecezji włocławskiej.

Polub nas na Facebooku!

Biskup włocławski Wiesław Mering wydał zarządzenie w sprawie organizowania koncertów w kościołach diecezji włocławskiej. Dokument jest przypomnieniem przepisów prawa kościelnego w tej sprawie wobec powtarzających się w ostatnim czasie licznych nadużyć w przeznaczaniu świątyń dla innych celów niż sakralne.

Dokument wydany został w oparciu o postanowienia Konstytucji o Liturgii Soboru Watykańskiego II, Instrukcji “Musicam Sacram” z 1967 r., Instrukcji Kongregacji Kultu Bożego “Koncerty w kościołach” z 1987 r. oraz o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan.1210).

Jak przypomina w zarządzeniu bp Mering, koncerty w kościołach, pod względem tematycznym, powinny prezentować przede wszystkim muzykę religijną. Dopuszczalne są koncerty muzyki poważnej, ale po uzyskaniu zgody biskupa miejsca. Nie ma natomiast potrzeby zwracania się z prośbą o zezwolenie na koncerty organowe oraz koncerty kolęd, pieśni pasyjnych, czy maryjnych. Wstęp na koncert powinien być bezpłatny.

W dokumencie podkreśla się również wymóg godnego stroju i zachowania w świątyni zarówno wykonawców, jak i słuchaczy. Podkreślona została także konieczność zadbania o kwestie odpowiedzialności cywilnej organizowanego wydarzenia.

Oddzielną sprawą są nasilające się w ostatnim czasie nadużycia w liturgii. Jako przykład w zarządzeniu wymieniono praktyki użycia dronów do efektowniejszego nagrania okolicznościowych nabożeństw czy wykonywania świeckich piosenek podczas liturgii ślubnych czy pogrzebowych. Uznano, że śpiewanie na pogrzebie, skądinąd pięknej i rzewnej, pieśni Mieczysława Foga „Serce Matki” jest nie do przyjęcia, podobnie jak śpiew Leonarda Cohena „Hallelujah” na ślubie, czy innych piosenek. W dokumencie uznano, że jest to nie tylko niedopuszczalnym nadużyciem, ale świadczy też o całkowitym niezrozumieniu liturgii, choć coraz częściej w sieci można znaleźć nagrania takich wykonań podczas nabożeństw.

„Nasza liturgia jest piękna i bogata, wystarczy sprawować ją w sposób godny, przygotowany i z należytym zaangażowaniem. Wszystkie zaś udziwnienia, szukanie poklasku i oryginalności, wykonywanie utworów nieliturgicznych – świeckich są zakazane” – pisze bp Mering. „Nie łudźmy się, nie dotrzemy do naszych wiernych przez muzykę, która nie ma inspiracji religijnych, chociażby była napisana przez wybitnych kompozytorów” – podkreśla hierarcha.

„Skarbiec muzyki sakralnej pozostaje świadectwem wkładu wiary chrześcijańskiej w rozwój ludzkiej kultury; stwarzanie w kościołach atmosfery piękna i medytacji ma ułatwić nie tylko właściwy odbiór muzyki sakralnej, ale także sprzyjać otwarciu się na wartości duchowe osób pozostających z dala od Kościoła” – przypomina bp Wiesław Mering. Zwraca się też z prośbą o „zachowanie najwyższego szacunku dla świętości budowli ukazujących naszą tysiącletnią pobożność i chrześcijańską kulturę”.


ks. an / Włocławek

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap